Оновлення 11.02.141

Інформація щодо випуску оновлень
Відповісти
Шоловей Олександр
Повідомлень: 106
З нами з: 03 жовтня 2017, 10:25

Оновлення 11.02.141

Повідомлення Шоловей Олександр » 14 червня 2024, 09:22

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 11.02.141

Оновлено сертифікат для відправки документів та заявок на отримання сертифікатів КЕП до
КНЕДП «ЦСК "Україна"».

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ | Показать

1. Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 03.06.2024 р. № 272 «Про внесення
змін до Класифікації доходів бюджету» внесено зміни до довідника Бюджетний
класифікатор.
2. Згідно зі змінами, опублікованими на сайті НБУ, у розділі Довідники - Загальні
довідники - НБУ оновлено довідники:
 Код виду установи/клієнта/особи (K012);
 Код виду документа (H005);
 Призначення платежу (F108);
 Тип страхувальника/страховика (H015);
 Показники форми FM2JX;
 Тип контрагента (деталізований) (H015A).
ФОРМИ | Показать

Державна податкова служба

Нові форми

Додано нові версії бланків, початок дії - червень 2024 р., подання - у разі потреби:
J1319302 Заява про реєстрацію обладнання у Єдиному державному реєстрі обладнання
для підготовки або обробки тютюну, тютюнової сировини, промислового
виробництва тютюнових виробів
J1319402 Заява про внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному
реєстрі обладнання для підготовки або обробки тютюну, тютюнової сировини,
промислового виробництва тютюнових виробів
J1319502 Заява про виключення відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі
обладнання для підготовки або обробки тютюну, тютюнової сировини,
промислового виробництва тютюнових виробів
J1419602 Витяг з Єдиного реєстру обладнання (внесення)
F1319302 Заява про реєстрацію обладнання у Єдиному державному реєстрі обладнання
для підготовки або обробки тютюну, тютюнової сировини, промислового
виробництва тютюнових виробів
F1319402 Заява про внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному
реєстрі обладнання для підготовки або обробки тютюну, тютюнової сировини,
промислового виробництва тютюнових виробів
F1319502 Заява про виключення відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі
обладнання для підготовки або обробки тютюну, тютюнової сировини,
промислового виробництва тютюнових виробів
F1419602 Витяг з Єдиного реєстру обладнання (внесення)
Витяги надходять від ДПС у відповідь на надіслані Заяви. Форми доступні у модулі програми
Облік акцизного податку - Реєстр обладнання (тютюнові вироби).

Звітність НФУ до НБУ

Зміни

1. Оновлено електронний формат XSD:
IRB10001 Дані регуляторного балансу. Активи
IRPL0001 Дані про показники діяльності зі страхування
2. Оновлено електронний формат XSD та властивості форми:
OS200001 Дані реєстраційних документів фізичних осіб - остаточних ключових
учасників та фізичних осіб - власників істотної участі учасника ринку
небанківських фінансових послуг
3. Оновлено електронний формат XSD та контролі:
IR190001 Дані про розвиток збитків та інших показників діяльності страховика
(трикутники)
IRB30001 Дані регуляторного балансу. Зобов'язання та забезпечення
LRF07001 Дані про залучені кошти
CR151001 Дані про договори за кредитами, розміщеними та отриманими кредитною
спілкою коштами
4. Оновлено контролі:
LRF01001 Дані регуляторного балансу
IR140001 Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість страховика
LRF04001 Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість
FM2LX002 Дані про обсяги платіжних операцій для оцінки ризиків у сфері фінансового
моніторингу
OS300001 Дані про керівника та виконавця відомостей щодо остаточних ключових
учасників та власників істотної участі учасника ринку небанківських
фінансових послуг
4LX00001 Дані про розрахунок нормативу короткострокової ліквідності небанківських
надавачів фінансових платіжних послуг
4IX00001 Дані про дотримання пруденційних нормативів та розрахунок нормативів
капіталу небанківських надавачів фінансових платіжних послуг
5. Оновлено форму:
IR130001 Дані про розрахунок платоспроможності страховика
6. Відкориговано збереження звітів у форматі Еxcel за допомогою команди Виконати
додаткову програму обробки - Експорт в Еxcel на вкладці Наступні дії у вікні
відкритого документа після підписання, відправки та отримання квитанцій:
IR130001 Дані про розрахунок платоспроможності страховика
IR140001 Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість страховика
IR150001 Дані про заборгованість дебіторів та кредиторів страховика
IR160001 Дані про страхові виплати та про відомі події, що мають ознаки страхових
(заявлені збитки)
IR170001 Дані про отримані/надані позики, позички, фінансові допомоги, кредити
IR180001 Дані про значні правочини страховика
IR190001 Дані про розвиток збитків та інших показників діяльності страховика
(трикутники)
IR201001 Дані про кількість договорів страховика, застрахованих фізичних осіб та
страхових подій (випадків)
IR210001 Дані про кількість працівників та посередників страховика
IR220001 Коефіцієнти ефективності діяльності страховика
IRB10001 Дані регуляторного балансу. Активи
IRB20001 Дані регуляторного балансу. Власний капітал та резерви
IRB30001 Дані регуляторного балансу. Зобов'язання та забезпечення
IRB40001 Дані регуляторного балансу. Субординований борг та позабалансові
зобов'язання
IRCF0001 Дані про рух грошових коштів (регуляторний)
IRN10001 Дані про структуру активів та розрахунок дотримання вимог до
платоспроможності страховика. Прийнятні активи, крім непростроченої
дебіторської заборгованості та технічних резервів за договорами вихідного
перестрахування
IRN20001 Дані про структуру активів та розрахунок дотримання вимог до
платоспроможності страховика. Прийнятні активи: непрострочена
дебіторська заборгованість
IRN30001 Дані про структуру активів та розрахунок дотримання вимог до
платоспроможності страховика. Прийнятні активи: технічні резерви за
договорами вихідного перестрахування
IRPL0001 Дані про показники діяльності зі страхування
CR140001 Дані оборотно-сальдової відомості кредитної спілки
CR151001 Дані про договори за кредитами, розміщеними та отриманими кредитною
спілкою коштами
CR152001 Дані про операції за кредитами, розміщеними та отриманими кредитною
спілкою коштами
CR161001 Дані про договір про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на
депозитний рахунок
CR162001 Дані про операції за залученим внеском (вкладом) члена кредитної спілки
на депозитний рахунок
CR170001 Дані про додаткові пайові внески членів кредитної спілки
CR180001 Дані про структуру активів та зобов'язань за строками
CR190001 Інформація про дотримання кредитною спілкою фінансових нормативів
CR201001 Інформація про розподіл доходу/прибутку на додаткові пайові внески
LRF01001 Дані регуляторного балансу
LRF02001 Дані про позабалансові зобов'язання
LRF04001 Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість
LRF05001 Грошові кошти та їх еквіваленти
LRF06001 Дані про субординований борг фінансової компанії
LRF07001 Дані про залучені кошти
LRF08001 Дані про структуру інвестицій фінансової компанії
LRL01001 Дані про договори та операції фінансового лізингу
LRI01001 Дані про договори та операції факторингу
LRG01001 Дані про договори та операції за гарантіями
LRG02001 Дані про портфель за зобов'язаннями за наданими гарантіями
LRN02001 Дані про компенсації та дорогоцінні метали
LRN01001 Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями
LRR01001 Дані про договори та операції за наданими кредитами
СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ | Показать

Звітність державних підприємств

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми
фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

Зміни

1. Для зручності користувачів реалізовано вибіркове відображення значень з довідника
Статті витрат, доходів, зобов'язань залежно від номера рядка, з якого викликається
довідник:
S3000310 Звіт про виконання фінансового плану
S3010110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН І. Інформація до фінансового плану
S3020110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ІІ. Розрахунки з бюджетом
S3030110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ІІІ. Рух грошових коштів (за прямим методом)
2. Додано візуальне відображення інформації про підписантів у вигляді QR-коду. Поле
розробника для відображення QR-коду було додано у формах пакетів звітів:
PROZVI01 Ярлик до пакету звітності суб'єктів господарювання державного сектору
економіки
FRZVIT02 Ярлик до пакету звітності Міністерства Фінансів
3. Додано обов'язкові контролі:
 значення графи 18 повинно бути менше або дорівнювати значенню графи 16;
 значення графи 19 повинно бути менше або дорівнювати значенню графи 17:
SM100505 Дод.5. Показники стану активів суб'єктів господарювання, що належать до
сфери управління

Автомобільні Дороги

Фінансова звітність, звіти щодо планових та фактичних показників господарської діяльності

Зміни

У формі:
UADKMS02 Ф.4 Звіт про власний капітал (за МСФЗ)
 додано розрахунок значення графи 7 рядка 4290 як різниці значень графи 7 рядка 4290
звіту UADKNS01 «Ф.4 Звіт про власний капітал (за ПСБО)» та графи 5 рядка 45 форми
UADTMS01 «Рекласифікація статей фінансових форм згідно вимог МСФЗ»;
 додано контроль на рівність значення графи 7 рядка 4300 значенню графи 4 рядка 1420
форми UADBMS02 «4 Ф-1 (Баланс) за МСФЗ»;
 додано контроль на рівність значення графи 10 рядка 4300 значенню графи 4 рядка 1495
форми UADBMS02 «4 Ф-1 (Баланс) за МСФЗ».

Укроборонпром

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних
підприємств для установ, підзвітних Міністерству оборони України

Нова форма

Додано нову форму, початок дії - з 01.01.2024 р., період подання - Рік:
UOP01107 Інформація щодо запланованих капітальних інвестицій

Зміни

1. Для зручності користувачів реалізовано вибіркове відображення значень з довідника
Статті витрат, доходів, зобов'язань залежно від номера рядка, з якого викликається
довідник:
UOP00111 Фінансовий план
2. Додано новий контроль на рівність значення графи 7 рядка 010 сумі значень рядків 1610,
1615, 1620, 1625, 1630, 1635, 1640, 1645, 1650, 1690 форми UOP10113:
UOP90302 Додаток 3. Розшифровка до форми 1-Б державного (казенного)
підприємства
3. Внесено зміни до алгоритму автоматичного розрахунку відсотків виконання у графах 8, 11,
14, 17, 20:
UOP04005 Дод.4. Показники виконання фінансових планів суб'єктів господарювання,
що належать до сфери управління
4. Додано нову умову розрахунку полів 1201 та 1202 для неконсолідованого звіту:
UOP00111 Фінансовий план
ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛЬНОСТІ ПРОГРАМИ | Показать

Електронний документообіг

Реєстр електронних документів

Додано можливість відправки актуальної форми документа S2700415 «4-сг (річна). Звіт про
посівні площі сільськогосподарських культур» у ПриватБанк.

Облік ПДВ

Створення податкових накладних на основі чеків

Доопрацьовано механізм завантаження чеків з СОД РРО:
 враховано можливість дублювання фіскальних номерів чеків при їх фіскалізації апаратним
РРО;
 не виконується завантаження сторнованих та скасованих чеків.

Первинні документи

Автоматична обробка документів

Додано можливість автоматичного експорту та відправки документів, що були переміщені у
архів, за допомогою засобів розділу Експорт автообробником первинних документів на
електронну пошту (.pdf). Для опрацювання архівних документів файли архівів необхідно
завантажити у програму у розділі Адміністрування - Архівування документів.
Ці доопрацювання також виконано у сервісі Універсальної автоматичної обробки
документів.

Інтеграція

1. Додано новий метод REST API для відправки первинних документів на допідписання за
посиланням: /api/SignSendReceive/SendSignHref.
2. У відповідь методу REST API /api/Info/GetDocInfo додано параметри: DOCDATE - дата
документа та DocNum - номер документа. Доопрацьовано роботу методу GetDocInfo при
використанні СКБД Oracle.
3. Доопрацьовано алгоритм методу REST API /api/Info/GetDocSendStt при роботі зі статусами
ПН, АН та РК.
4. Доопрацьовано метод REST API /api/Info/DocumentsDataSet. Відкориговано механізм
отримання тіла документа за допомогою параметра CODE у запиті з використанням рядка
умов condString.

Зарплата

Оновлено довідник Індекс споживчих цін за травень 2024 р. - 100,6 %.

Робота з документами

У реєстрах програми налаштовано виконання команд головного меню при використанні
фільтру на панелі інструментів:
 Сервіс - Протокол документа;
 Файл - Відправити;
 Файл - Зашифрувати та зберегти;
 Файл - Підписати;
 Файл - Експорт - Експорт квитанцій.

Відповісти

Повернутись до “Оновлення програми M.E.Doc”