Оновлення 11.02.140

Інформація щодо випуску оновлень
Відповісти
Шоловей Олександр
Повідомлень: 106
З нами з: 03 жовтня 2017, 10:25

Оновлення 11.02.140

Повідомлення Шоловей Олександр » 06 червня 2024, 16:26

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 11.02.140
ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ | Показать

1. Відповідно до Закону України від 16 січня 2024 року № 3553-ІХ «Про внесення змін до
Податкового Кодексу України щодо приведення деяких норм у відповідність із Законом
України «Про Митний тариф України» та уточнення окремих положень» оновлено довідник
Підакцизні товари (новий).
2. Згідно зі змінами, опублікованими на сайті НБУ 24.04.2024 р., у розділі Довідники -
Загальні довідники - НБУ оновлено довідник Вид забезпечення активу (S031).
3. Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 16.05.2024 р. № 242 «Про внесення
змін до Класифікації доходів бюджету» внесено зміни до довідника Бюджетний
класифікатор.
4. Оновлено Довідник статей доходів, витрат, зобов'язань для УОП (новий).
ФОРМИ | Показать

Державна податкова служба

Зміни

1. Реалізовано можливість перенесення даних із форм попередньої версії за допомогою
команди Виконати додаткову програму обробки - Перенес. дані з … на вкладці
Наступні дії у вікні відкритого документа.
J1312005 Форма 20-ОПП Повідомлення про об'єкти оподаткування або об'єкти,
пов'язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність
F1312005 Форма 20-ОПП Повідомлення про об'єкти оподаткування або об'єкти,
пов'язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність
На виконання команди відкривається вікно з переліком форм попередньої версії, з яких
можна перенести дані.
2. Доопрацьовано збереження у форматі Excel форм, що містять значний обсяг даних:
J1401903 Витяг в розрізі операцій з Системи електронного адміністрування ПДВ
F1401903 Витяг в розрізі операцій з Системи електронного адміністрування ПДВ

Державна служба статистики

Зміни

Оновлено контролі:
S1101213 № 1-відходи (річна). Звіт про відходи

Звітність НФУ до НБУ

Зміни

1. Оновлено електронний формат XSD:
IRN30001 Дані про структуру активів та розрахунок дотримання вимог до
платоспроможності страховика. Прийнятні активи: технічні резерви за
договорами вихідного перестрахування
2. Оновлено електронний формат XSD та контролі:
LRF08001 Дані про структуру інвестицій фінансової компанії
3. Оновлено контролі:
CR170001 Дані про додаткові пайові внески членів кредитної спілки
CR140001 Дані оборотно-сальдової відомості кредитної спілки
IR160001 Дані про страхові виплати та про відомі події, що мають ознаки страхових
(заявлені збитки)
IR170001 Дані про отримані/надані позики, позички, фінансові допомоги, кредити
IR210001 Дані про кількість працівників та посередників страховика
LRN01001 Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

Фінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL)

Зміни

Відкориговано контролі:
B0001004 Ярлик - Таксономія для банків 2022

Інша звітність

Нова форма

Згідно з постановою правління Пенсійного фонду України № 41-1 від 09.10.2023 р. «Про
внесення зміни до форми довідки про складові заробітної плати для призначення пенсії особі,
яка має не менш як 20 років стажу роботи на посадах, віднесених до категорій посад
державної служби, і яка на момент виходу на пенсію не займає посади державної служби»
додано нову версію бланка, подання - у разі потреби:
PD014614 Довідка про складові заробітної плати для призначення пенсії особі, яка має не
менш як 20 років стажу роботи на посадах, віднесених до категорій посад
державної служби, і яка на момент виходу на пенсію не займає посади державної
служби
СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ | Показать

Звітність державних підприємств

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми
фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

Зміни

1. Оновлено електронні формати XSD та ZTP:
SM100206 Дод.2. Загальна інформація про суб'єкти господарювання, що належать до
сфери управління
SM100406 Дод.4. Показники виконання фінансових планів суб'єктів господарювання,
що належать до сфери управління
2. Скасовано контроль по рядку 1 графи 4 для переліку кодів ЄДРПОУ органів управління:
SD300203 Додаток 2
3. Додано заокруглення значень при перевірці у рядках 2610, 2615, 2650 до 2-х знаків після
коми:
SS100253 Ф.2-к. Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний
дохід)
4. Відкориговано контроль по рядку 3405 графи 3 на рівність значенню рядка 3415 графи 4.
Контроль застосовується тільки у періоді Рік:
SS100310 Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)
SS100453 Ф.3-к. Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

Міністерство оборони України

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних
підприємств

Нова форма

На виконання наказу Міністерства економіки України від 05.04.2024 р. № 8472 «Про внесення
Змін до Методичних рекомендацій застосування критеріїв визначення ефективності управління
об’єктами державної власності» додано нову форму, початок дії - з 01.06.2024 р., період
подання - І - ІІІ Квартал, Рік, перший раз форма подається за період ІІ Квартал 2024 р.:
MOU02006 Дод.2. Загальна інформація про суб'єкти господарювання, що належать до
сфери управління

Зміни
1. Оновлено контролі у формах:
MOU30101 Додаток 1
MOU30302 Додаток 3
MOU30401 Додаток 4
MOU08003 Дод.8. Інформація щодо оцінки результатів фінансово-господарської
діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління
2. Відкориговано контроль по рядку 3405 графи 3 на рівність значенню рядка 3415 графи 4.
Контроль застосовується тільки у періоді Рік:
MOU30308 Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)

НААН

Бюджетна та спеціальна звітність по обсягах виконання науково-дослідних робіт установ,
підпорядкованих Національній академії аграрних наук України

Зміни

У звітних періодах 2024 року реалізовано контроль та перевірки з формою U4_2KD48:
N2000218 Додаток Б форма 4 - наука

Автомобільні Дороги

Фінансова звітність, звіти щодо планових та фактичних показників господарської діяльності

Зміни

Відкориговано контроль по рядку 3405 графи 3 на рівність значенню рядка 3415 графи 4.
Контроль застосовується тільки у періоді Рік:
UADGNS01 Ф.3 Звіт про рух грошових коштів (за П(С)БО)
UADGMS02 Ф.3 Звіт про рух грошових коштів (за МСФЗ)

Укроборонпром

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних
підприємств для установ, підзвітних Міністерству оборони України

Нові форми

1. На виконання наказу Міністерства економіки України від 05.04.2024 р. № 8472 «Про
внесення Змін до Методичних рекомендацій застосування критеріїв визначення
ефективності управління об’єктами державної власності» додано нову форму, початок дії -
з 01.06.2024 р., період подання - І - ІІІ Квартал, Рік, перший раз форма подається за
період ІІ Квартал 2024 р.:
UOP02006 Дод.2. Загальна інформація про суб'єкти господарювання, що належать до
сфери управління
2. Додано нову версію бланка, початок дії - з 01.05.2024 р., період подання - І Квартал, І
Півріччя, 9 Місяців, Рік:
UOP20212 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)
3. Додано нові форми, початок дії - з 01.04.2024 р., період подання - І Квартал, І Півріччя, 9
Місяців, Рік, вперше форми подаються за період І Півріччя 2024 р.:
UOPD1101 Довідка щодо залишків запасів
UOPD1001 Довідка щодо залишків необоротних активів

Зміни

1. Оновлено контролі у формах:
UOPD0101 Додаток 1
UOPD0301 Додаток 3
UOPD0401 Додаток 4
UOP20211 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)
UOP20212 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)
UOP50006 Ф5. Примітки до річної звітності
UOP00111 Фінансовий план
2. Дозволено дублювання форм в межах одного періоду:
UOP10112 Ф1. Баланс
UOP10113 Ф1. Баланс
UOP20211 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)
UOP20212 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)
UOP30308 Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)
UOP40406 Ф4. Звіт про власний капітал
UOP50006 Ф5. Примітки до річної звітності
3. Оновлено контролі, а також реалізовано нові контролі з формою S1000218 в періодах І -
ІV Квартал:
UOP00310 Звіт про виконання фінансового плану
4. Реалізовано заповнення та контролі з формою UOP20212, починаючи з 01.04.2024 р.:
UOP06002 Дод.6. Показники фінансово-господарської діяльності суб'єктів
господарювання, що належать до сфери управління
UOP08004 Дод.8. Інформація щодо оцінки результатів фінансово-господарської
діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління
UOP90702 Додаток 7. Показники фінансово-економічної діяльності державного
(казенного) підприємства
UOP90901 Додаток 9. Довідка про підприємство оборонно-промислового комплексу
UOP90902 Додаток 9. Довідка про підприємство оборонно-промислового комплексу
UOP00310 Звіт про виконання фінансового плану
UOP90801 Інформація за сегментами
UOP40406 Ф4. Звіт про власний капітал
UOP50006 Ф5. Примітки до річної звітності
ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛЬНОСТІ ПРОГРАМИ | Показать

Звітність

Реєстр звітів

1. Додано можливість копіювання записів у вікні довідника Господарські одиниці/Акцизні
склади/Земельні ділянки при роботі з формою «Форма 20-ОПП Повідомлення про
об'єкти оподаткування або об'єкти, пов'язані з оподаткуванням або через які провадиться
діяльність» (J1312005, F1312005).
2. Відкориговано відправку пакетів звітів до головної установи, у разі якщо в Адресній книзі
для електронної адреси головної установи активовано опцію Використовувати
шифрування.

Електронний документообіг

Реєстр електронних документів

Доопрацьовано відображення підписів та печаток на вкладеннях до багатостороннього
документа, що були відправлені на електронну пошту за допомогою команди головного меню
Файл - Експорт - Відправка PDF на електрону пошту за умови встановленої опції
Накладати зображення підписів під час друку або експорту у PDF у розділі
Адміністрування - Параметри системи - Загальні.

Шаблони первинних документів

Налаштовано збереження інформації про поля шаблона Назва документа (тег DOCNAME) та
Тип документа (тег SDOCTYPE) у файлі Опис формату XML для імпорту <код шаблона>.doc
при експорті опису шаблона первинного документа за допомогою команди головного меню
Файл - Експорт - Експорт опису шаблону.

Первинні документи

Відкориговано формування та збереження протоколу документа за допомогою команди
головного меню Сервіс - Протокол документа після налаштування відображення колонок
таблиць Реєстру податкових документів та Реєстру електронних документів.

Автоматична обробка документів

Налаштовано відображення інформації про підписантів у документах, що були відправлені на
електронну пошту за допомогою засобів розділу Експорт автообробником первинних
документів на електронну пошту (.pdf). Інформація про підписантів відображається у
документі за наявності налаштувань у блоці Спосіб візуалізації інформації про
підписантів розділу програми Адміністрування - Параметри системи - Документообіг.
Доопрацювання також виконано у сервісі Універсальної автоматичної обробки
документів.

Облік ПДВ

Створення податкових накладних на основі чеків
1. Доопрацьовано механізм створення Податкових накладних за щоденними підсумками
на основі чеків. Дані обраних чеків автоматично об’єднуються у розрізі дати реєстрації
чека, для кожної дати створюється окрема Податкова накладна.
Докладно дивіться у розділі довідки до програми Облік ПДВ - Створення податкових
накладних на основі чеків.
2. Доопрацьовано створення Податкових накладних на основі чеків, в яких не вказана
ставка ПДВ.
3. Для більш зручного перегляду даних у таблиці реєстру Створення податкових
накладних на основі чеків додано підсумковий рядок, що містить дані:
 загальна кількість чеків, яка відображена в реєстрі;
 підсумок за колонкою Загальна сума;
 підсумок за колонкою Сума ПДВ;
 підсумок за колонкою Сума часткової сплати.
4. Реалізовано можливість оновлювати дані реєстру розділу Створення податкових
накладних на основі чеків за допомогою команди Оновити реєстр. Команда доступна
у головному меню Вигляд та по кнопці на панелі інструментів.
5. Доопрацьовано заокруглення значення графи 7 Податкової накладної, що створена на
основі чеків, до 6-ти знаків після коми.

Реєстр виданих та отриманих податкових накладних

Для зручного виконання групової заміни значень на вкладці Відсутні у реєстрі у вікні
Групова заміна додано опції:
 лише по виділеним записам - для заміни значень тільки в обраних записах реєстру;
 по всім записам - для заміни значень у всіх записах реєстру.
Групова заміна значень на вкладці Відсутні у реєстрі виконується по команді головного меню
Правка - Групова заміна.

Інтеграція

1. Додано новий метод REST API для отримання переліку документів за заданими
параметрами: api/Info/DocumentsDataSet.
2. Уніфіковано формат дат, що отримуються у відповідях методів REST API: dd.MM.yyyy
HH:mm:ss.

Адміністрування

Сертифікати

1. Доопрацьовано алгоритм перевірки відповідності прізвища особи-підписанта, що зазначене
у документі, прізвищу у сертифікаті, яким підписується документ. Додано механізм
перевірки подвійних прізвищ та прізвищ, що складаються з кількох частин.
Перевірка відповідності ПІБ підписанта виконується за наявності налаштувань у блоці
Перевіряти ПІБ відповідальної особи у документі з ПІБ сертифікату розділу
програми Адміністрування - Параметри системи - Документообіг.
2. Додано можливість використання секретних ключів, що збережені у форматі .pfx.

Зарплата

Оновлено довідник Індекс споживчих цін за квітень 2024 р. - 100,2 %.

Друк документів

Відкориговано виконання всіх видів друку документів із реєстрів програми за допомогою
команди Друк, у разі якщо при налаштуванні додаткових параметрів друку обрано розмір
паперу Letter.

Архітектура програми

1. Оновлено до актуальної версії бібліотеку компонента, який використовується для
формування QR-кодів у документах.
2. Допрацьовано авторизацію в програмі при налаштованому посиленому захисті у розділі
Адміністрування - Параметри системи - Авторизація.

Відповісти

Повернутись до “Оновлення програми M.E.Doc”