Оновлення 11.02.139

Інформація щодо випуску оновлень
Шоловей Олександр
Повідомлень: 106
З нами з: 03 жовтня 2017, 10:25

Оновлення 11.02.139

Повідомлення Шоловей Олександр » 07 травня 2024, 18:54

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 11.02.139
ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ | Показать

1. Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 19.04.2024 р. № 202 «Про внесення
змін до Класифікації доходів бюджету» оновлено довідник Бюджетний класифікатор.
2. Доповнено довідник Періоди подання звітності, довідник використовується у формах
пакету FRZVIT02.
3. Оновлено Довідник для звітності про участь у міжнародній групі компаній.
4. Оновлено Довідник статей доходів, витрат, зобов'язань для УОП (новий).
ФОРМИ | Показать

Державна податкова служба

Нові форми

1. На виконання наказу Міністерства фінансів України від 21 грудня 2023 року № 709 «Про
внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 14 грудня 2020 року N 764 (Із
змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 12 січня
2024 року № 12)» додано нові форми, період подання – Рік:
J1800202 Звіт у розрізі країн міжнародної групи компаній
J1820102 Додаток 1 до Звіту у розрізі країн МГК Розділ I. Інформація про розподіл
доходів, податків та ділової активності в розрізі кожної юрисдикції
(держави, території)
J1820202 Додаток 2 до Звіту у розрізі країн МГК Розділ ІІ. Перелік учасників
міжнародної групи компаній в розрізі кожної юрисдикції (держави,
території)
2. На виконання наказу Міністерства фінансів України від 09 лютого 2024 року № 58 «Про
внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 31 грудня 2020 року № 839 (Із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 101 від 01.03.2024 р.)»
додано нову форму, період подання – Рік:
J1800103 Повідомлення про участь у міжнародній групі компаній
3. Додано нові форми, подання – у разі потреби:
J1300207 Запит про отримання витягу щодо стану розрахунків з бюджетом та сплати
єдиного внеску за даними органів ДПС
F1300207 Запит про отримання витягу щодо стану розрахунків з бюджетом та сплати
єдиного внеску за даними органів ДПС
J1400207 Витяг з інформаційно-комунікаційної системи ДПС щодо стану розрахунків
платника з бюджетом та сплати єдиного внеску
F1400207 Витяг з інформаційно-комунікаційної системи ДПС щодо стану розрахунків
платника з бюджетом та сплати єдиного внеску
«Запит про отримання витягу щодо стану розрахунків з бюджетом…» (J1300207, F1300207)
доступний для створення у модулі Довідки державних органів – Інформаційна
довідка – Створити – Іншу довідку. Форма «Витяг з інформаційно-комунікаційної
системи ДПС щодо стану розрахунків платника з бюджетом…» (J1400207, F1400207)
надходить від ДПС та доступна у реєстрі модуля Довідки державних органів –
Інформаційна довідка.
4. На виконання наказу Міністерства фінансів України від 18.03.2024 р. № 133 «Про
затвердження Змін до Порядку обміну електронними документами з контролюючими
органами» додано нові форми, подання - у разі потреби:
J1391104 Повідомлення про надання інформації щодо кваліфікованого або
удосконаленого електронного підпису, що базується на кваліфікованому
сертифікаті електронного підпису
F1391104 Повідомлення про надання інформації щодо кваліфікованого або
удосконаленого електронного підпису, що базується на кваліфікованому
сертифікаті електронного підпису

Зміни

Оновлено електронні формати:

J1408801 Довідка про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи)
F1408801 Довідка про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи)

Державна служба статистики

Зміни

Оновлено контролі:
S0105009 Ф5. Примітки до річної звітності
S0106007 Ф6. Додаток до приміток до річної фінансової звітності "Інформація за
сегментами"
S0100155 Ф1. Консолідований баланс
S1101213 № 1-відходи(річна). Звіт про відходи
S0403515 1П-НПП (річна) Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції
S2500114 1-інновація (один раз на два роки) "Обстеження інноваційної діяльності
промислового підприємства"

Єдине вікно

Зміни

Реалізовано вивантаження у формат НКЦПФР форм у звітних періодах 2024 року для:
 квартальної звітності емітентів (І–ІV Квартал);
 річної звітності емітентів (Рік)
S0100155 Ф1. Консолідований баланс
S0100115 Ф1. Баланс
S0100215 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)
S0100311 Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
S0103355 Ф3-н. Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
S0110014 1-м, 2-м. Фінансова звітність малого підприємства
S0104010 Ф4. Звіт про власний капітал

Звітність НФУ до НБУ

Зміни

1. Оновлено електронний формат XSD та контролі:
IRB20001 Дані регуляторного балансу. Власний капітал та резерви
LRF05001 Грошові кошти та їх еквіваленти
IRCF0001 Дані про рух грошових коштів (регуляторний)
IR190001 Дані про розвиток збитків та інших показників діяльності страховика
(трикутники)
IRB10001 Дані регуляторного балансу. Активи
IRB30001 Дані регуляторного балансу. Зобов'язання та забезпечення
IRB40001 Дані регуляторного балансу. Субординований борг та позабалансові
зобов'язання
LRG02001 Дані про портфель за зобов'язаннями за наданими гарантіями
2. Оновлено контролі:
LRF02001 Дані про позабалансові зобов'язання
LRF06001 Дані про субординований борг фінансової компанії
LRF08001 Дані про структуру інвестицій фінансової компанії
LRN01001 Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями
IR201001 Дані про кількість договорів страховика, застрахованих фізичних осіб та
страхових подій (випадків)
LRF01001 Дані регуляторного балансу
IR210001 Дані про кількість працівників та посередників страховика

Фінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL)

Зміни

Відкориговано контролі:
I3900104 [822390-01] Примітки – Фінансові активи
X3900104 [822390-01] Примітки – Фінансові активи
R3900104 [822390-01] Примітки – Фінансові активи
Y3900104 [822390-01] Примітки – Фінансові активи
B3900104 [822390-01] Примітки – Фінансові активи
СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ | Показать

Звітність державних підприємств

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми
фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

Нова форма

На виконання наказу Міністерства економіки від 05.04.2024 р. № 8472 «Про внесення Змін до
Методичних рекомендацій застосування критеріїв визначення ефективності управління
об’єктами державної власності» додано нову форму в пакеті PROZVI01, початок дії – з
01.06.2024 р., період подання – І–ІІІ Квартал; Рік. Перший раз форма подається за період –
ІІ-й Квартал 2024 р.
SM100206 Дод.2. Загальна інформація про суб'єкти господарювання, що належать до
сфери управління

Зміни

1. На виконання наказу Міністерства економіки України від 05 квітня 2024 року № 8472 «Про
внесення Змін до Методичних рекомендацій застосування критеріїв визначення
ефективності управління об’єктами державної власності» оновлено умови контролю - до
переліку обов’язкових для подання форм пакету PROZVI01, починаючи з ІІ Кварталу 2024
року додано форму SM100206:
PROZVI01 Ярлик до пакету звітності суб'єктів господарювання державного сектору
економіки
2. До комплекту бланків Бюджетна конфігурація та Єдиний податок додано форму:
SM100406 Дод.4. Показники виконання фінансових планів суб'єктів господарювання,
що належать до сфери управління
3. Відкориговано заповнення коду періоду в полі Дата (рік, місяць, число) у консолідованих
звітах пакету PROZVI01, оновлено налаштування параметрів консолідації:
SS100114 Ф1. Баланс
SS100115 Ф1. Баланс
SS100154 Ф.1-к. Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан)
SS100155 Ф.1-к. Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан)
SS100214 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)
SS100310 Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)
SS104009 Ф4. Звіт про власний капітал
SS100253 Ф.2-к. Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний
дохід)
SS100453 Ф.3-к. Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
SS104054 Ф.4-к. Консолідований звіт про власний капітал
4. Починаючи з періоду ІІ Квартал 2024 р. змінено заповнення та контроль на відповідність
кількості заповнених рядків з формою SM100206:
SD300101 Додаток 1
SD300303 Додаток 3
SD300401 Додаток 4
5. Виправлено помилку, яка виникала у періоді Рік при виборі типу звіту «Прогнозний» у
випадку, якщо в Ярлику (FRZVIT02) попередньо не було обрано тип звіту у однойменному
полі:
MFD00101 Додаток 1 до Методики

Міністерство соціальної політики

Звіти з праці та бюджетна звітність для установ, підпорядкованих Міністерству соціальної
політики

Зміни

Змінено назву та відкориговано програми користувача, які викликаються за допомогою
команди Виконати додаткову програму обробки – Дані з F_7KD… на вкладці
Наступні дії у вікні відповідних документів:
P7KDS48 Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
P7KDZ48 Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

НААН

Бюджетна та спеціальна звітність по обсягах виконання науково-дослідних робіт установ,
підпорядкованих Національній академії аграрних наук України

Зміни

1. У звітних періодах 2024 року реалізований контроль та перевірки з формою U4_2KD48:
FZNDR031 Ф.№4-Н (квартальна) Звіт про виконання обсягів по науково - дослідних
роботах
2. Оновлені терміни подання звіту для періоду Рік 2025:
N0100002 Форма БЗ 4-НАУКА

Міністерство культури та інформаційної політики України

Бюджетна та довідкова звітність, звіти щодо планових та фактичних показників господарської
діяльності, фінансова, статистична звітність та форми моніторингу для організацій, підзвітних

Міністерству культури та інформаційної політики України (театри, спілки, вищі навчальні
заклади, заповідники, концерти, тощо)

Зміни

1. Додано період подачі «Рік 2024»:
MKP01001 ф.4 Бюджетна пропозиція Наука
MKP02001 ф.4 Бюджетна пропозиція Спілки
MKP02101 Дод.1. Спілки. Перелік заходів
MKP04001 ф.4 Бюджетна пропозиція Бібліотеки, музеї та культурно-інформаційні
центри
MKP05001 ф.4 Бюджетна пропозиція Заповідники
MKP06001 ф.4 Бюджетна пропозиція Освіта
MKP07002 ф.4 Бюджетна пропозиція Гранти
MKP08002 ф.4 Бюджетна пропозиція ЗМІ
MKP09001 ф.4 Бюджетна пропозиція Театри, концерти, цирки
MKP10002 ф.4 Бюджетна пропозиція Апарати
MKP11001 ф.4 Бюджетна пропозиція Заходи
MKP12001 ф.4 Бюджетна пропозиція Гастролі
MKP21001 Дод 4-А Пропозиції щодо капітальних видатків (КЕКВ 3110, 3150, 3160,
3210, 3230, 3240)
MKP22001 Дод 4-Б Пропозиції щодо капітальних видатків (КЕКВ 3120, 3130, 3140,
3210)
2. Реалізовано автоматичне перенесення залишків на початок звітного періоду у формах:
MK103004 Табл.03. Розшифровка до фінансової звітності Форми 1 "Баланс"
MK918105 Табл.18.1. Розшифровка до фінансової звітності Форми 1-м "Баланс"
3. Заблоковано розрахункові комірки для редагування користувачем у формах:
MK911111 Табл.01-СМП. Розшифровка дебіторської заборгованості для суб'єктів
малого підприємництва
MK109001 Табл.09. Інформація про вибуття основних засобів та інших необоротних
активів
MK109901 Табл.09-ін. Інформація про вибуття об'єктів інвестиційної нерухомості
MK911211 Табл.02-СМП. Розшифровка кредиторської заборгованості для суб'єктів
малого підприємництва
MK101003 Табл.01. Розшифровка дебіторської заборгованості
MK208001 Табл.08. Інформація про надходження основних засобів, інших
необоротних матеріальних активів
MK208901 Табл.08-ін. Інформація про надходження об'єктів інвестиційної нерухомості
MK114001 Табл.14. Інформація про залишки коштів
MK110001 Табл.10. Інформація про надходження нематеріальних активів
MK111001 Табл.11. Інформація про вибуття нематеріальних активів

Антимонопольний комітет

Бюджетна, кошторисна та управлінська звітність для структурних підрозділів

Антимонопольного комітету

Зміни

1. Оновлено розрахунки у рядках 83, 86, 89, 92, 95, 98 форми:
AMBP0101 Додаток 1. Розрахунок видатків за КЕКВ 2111 "Заробітна плата", КЕКВ 2120
"Нарахування на оплату праці"
2. У формі:
AMBP0501 Додаток 5. Обґрунтування потреби у коштах для виконання судових рішень
та відшкодування судових витрат (сплата судового збору) для включення у
бюджетний запит АМКУ
 змінено зовнішній вигляд – додані рядки 3.2, 3.2.1, 3.2.2;
 оновлено контролі та розрахунки.
3. Оновлено терміни подання форм в 2024 році:
AMBP0001 Форма 4. Бюджетна пропозиція
AMBP0501 Додаток 5. Обґрунтування потреби у коштах для виконання судових рішень
та відшкодування судових витрат (сплата судового збору) для включення у
бюджетний запит АМКУ
AMBP0101 Додаток 1. Розрахунок видатків за КЕКВ 2111 "Заробітна плата", КЕКВ 2120
"Нарахування на оплату праці"
AMBP0201 Додаток 2. Розрахунок незахищених видатків
AMBP0301 Додаток 3. Розрахунки, які обґрунтовують показники проєкту кошторису
AMBP0401 Додаток 4. Розрахунок видатків на оплату комунальних послуг та
енергоносіїв
AMBP0601 Додаток 6. Пропозиції щодо капітальних видатків (КЕКВ 3110, 3150, 3160,
3210, 3230, 3240)
AMBP0701 Додаток 7. Пропозиції щодо капітальних видатків (КЕКВ 3120, 3130, 3140,
3210)
AMBPA001 Додаток А. Проєкт кошторису

Міністерство оборони України

Приймання, перевірка та консолідація фінансової та планової звітності

Зміни

Виправлена помилка, яка виникала у періоді Рік при виборі типу звіту «Прогнозний» у
випадку, якщо в Ярлику (MOU7FR01) попередньо не було обрано тип звіту у однойменному
полі:
MOUFR101 Додаток 1 до Методики

Укроборонпром

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних
підприємств для установ, підзвітних Міністерству оборони України

Зміни

1. У формах моніторингу УОП змінена назва органу управління в «шапці» звіту з «ДК
УКРОБОРОНПРОМ» на АТ «Українська оборонна промисловість».
2. У формі:
UOP10113 Ф1. Баланс
 додано нові контролі з Ф1. (S0100115) Єдиного вікна;
 реалізовано нові контролі з полями у «шапці» форми;
 реалізовано автоматичне заповнення дати на останній день звітного періоду.
3. Змінено умову спрацьовування інформативного контролю у рядках 3405 та 3415 тільки для
періоду Рік:
UOP00453 Ф3-к. Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
4. У формі:
UOP20211 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)
 реалізовано нові контролі з полями у «шапці» форми;
 додано контролі з Ф2. (S0100215) Єдиного вікна;
 додано інформативні контролі з Ф.5 УОП (UOP50006) з рядком 2510 графа 3 та з Ф.1
УОП (UOP10113) з рядком 2550 графа 3.
5. У формі:
UOP40406 Ф4. Звіт про власний капітал
 реалізовано контролі з формою S0104010 Єдиного вікна;
 додано контроль: «Не зазначено звітний період»;
 переведено в інформативні контролі:
 Значення рядка 4100 графа 7 Ф. №4 повинно дорівнювати значенню рядка 2350
або 2355 графи 3 Ф.№2;
 Значення рядка 4110 графа 4 та/або 5 Ф.№4 повинно дорівнювати значенню
рядка 2460 графа 3 Ф.№2.
6. У формі:
UOP30308 Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
 реалізовано контролі з Ф.3 ( S0100311) Єдиного вікна;
 додано контроль: «Не зазначено звітний період»;
 контроль «Значення рядка 3405 графа 3 Ф.№3 повинно дорівнювати значенню
рядка 1165 графа 3 Ф.№1 для періодів І Півріччя, 9 Місяців, Рік» переведено в
інформативний.
ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛЬНОСТІ ПРОГРАМИ | Показать

Оновлено кореневі сертифікати ЦСК «Україна».

Звітність

Фінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL)

Модифіковано відображення від'ємних показників у звітах МСФЗ.

Облік ПДВ

Створення податкових накладних на основі чеків

Новий модуль призначений для спрощення процедури створення податкових накладних на
основі отриманих даних з чеків, зареєстрованих в СОД РРО.
Модуль доступний для роботи за умови наявності окремої ліцензії «Створення податкових
накладних на основі чеків».
Докладно дивіться у довідці до модулю, що викликається за допомогою клавіші F1.

Електронний документообіг

Реєстр електронних документів

Доопрацьовано автоматичне заповнення Назви підприємства одержувача в «Угоді про
анулювання документа», створеної на основі «Універсального документа».
Реєстр податкових документів
Доопрацьовано Протокол документа. Для більшої інформативності до групи записів
Документообіг з контрагентом у блок Прийом додано новий рядок «Дата та час відправки
документа контрагентом». У рядку зберігається відповідно дата та час відправки документа
контрагентом.
Доопрацювання протоколу стосується ПН/РК, Акцизних накладних (пальне) та РК до них,
Акцизних накладних (спирт) та РК до них.
Інформація щодо відправки документа контрагентом корисна для визначення термінів
реєстрації РК в ЄРПН/ЄРАН.

Первинні документи

Автоматична обробка документів

Відкориговано механізм формування імен файлів податкових накладних та розрахунків
коригування до них, акцизних накладних та розрахунків коригування до них при відправці
документів автообробником.
Доопрацювання також виконано у сервісі Універсальної автоматичної обробки
документів.

Інтеграція

Додано новий метод REST API:

*/api/Info/GetDocWebAdr – метод дозволяє отримати посилання на раніше відправлений
документ, а також посилання на документ, відправлений на допідписання іншому
співробітнику організації. Допідписання відбувається на порталі sota-buh.com.ua.

Адміністрування

Менеджер архіву програми

Доопрацьовано створення архіву програми, встановленої на жорсткому диску комп’ютера,
назва якого позначена з маленької літери.

Архітектура програми

1. Оновлено системні компоненти.
2. Оновлено до актуальних версій бібліотеки компонентів, які використовує M.E.Doc для:
 роботи програми;
 функцій імпорту та експорту;
 друку та експорту в PDF;
 роботи з токенами oAuth 2.0 для Office 365 та Gmail.

Бурчун
Повідомлень: 111
З нами з: 10 червня 2013, 11:24

Re: Оновлення 11.02.139

Повідомлення Бурчун » 07 травня 2024, 23:34

Medoc сетевая версия. Пользователь один на все предприятия, Admin (без пароля). После обновления до 139 версии при запуске перестало отображаться окно запроса логина и пароля, а сразу отображает все предприятия. При запуске BackupManager или ZvitServerMonitor окно логина и запроса пароля отображается.

New_Angel
Повідомлень: 26
З нами з: 02 серпня 2013, 09:50

Re: Оновлення 11.02.139

Повідомлення New_Angel » 08 травня 2024, 09:19

Встановлення оновлення 139 через планувальник вночі не вдалося. На ранок служба ZvitGrp, відповідно, зупинена.
Мережева версія, Windows Server 2016 Eng, регіональні стандарти - Україна, оновлення Windows 02/2024.

Останні записи у C:\ProgramData\Medoc\MedocSRV\LOG\update_2024-05-08.log
| Показать
08.05.24 06:01:25.072 00000001 INFO Завершення роботи, операція "Розпакування"
08.05.24 06:01:25.525 00000001 INFO Запуск: C:\PROGRAMDATA\MEDOC\MEDOCSRV\TEMP\1f91775b-5fdb-42dd-b659-d3ab97f8a5ec\update.exe
08.05.24 06:01:25.525 00000001 INFO Параметри:
08.05.24 06:01:25.525 00000001 INFO -o
08.05.24 06:01:25.525 00000001 INFO UpgradeUpdate
08.05.24 06:01:25.525 00000001 INFO -d
08.05.24 06:01:25.525 00000001 INFO C:\PROGRAMDATA\MEDOC\MEDOCSRV\TEMP\1f91775b-5fdb-42dd-b659-d3ab97f8a5ec
08.05.24 06:01:25.525 00000001 INFO -p
08.05.24 06:01:25.525 00000001 INFO 4132
08.05.24 06:01:25.525 00000001 INFO -z
08.05.24 06:01:25.525 00000001 INFO C:\Program Files\Medoc\MedocSRV
08.05.24 06:01:25.525 00000001 INFO -i
08.05.24 06:01:25.525 00000001 INFO -m
08.05.24 06:01:25.525 00000001 INFO PlannerCode=7
08.05.24 06:01:25.525 00000001 INFO -l
08.05.24 06:01:25.525 00000001 INFO C:\PROGRAMDATA\MEDOC\MEDOCSRV\LOG\update_2024-05-08.log
08.05.24 06:01:25.541 00000001 INFO Початок роботи, операція "Оновлення update.exe"
08.05.24 06:01:28.307 00000001 INFO Оновлення update.exe
08.05.24 06:01:28.307 00000001 INFO Створення update_tmp.exe
08.05.24 06:01:28.323 00000001 INFO Оновлення updategui.dll
08.05.24 06:01:28.323 00000001 INFO Створення updategui_tmp.dll
08.05.24 06:01:28.354 00000001 INFO Оновлення ICSharpCode.SharpZipLib.dll
08.05.24 06:01:28.354 00000001 INFO Створення ICSharpCode.SharpZipLib_tmp.dll
08.05.24 06:01:28.354 00000001 ERROR Під час встановлення виникла помилка:
08.05.24 06:01:28.494 00000001 ERROR MainProc System.IO.IOException: The process cannot access the file 'C:\Program Files\Medoc\MedocSRV\ICSharpCode.SharpZipLib.dll' because it is being used by another process.
at System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath)
at System.IO.File.InternalCopy(String sourceFileName, String destFileName, Boolean overwrite, Boolean checkHost)
at update.UpdateOperations.DoOpUpgradeUpdate(String unpackedDir, String zvitDir)
at update.UpdateProgram.GetUpdateForm(String[] args, Boolean userSelect)
at update.UpdateProgram.MainProc(String[] args)
Лікування:
- запустив в RDP на сервері Моніторинг користувачів через праву кнопку з правами адміна
- отримав повідомлення про зупинений стан служби ZvitGrp
- погодився із запуском служби
- отримав повідомлення про наявні оновлення
- погодився на встановлення
- отримав вікно з помилкою "Під час перевірки вмісту оновлень виникла помилка" (у вкладенні)
- натиснув ОК, Далі
- оновлення завантажилося і встановилося коректно
- скарг від користувачів не отримую
Зображення

hatmaster
Повідомлень: 597
З нами з: 21 вересня 2016, 12:52

Re: Оновлення 11.02.139

Повідомлення hatmaster » 08 травня 2024, 09:44

Бурчун писав:
07 травня 2024, 23:34
Medoc сетевая версия. Пользователь один на все предприятия, Admin (без пароля). После обновления до 139 версии при запуске перестало отображаться окно запроса логина и пароля, а сразу отображает все предприятия. При запуске BackupManager или ZvitServerMonitor окно логина и запроса пароля отображается.
Це допрацювання ще у 137 версії зроблено
Якщо користувач один - Admin і без пароля, вікно авторизації не виводиться
Все пройдет, и это тоже. Реально лишь одно - мир иллюзорен! Все остальное фантастика ...

hatmaster
Повідомлень: 597
З нами з: 21 вересня 2016, 12:52

Re: Оновлення 11.02.139

Повідомлення hatmaster » 08 травня 2024, 09:50

New_Angel писав:
08 травня 2024, 09:19
| Показать
Зображення
Перевірте, чи є в кореневій папці відповідна dll

Код: Виділити все

ICSharpCode.SharpZipLib.dll
Все пройдет, и это тоже. Реально лишь одно - мир иллюзорен! Все остальное фантастика ...

МаріяКом
Повідомлень: 2
З нами з: 10 квітня 2023, 17:05

Re: Оновлення 11.02.139

Повідомлення МаріяКом » 08 травня 2024, 09:51

Доброго дня. Підкажіть, після оновлення Медка на 139 версію, не можемо зайти з робочої станції. дає вікно вибору користувача і організації і після цього програма злітає, з сервера у програму заходить, налаштовано підключення по ір-адресі

Marat Melnyk
Повідомлень: 673
З нами з: 02 липня 2021, 09:20

Re: Оновлення 11.02.139

Повідомлення Marat Melnyk » 08 травня 2024, 10:15

New_Angel писав:
08 травня 2024, 09:19
Встановлення оновлення 139 через планувальник вночі не вдалося. На ранок служба ZvitGrp, відповідно, зупинена.
Мережева версія, Windows Server 2016 Eng, регіональні стандарти - Україна, оновлення Windows 02/2024.

Останні записи у C:\ProgramData\Medoc\MedocSRV\LOG\update_2024-05-08.log
| Показать
08.05.24 06:01:25.072 00000001 INFO Завершення роботи, операція "Розпакування"
08.05.24 06:01:25.525 00000001 INFO Запуск: C:\PROGRAMDATA\MEDOC\MEDOCSRV\TEMP\1f91775b-5fdb-42dd-b659-d3ab97f8a5ec\update.exe
08.05.24 06:01:25.525 00000001 INFO Параметри:
08.05.24 06:01:25.525 00000001 INFO -o
08.05.24 06:01:25.525 00000001 INFO UpgradeUpdate
08.05.24 06:01:25.525 00000001 INFO -d
08.05.24 06:01:25.525 00000001 INFO C:\PROGRAMDATA\MEDOC\MEDOCSRV\TEMP\1f91775b-5fdb-42dd-b659-d3ab97f8a5ec
08.05.24 06:01:25.525 00000001 INFO -p
08.05.24 06:01:25.525 00000001 INFO 4132
08.05.24 06:01:25.525 00000001 INFO -z
08.05.24 06:01:25.525 00000001 INFO C:\Program Files\Medoc\MedocSRV
08.05.24 06:01:25.525 00000001 INFO -i
08.05.24 06:01:25.525 00000001 INFO -m
08.05.24 06:01:25.525 00000001 INFO PlannerCode=7
08.05.24 06:01:25.525 00000001 INFO -l
08.05.24 06:01:25.525 00000001 INFO C:\PROGRAMDATA\MEDOC\MEDOCSRV\LOG\update_2024-05-08.log
08.05.24 06:01:25.541 00000001 INFO Початок роботи, операція "Оновлення update.exe"
08.05.24 06:01:28.307 00000001 INFO Оновлення update.exe
08.05.24 06:01:28.307 00000001 INFO Створення update_tmp.exe
08.05.24 06:01:28.323 00000001 INFO Оновлення updategui.dll
08.05.24 06:01:28.323 00000001 INFO Створення updategui_tmp.dll
08.05.24 06:01:28.354 00000001 INFO Оновлення ICSharpCode.SharpZipLib.dll
08.05.24 06:01:28.354 00000001 INFO Створення ICSharpCode.SharpZipLib_tmp.dll
08.05.24 06:01:28.354 00000001 ERROR Під час встановлення виникла помилка:
08.05.24 06:01:28.494 00000001 ERROR MainProc System.IO.IOException: The process cannot access the file 'C:\Program Files\Medoc\MedocSRV\ICSharpCode.SharpZipLib.dll' because it is being used by another process.
at System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath)
at System.IO.File.InternalCopy(String sourceFileName, String destFileName, Boolean overwrite, Boolean checkHost)
at update.UpdateOperations.DoOpUpgradeUpdate(String unpackedDir, String zvitDir)
at update.UpdateProgram.GetUpdateForm(String[] args, Boolean userSelect)
at update.UpdateProgram.MainProc(String[] args)
Лікування:
- запустив в RDP на сервері Моніторинг користувачів через праву кнопку з правами адміна
- отримав повідомлення про зупинений стан служби ZvitGrp
- погодився із запуском служби
- отримав повідомлення про наявні оновлення
- погодився на встановлення
- отримав вікно з помилкою "Під час перевірки вмісту оновлень виникла помилка" (у вкладенні)
- натиснув ОК, Далі
- оновлення завантажилося і встановилося коректно
- скарг від користувачів не отримую
Зображення
Добрий день!
Яке антивірусне ПЗ використовується?
На даний час аналогічних звернень не зафіксовано, ситуація не відтворюється.
Згідно тексту помилки - файл ICSharpCode.SharpZipLib.dll зайнятий іншим процесом.
При наступній спробі оновлення файл не знайдено та під час оновлення до каталогу поміщено вже оновлений файл.

Marat Melnyk
Повідомлень: 673
З нами з: 02 липня 2021, 09:20

Re: Оновлення 11.02.139

Повідомлення Marat Melnyk » 08 травня 2024, 10:20

МаріяКом писав:
08 травня 2024, 09:51
Доброго дня. Підкажіть, після оновлення Медка на 139 версію, не можемо зайти з робочої станції. дає вікно вибору користувача і організації і після цього програма злітає, з сервера у програму заходить, налаштовано підключення по ір-адресі
Добрий день!
Дана ситуація може бути пов'язана із пошкодженням бібліотек / конфігураційних файлів програми або пошкодженням компонентів ОС.
Рекомендується виконати відновлення платформи .NET Framework за допомогою утиліти Microsoft .NET Framework Repair Tool (https://www.microsoft.com/en-us/downloa ... x?id=30135 ), перезавантажити ПК та перевірити можливість входу до підприємства повторно.
В разі наявної помилки рекомендується звернутись на Гарячу лінію для більш детального аналізу ситуації: (044) 206 72 10 або (098) 206 72 10.

New_Angel
Повідомлень: 26
З нами з: 02 серпня 2013, 09:50

Re: Оновлення 11.02.139

Повідомлення New_Angel » 08 травня 2024, 14:23

Marat Melnyk писав:
08 травня 2024, 10:15
Добрий день!
Яке антивірусне ПЗ використовується?
ESET Server Security 10.0.12015.2

Grigoriy
Повідомлень: 164
З нами з: 14 листопада 2018, 11:05

Re: Оновлення 11.02.139

Повідомлення Grigoriy » 08 травня 2024, 15:53

Добрий день. Віндовс 7 х32, Медок 139 (локальний). При спробі відправити видаткову накладну отримую помилку: «Документ не може бути відправлено за відсутності запису в адресній книзі. Створіть такий запис вручну, або поставте відмітку «Перевірити наявність контрагентів перед відправкою первинних документів в «Параметрах системи». Але відповідні записи в Контрагентах та в Адресній книзі є в наявності, відмітка в «Параметрах системи» встановлена. Видалення контрагента та створення його повторно ситуацію не змінило. Створення архіву з перевіркою бази виконується успішно. Скріншоти за посиланням https://drive.google.com/file/d/1LOJPRO ... sp=sharing

Marat Melnyk
Повідомлень: 673
З нами з: 02 липня 2021, 09:20

Re: Оновлення 11.02.139

Повідомлення Marat Melnyk » 08 травня 2024, 16:26

Grigoriy писав:
08 травня 2024, 15:53
Добрий день. Віндовс 7 х32, Медок 139 (локальний). При спробі відправити видаткову накладну отримую помилку: «Документ не може бути відправлено за відсутності запису в адресній книзі. Створіть такий запис вручну, або поставте відмітку «Перевірити наявність контрагентів перед відправкою первинних документів в «Параметрах системи». Але відповідні записи в Контрагентах та в Адресній книзі є в наявності, відмітка в «Параметрах системи» встановлена. Видалення контрагента та створення його повторно ситуацію не змінило. Створення архіву з перевіркою бази виконується успішно. Скріншоти за посиланням https://drive.google.com/file/d/1LOJPRO ... sp=sharing
Добрий день!
На даний час ситуація не відтворюється, звернення не фіксуються.
Ситуація може бути пов'язана, наприклад, з пошкодженням бібліотек або конфігурацйних файлів програми.
Також може проявлятись в разі некоректної структури документа (якщо він був імпортований, переданий стикуванням, сторонніми обробками, за допомогою COM або REST API методів).

Як саме було створено документ?
Чи повторюється ситуація, якщо обрати отримувача вручну з довідника?
Чи повторюється ситуація з іншими документами / контрагентами?

Grigoriy
Повідомлень: 164
З нами з: 14 листопада 2018, 11:05

Re: Оновлення 11.02.139

Повідомлення Grigoriy » 08 травня 2024, 20:54

Marat Melnyk писав:
08 травня 2024, 16:26
Grigoriy писав:
08 травня 2024, 15:53
Добрий день. Віндовс 7 х32, Медок 139 (локальний). При спробі відправити видаткову накладну отримую помилку: «Документ не може бути відправлено за відсутності запису в адресній книзі. Створіть такий запис вручну, або поставте відмітку «Перевірити наявність контрагентів перед відправкою первинних документів в «Параметрах системи». Але відповідні записи в Контрагентах та в Адресній книзі є в наявності, відмітка в «Параметрах системи» встановлена. Видалення контрагента та створення його повторно ситуацію не змінило. Створення архіву з перевіркою бази виконується успішно. Скріншоти за посиланням https://drive.google.com/file/d/1LOJPRO ... sp=sharing
Добрий день!
На даний час ситуація не відтворюється, звернення не фіксуються.
Ситуація може бути пов'язана, наприклад, з пошкодженням бібліотек або конфігурацйних файлів програми.
Також може проявлятись в разі некоректної структури документа (якщо він був імпортований, переданий стикуванням, сторонніми обробками, за допомогою COM або REST API методів).

Як саме було створено документ?
Чи повторюється ситуація, якщо обрати отримувача вручну з довідника?
Чи повторюється ситуація з іншими документами / контрагентами?
Дякую за відповідь. Допомогло обрання отримувача вручну з довідника.

Grigoriy
Повідомлень: 164
З нами з: 14 листопада 2018, 11:05

Re: Оновлення 11.02.139

Повідомлення Grigoriy » 17 травня 2024, 18:25

Вітаю. Підписую ПН бухгалтером о 16-51, чекаю хвилину та о 16-52 підписую печаткою. На вкладці «Властивості» бачу відповідну інформацію про послідовність та час підписання. Відправляю, отримую квитанцію з інформацією про порушення послідовності підписів та про не чинний сертифікат бухгалтера. Змінив налаштування підписів на «не використовується», видалив сертифікати, завантажив їх знову, налаштував підписи, відправив ПН, відповідь у квитанції та сама. Створення архіву з перевіркою БД виконується успішно. Переглянути скріншоти можна за посиланням: https://drive.google.com/file/d/1yLg9me ... sp=sharing. Це проблема в програмі, чи у податківців?

Marat Melnyk
Повідомлень: 673
З нами з: 02 липня 2021, 09:20

Re: Оновлення 11.02.139

Повідомлення Marat Melnyk » 17 травня 2024, 22:14

Grigoriy писав:
17 травня 2024, 18:25
Вітаю. Підписую ПН бухгалтером о 16-51, чекаю хвилину та о 16-52 підписую печаткою. На вкладці «Властивості» бачу відповідну інформацію про послідовність та час підписання. Відправляю, отримую квитанцію з інформацією про порушення послідовності підписів та про не чинний сертифікат бухгалтера. Змінив налаштування підписів на «не використовується», видалив сертифікати, завантажив їх знову, налаштував підписи, відправив ПН, відповідь у квитанції та сама. Створення архіву з перевіркою БД виконується успішно. Переглянути скріншоти можна за посиланням: https://drive.google.com/file/d/1yLg9me ... sp=sharing. Це проблема в програмі, чи у податківців?
Добрий день!
У Вас наявні нові сертифікати директора від 17.05.2024.
Чи не змінювався директор по підприємству?

В разі зміни директора відбувається розірвання договору з усіма сертифікатами по підприємству.
Сертифікати необхідно повторно зареєструвати за допомогою повідомлення J1391104.

Grigoriy
Повідомлень: 164
З нами з: 14 листопада 2018, 11:05

Re: Оновлення 11.02.139

Повідомлення Grigoriy » 20 травня 2024, 18:50

Marat Melnyk писав:
17 травня 2024, 22:14
Grigoriy писав:
17 травня 2024, 18:25
Вітаю. Підписую ПН бухгалтером о 16-51, чекаю хвилину та о 16-52 підписую печаткою. На вкладці «Властивості» бачу відповідну інформацію про послідовність та час підписання. Відправляю, отримую квитанцію з інформацією про порушення послідовності підписів та про не чинний сертифікат бухгалтера. Змінив налаштування підписів на «не використовується», видалив сертифікати, завантажив їх знову, налаштував підписи, відправив ПН, відповідь у квитанції та сама. Створення архіву з перевіркою БД виконується успішно. Переглянути скріншоти можна за посиланням: https://drive.google.com/file/d/1yLg9me ... sp=sharing. Це проблема в програмі, чи у податківців?
Добрий день!
У Вас наявні нові сертифікати директора від 17.05.2024.
Чи не змінювався директор по підприємству?

В разі зміни директора відбувається розірвання договору з усіма сертифікатами по підприємству.
Сертифікати необхідно повторно зареєструвати за допомогою повідомлення J1391104.
Так, сертифікат директора був новий. Відправка повідомлення J1391104 допомогла. Дякую.

Ksusha_
Повідомлень: 89
З нами з: 30 травня 2014, 14:25

Re: Оновлення 11.02.139

Повідомлення Ksusha_ » 27 травня 2024, 12:46

Доброго дня!
Частина вихідних актів у форматі . pdf не відображаються коректно (тобто замість тексту набір символів) при імпорті в Реєстр електронних документів/ Універсальний імпорт. Пробували декілька разів перевтягувати в програму, але не виходить.
Мережева версія програми, оновлення 139.
Підкажіть, будь-ласка, як виправити?

Marat Melnyk
Повідомлень: 673
З нами з: 02 липня 2021, 09:20

Re: Оновлення 11.02.139

Повідомлення Marat Melnyk » 27 травня 2024, 22:42

Ksusha_ писав:
27 травня 2024, 12:46
Доброго дня!
Частина вихідних актів у форматі . pdf не відображаються коректно (тобто замість тексту набір символів) при імпорті в Реєстр електронних документів/ Універсальний імпорт. Пробували декілька разів перевтягувати в програму, але не виходить.
Мережева версія програми, оновлення 139.
Підкажіть, будь-ласка, як виправити?
Добрий день!
Такі питання не можуть бути проаналізовані/доопрацьовані без розгляду конкретних прикладів.
Рекомендується звернутись на Гарячу лінію технічної підтримки для детального аналізу ситуації: (044) 206 72 10 або (098) 206 72 10.

AlexTwin
Повідомлень: 57
З нами з: 11 квітня 2018, 16:57

Re: Оновлення 11.02.139

Повідомлення AlexTwin » 29 травня 2024, 09:49

Доброго дня!
Підкажіть будь ласка, здаємо звіт за 2023 рік-Фінансова звітність малого підприємництва (ф. 1м, 2м), ідентифікатор – S0110013
Але він не приймається,у квитанції наступне-
Виявлені помилки/зауваження:
Value '1859' of element 'B2350_3' не є дійсним.
[S0110013] Не відповідає стандарту XML (ошибка структури).
Державна податкова служба України

В свою чергу податкова каже що подавати треба саме цю форму та з їхньою сторони все в нормі, але їм надходить багато дзвінків що не можуть здати саме цей звіт.
Кажуть звертайтесь до розробників ПЗ.
Може є якась інформація? Дякую.

Ольга Перерва
Повідомлень: 24
З нами з: 15 вересня 2023, 12:00

Re: Оновлення 11.02.139

Повідомлення Ольга Перерва » 29 травня 2024, 10:35

AlexTwin писав:
29 травня 2024, 09:49
Доброго дня!
Підкажіть будь ласка, здаємо звіт за 2023 рік-Фінансова звітність малого підприємництва (ф. 1м, 2м), ідентифікатор – S0110013
Але він не приймається,у квитанції наступне-
Виявлені помилки/зауваження:
Value '1859' of element 'B2350_3' не є дійсним.
[S0110013] Не відповідає стандарту XML (ошибка структури).
Державна податкова служба України

В свою чергу податкова каже що подавати треба саме цю форму та з їхньою сторони все в нормі, але їм надходить багато дзвінків що не можуть здати саме цей звіт.
Кажуть звертайтесь до розробників ПЗ.
Може є якась інформація? Дякую.
Добрий день!
Ситуація відома.
З боку розробника до ДПС вже направлено листа з описом ситуації, що склалась у клієнтів. Відповідь на даний момент відсутня.
Зауважу, що звіти відхиляються саме на рівні квитанції № 2 від ДПС, що не є рівнем програмного забезпечення.
Тому клієнтам рекомендовано в свою чергу також питання з цього приводу адресувати безпосередньо до контролюючого органу.

AlexTwin
Повідомлень: 57
З нами з: 11 квітня 2018, 16:57

Re: Оновлення 11.02.139

Повідомлення AlexTwin » 29 травня 2024, 10:44

Ольга Перерва писав:
29 травня 2024, 10:35
AlexTwin писав:
29 травня 2024, 09:49
Доброго дня!
Підкажіть будь ласка, здаємо звіт за 2023 рік-Фінансова звітність малого підприємництва (ф. 1м, 2м), ідентифікатор – S0110013
Але він не приймається,у квитанції наступне-
Виявлені помилки/зауваження:
Value '1859' of element 'B2350_3' не є дійсним.
[S0110013] Не відповідає стандарту XML (ошибка структури).
Державна податкова служба України

В свою чергу податкова каже що подавати треба саме цю форму та з їхньою сторони все в нормі, але їм надходить багато дзвінків що не можуть здати саме цей звіт.
Кажуть звертайтесь до розробників ПЗ.
Може є якась інформація? Дякую.
Добрий день!
Ситуація відома.
З боку розробника до ДПС вже направлено листа з описом ситуації, що склалась у клієнтів. Відповідь на даний момент відсутня.
Зауважу, що звіти відхиляються саме на рівні квитанції № 2 від ДПС, що не є рівнем програмного забезпечення.
Тому клієнтам рекомендовано в свою чергу також питання з цього приводу адресувати безпосередньо до контролюючого органу.
Дякую за відповідь.
До них питання вже були,відправили до розробника ПЗ :)
Коли буде відповідь/рішення по даній сітуації, ви повідомите ?

Відповісти

Повернутись до “Оновлення програми M.E.Doc”