Оновлення 11.02.010

Інформація щодо випуску оновлень
Белокопытов Геннадий
Универсал (склонность - системные вопросы)
Повідомлень: 9855
З нами з: 13 січня 2012, 11:21

Оновлення 11.02.010

Повідомлення Белокопытов Геннадий » 21 травня 2020, 16:20

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 11.02.010
ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ | Показать
1. Оновлено довідник Податкові інспекції (довідник територіальних органів ДПС). Довідник підключений у Картці підприємства - розділ Підприємство - група Контролюючий орган - поле Назва. Будь ласка, перевірте дані у цих полях. Якщо дані змінились, відкрийте звіти та оновіть поля (F5).
2. На виконання наказу Міністерства фінансів України від 05.05.2020 року № 191 «Про затвердження змін до бюджетної класифікації» внесено зміни у довідники:
• Коди відомчої класифікації видатків (КВК);
• Класифікація доходів бюджету.
3. Згідно з Законом України від 14.01.2020 року № 436-IX «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» щодо забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва» та Законом України від 13.04.2020 року № 553-IX «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» доповнено довідник Коди програмної класифікації видатків (КПКВ).
ФОРМИ | Показать
Державна податкова служба
Нові форми:

Додано нові форми, подання - за потреби:
J1391501 Запит на отримання інформації щодо відповідальних осіб платника податку, яким делеговано право підпису електронних документів
J1491501 Витяг на запит щодо відповідальних осіб платника податку, яким делеговано право підпису електронних документів
F1391501 Запит на отримання інформації щодо відповідальних осіб платника податку, яким делеговано право підпису електронних документів
F1491501 Витяг на запит щодо відповідальних осіб платника податку, яким делеговано право підпису електронних документів
Реалізовано можливість надсилати запити та отримувати витяги у розділі Довідки державних органів - Інформаційна довідка - Створити - Іншу довідку.

ФСС України
Зміни:
Додано можливість вказувати причину непрацездатності 11 - «Ізоляція від COVID-19»:
C1100101 Заява-розрахунок

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ
Звітність державних підприємств Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

Зміни:
1. Для форми:
S3000309 Показники виконання фінансового плану
− відкориговано виконання перевірки значень графи 3 для ЄДРПОУ із переліку виключень для періодів, починаючи із І Кварталу 2020 року; − відкориговано контролі для графи 7 форми із графою 5 Фінансового плану S3000109.
2. Реалізовано контроль по графі 4 на рівність графі 3 форми SS100452 відповідного періоду минулого року:
SS100453 Ф.3-к. Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
3. Для форми:
SM100703 Дод.7. Коефіцієнтний аналіз діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління
− скасовано контроль з попереднім періодом за умови, якщо в пакеті є форма SS104008 або SS104054 та у цій формі значення рядків 4005 та/або 4010 та/або 4090 граф 3 - 10 не дорівнює «0»; − обов’язкові контролі змінено на інформаційні по графам 4, 6, 8, 10 на рівність значень
з попереднім роком для форми, створеної у періодах, починаючи з 2020 року.
4. Відкориговано контроль на наявність Супровідного листа:
PROZVI01 Ярлик до пакету МЕРТУ

Міністерство оборони України Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств
Зміни:
Обов’язкові контролі змінено на інформаційні по графам 2 - 4 у розділах Витрати на оплату праці та Середньомісячні витрати на оплату праці керівника для форми, створеної у періодах, починаючи з І Кварталу 2020 року:
MOU00309 Показники виконання фінансового плану
Укроборонпром Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств для установ, підзвітних

Міністерству оборони України
Зміни:
1. Додано інформаційні повідомлення щодо переносу даних із відповідних статистичних форм S0301011 1-ПВ. Звіт з праці (місячна) та S0301116 1-ПВ. Звіт з праці (квартальна) при першому відкритті форм:
UOP31011 1-ПВ. Звіт з праці (місячна)
UOP31116 1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)
2. Реалізовано контроль графи 2 таблиці 6 розділу 1 на рівність графі 4 таблиці 6 форми UOP00309 відповідного періоду минулого року:
UOP00309 Показники виконання фінансового плану

КМДА Фінансова, статистична, бюджетна та спеціальна звітність для підприємств, що звітують до Київської міської державної адміністрації
Зміни:
1. Реалізовано нові обов’язкові контролі на рівність значень з відповідними формами Єдиного вікна S0100113, S0100213, S0100309, S0110012 для форм:
KM100113 Ф1. Баланс
KM100213 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)
KM100309 Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)
KM110013 1-м, 2-м. Фінансова звітність малого підприємства
2. Реалізовано нові обов’язкові контролі на рівність значень з статистичною формою S0301011 у формах:
KM301011 1-ПВ. Звіт з праці (місячна)
KMM31011 1-ПВ. Звіт з праці (місячна)
3. Відкрито для редагування рядки по графам 3 та 4 у формах:
KM100113 Ф1. Баланс
KM100213 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)
KM100309 Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)
KM110013 1-м, 2-м. Фінансова звітність малого підприємства
та рядки графи 1 розділу І та ІІ у формах:
KM301011 1-ПВ. Звіт з праці (місячна)
KMM31011 1-ПВ. Звіт з праці (місячна)
ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ | Показать
Додаткові сервіси
Зверніть увагу! Щоб мати можливість скористатися допомогою наших спеціалістів з онлайн підтримки, переконайтеся у наявності доступу до web-ресурсу chat.medoc.ua, IP адреса: 212.90.165.233, порт: 443.
Для отримання онлайн консультації натисніть кнопку на панелі інструментів, або скористайтеся клавішею F12.

Первинні документи
Реєстр первинних документів

Налаштовано відбір документів, що мають статус Відправлено контрагенту, за допомогою панелі Фільтр. Також, налаштовано роботу фільтру панелі інструментів при відборі документів за певний місяць.

Шаблони первинних документів
Розширено можливість роботи з полями графічного відображення підписів та печаток на документах. У Конструкторі шаблонів для шаблонів первинних документів додано нові налаштування. У області Структура шаблона додано команду Додати графічне поле. На виконання команди у список полів шаблона (блок Користувацькі зображення) додається нове графічне поле IMGFIELD<номер поля>.
Для поля налаштовуються властивості:
• Тип - тип графічного відображення, яке буде знаходитися у полі: Підпис або Печатка;
• Сторона - обирається сторона, графічне відображення підпису/печатки якої буде знаходитися у полі: Відправник або Отримувач (для багатостороннього обміну значення обирається з фіксованого списку, у відповідності до кількості сторін обміну: Відправник, Отримувач 1, … Отримувач n);
• Номер підпису - номер підпису сторони, графічне відображення якого буде знаходитися у полі (вводиться значення від 1 до 10). У первинному документі зображення підписів/печаток будуть відображатися згідно з налаштуваннями графічних полів.

Адміністрування
Сертифікати

1. Реалізовано підтримку роботи з мережевим криптомодулем «Гряда-301».
Даний пристрій надає можливість зберігання та одночасного використання значної кількості ЕП, доступ користувачів до нього здійснюється через локальну мережу. Криптомодуль буде корисним для підприємств, що мають велику кількість співробітників, відповідальних осіб, які застосовують у роботі з програмою ЕП на захищених носіях. Для успішного використання криптомодуля у програмі, необхідно забезпечити наявність доступу до IP адреси, яка буде присвоєна пристрою, та портів підключення до точок доступу (слотів) із згенерованими секретними ключами. Після надання доступу до мережевої IP адреси криптомодуля «Гряда-301» програма M.E.Doc автоматично визначить точки доступу та налаштує роботу з ними. Виконання операцій підписання, прийому пошти, генерування секретних ключів з використанням «Гряда-301» аналогічне здійсненню цих операцій при роботі з захищеними носіями. У вікні підписання, при встановленні опції Використовувати захищений носій та виборі необхідного сертифіката, програма автоматично визначить секретний ключ на криптомодулі «Гряда-301» та виконає запит паролів «Носія» та «Ключа». Більш детальна інформація щодо встановлення та налаштування роботи мережевого криптомодуля «Гряда-301» описана у інструкціях комплекту постачання пристрою.
2. Реалізовано можливість перегляду детальної інформації щодо ключів, які збережені на токені. Для перегляду детальної інформації у розділі Встановлені сертифікати виконайте команду головного меню Файл - Захищений носій (Token) - Встановлені носії. У вікні Встановлені носії натисніть два рази лівою кнопкою миші на назві носія, або оберіть назву токена та натисніть кнопку на панелі інструментів вікна.
3. Реалізовано автоматичне визначення типу сертифікатів, виданих на основі ID-картки, у випадку, коли в сертифікаті явно не вказано його тип. При завантаженні у програму, якщо сертифікат містить дані про ПІБ власника, за замовчуванням встановлюється тип «Директор», якщо ПІБ відсутні - тип «Печатка». Додано можливість змінювати тип сертифікатів, що видані на основі ID-картки, у розділі Встановлені сертифікати за допомогою команди головного меню Сервіс - Змінити тип сертифіката.

Електронна пошта
Відкориговано процедуру перевірки правильності налаштування параметрів підключення до сервера вихідної пошти, що здійснюється по натисканню кнопки Перевірити з’єднання.

Зарплата
1. Оновлено довідник Індекс споживчих цін за квітень 2020 р. - 100,8 %.
2. Оновлено довідник Причини лікарняного - додано причину непрацездатності 11 - «Ізоляція від COVID-19».
Налаштування
Для видів оплат Чорнобильська відпустка та Чорнобильська додаткова відпустка I-II категорії додано параметри: − Визначення необхідності розрахунку по даному виду оплати ПДФО окремо; − Визначення необхідності розрахунку по даному виду оплати ЄСВ окремо. Для розрахунку Чорнобильської відпустки з вирахуванням податків необхідно встановити відмітки у вказаних параметрах та створити шаблон документа для розділу Реєстр документів.

Sagius
Повідомлень: 661
З нами з: 29 березня 2016, 08:58

Re: Оновлення 11.02.010

Повідомлення Sagius » 21 травня 2020, 16:50

Уточните пожалуйста, какая информация входит в "Реалізовано можливість перегляду детальної інформації щодо ключів, які збережені на токені"?

priup
Повідомлень: 6652
З нами з: 22 червня 2011, 12:23

Re: Оновлення 11.02.010

Повідомлення priup » 21 травня 2020, 17:16

На локалки под W 7 и 10 ставится нормально. ... Будем посмотреть дальше...........

Белокопытов Геннадий
Универсал (склонность - системные вопросы)
Повідомлень: 9855
З нами з: 13 січня 2012, 11:21

Re: Оновлення 11.02.010

Повідомлення Белокопытов Геннадий » 21 травня 2020, 17:19

Sagius писав:
21 травня 2020, 16:50
Уточните пожалуйста, какая информация входит в "Реалізовано можливість перегляду детальної інформації щодо ключів, які збережені на токені"?
Отображение перечня ключей записанных на выбранный защищенный носитель, токен

PetroP
Повідомлень: 636
З нами з: 22 січня 2015, 18:50

Re: Оновлення 11.02.010

Повідомлення PetroP » 22 травня 2020, 08:45

Ошибка при запуске после обновления с 11.02.009 (локальная, на Win10 1909 со всеми обновлениями):
| Показать
22.05.20 08:35:59.461 00000001 INFO Starting (x64)
22.05.20 08:35:59.908 00000001 INFO Crypt Init use dongle cache - yes
22.05.20 08:36:35.996 00000001 INFO Stopping
22.05.20 08:36:40.725 00000001 INFO Starting (x64)
22.05.20 08:36:41.084 00000001 INFO Crypt Init use dongle cache - yes
22.05.20 08:37:45.922 0000000A ERROR LoadSIURDataTimerProc Помилка з'єднання з базою даних!
Сервер: Embedded
Помилка: FirebirdSql.Data.FirebirdClient.FbException (0x80004005): I/O error during "CreateFile (open)" operation for file "D:\D\APPS\MEDOC\DB\ZVIT.FDB"
Error while trying to open file ---> I/O error during "CreateFile (open)" operation for file "D:\D\APPS\MEDOC\DB\ZVIT.FDB"
Error while trying to open file
at FirebirdSql.Data.FirebirdClient.FbConnectionInternal.Connect()
at FirebirdSql.Data.FirebirdClient.FbConnectionPoolManager.Pool.CreateNewConnectionIfPossibleImpl(FbConnectionString connectionString)
at FirebirdSql.Data.FirebirdClient.FbConnectionPoolManager.Pool.GetConnection(FbConnection owner)
at FirebirdSql.Data.FirebirdClient.FbConnection.Open()
at ZvitServerDataFB.DBConnect.OpenReadConnect()
I/O error during "CreateFile (open)" operation for file "D:\D\APPS\MEDOC\DB\ZVIT.FDB"
Error while trying to open file


22.05.20 08:37:52.022 00000001 INFO Stopping
Что может быть?

Белокопытов Геннадий
Универсал (склонность - системные вопросы)
Повідомлень: 9855
З нами з: 13 січня 2012, 11:21

Re: Оновлення 11.02.010

Повідомлення Белокопытов Геннадий » 22 травня 2020, 09:02

PetroP
Проверьте доступ к вашему каталогу с БД "D:\D\APPS\MEDOC\DB" от пользователя который выполняет запуск, а также не осталось ли зависших процессов ezvit.exe, update.exe или других, от пользователей в диспетчере задач.

hatmaster
Повідомлень: 390
З нами з: 21 вересня 2016, 12:52

Re: Оновлення 11.02.010

Повідомлення hatmaster » 22 травня 2020, 09:27

Белокопытов Геннадий писав:
21 травня 2020, 16:20

1. Реалізовано підтримку роботи з мережевим криптомодулем «Гряда-301».
Колись я вже задавав це питання.

Отже, чи є у вас практичні кейси використання даного криптомодуля?
Все пройдет, и это тоже. Реально лишь одно - мир иллюзорен! Все остальное фантастика ...

Белокопытов Геннадий
Универсал (склонность - системные вопросы)
Повідомлень: 9855
З нами з: 13 січня 2012, 11:21

Re: Оновлення 11.02.010

Повідомлення Белокопытов Геннадий » 22 травня 2020, 09:47

hatmaster
Добрий день. З цим питанням зверніться, будь ласка, до відділу БО за консультацією.

hatmaster
Повідомлень: 390
З нами з: 21 вересня 2016, 12:52

Re: Оновлення 11.02.010

Повідомлення hatmaster » 22 травня 2020, 10:12

Белокопытов Геннадий писав:
21 травня 2020, 16:20
Електронна пошта
Відкориговано процедуру перевірки правильності налаштування параметрів підключення до сервера вихідної пошти, що здійснюється по натисканню кнопки Перевірити з’єднання.
Нарешті буде перевірятись з'єднання з SMTP сервером!!!
Все пройдет, и это тоже. Реально лишь одно - мир иллюзорен! Все остальное фантастика ...

ferret
Повідомлень: 892
З нами з: 13 липня 2012, 15:20
Звідки: Острова Зеленого Мыса

Re: Оновлення 11.02.010

Повідомлення ferret » 22 травня 2020, 10:32

hatmaster писав:
22 травня 2020, 10:12

Нарешті буде перевірятись з'єднання з SMTP сервером!!!
Урра! Заработало!(с)
На этом месте должна была быть какая-то подпись

PetroP
Повідомлень: 636
З нами з: 22 січня 2015, 18:50

Re: Оновлення 11.02.010

Повідомлення PetroP » 22 травня 2020, 11:52

Белокопытов Геннадий писав:
22 травня 2020, 09:02
PetroP
Проверьте доступ к вашему каталогу с БД "D:\D\APPS\MEDOC\DB" от пользователя который выполняет запуск, а также не осталось ли зависших процессов ezvit.exe, update.exe или других, от пользователей в диспетчере задач.
Висел процесс update.exe. Спасибо.

Белокопытов Геннадий
Универсал (склонность - системные вопросы)
Повідомлень: 9855
З нами з: 13 січня 2012, 11:21

Re: Оновлення 11.02.010

Повідомлення Белокопытов Геннадий » 22 травня 2020, 11:57

PetroP
Вышлите, пожалуйста, в личные сообщения каталог LOG, проанализируем такой случай

elbuh
Повідомлень: 326
З нами з: 17 травня 2013, 16:56
Контактна інформація:

Re: Оновлення 11.02.010

Повідомлення elbuh » 22 травня 2020, 12:03

Часто Аваст ругается на 10 обновление и съедает update.exe

Sagius
Повідомлень: 661
З нами з: 29 березня 2016, 08:58

Re: Оновлення 11.02.010

Повідомлення Sagius » 22 травня 2020, 12:05

elbuh писав:
22 травня 2020, 12:03
Часто Аваст ругается на 10 обновление и съедает update.exe
А еще ezvit.exe и в особо старых версиях аваста configTool.exe.

Helena_K
Повідомлень: 19
З нами з: 06 червня 2018, 11:34

Re: Оновлення 11.02.010

Повідомлення Helena_K » 22 травня 2020, 12:13

elbuh писав:
22 травня 2020, 12:03
Часто Аваст ругается на 10 обновление и съедает update.exe
+1

ferret
Повідомлень: 892
З нами з: 13 липня 2012, 15:20
Звідки: Острова Зеленого Мыса

Re: Оновлення 11.02.010

Повідомлення ferret » 22 травня 2020, 12:44

elbuh писав:
22 травня 2020, 12:03
Часто Аваст ругается на 10 обновление и съедает update.exe
virustotal не ругается. В чем-то другом причина.
На этом месте должна была быть какая-то подпись

elbuh
Повідомлень: 326
З нами з: 17 травня 2013, 16:56
Контактна інформація:

Re: Оновлення 11.02.010

Повідомлення elbuh » 22 травня 2020, 12:50

ferret писав:
22 травня 2020, 12:44
elbuh писав:
22 травня 2020, 12:03
Часто Аваст ругается на 10 обновление и съедает update.exe
virustotal не ругается. В чем-то другом причина.
Да видел, но проблему это не снимает.

Колпаков Б.И.
Повідомлень: 8793
З нами з: 29 липня 2011, 14:59
Звідки: Украина, Донецкая область, Бахмут
Контактна інформація:

Re: Оновлення 11.02.010

Повідомлення Колпаков Б.И. » 22 травня 2020, 13:04

Плюс AVG кушает много файлов.
| Показать
ЗображенняЗображення
Самое интересное, что карантины пустые.

Анна ISK
Повідомлень: 55
З нами з: 03 жовтня 2017, 13:04
Контактна інформація:

Re: Оновлення 11.02.010

Повідомлення Анна ISK » 22 травня 2020, 13:42

elbuh писав:
22 травня 2020, 12:03
Часто Аваст ругается на 10 обновление и съедает update.exe
+++
иногда и съедает весь каталог медка без возможности восстановления. даже в карантине нет

hatmaster
Повідомлень: 390
З нами з: 21 вересня 2016, 12:52

Re: Оновлення 11.02.010

Повідомлення hatmaster » 22 травня 2020, 14:03

Тільки що відновлював медок, Аваст блокував update.exe через IPD-Generic
Все пройдет, и это тоже. Реально лишь одно - мир иллюзорен! Все остальное фантастика ...

Відповісти

Повернутись до “Оновлення програми M.E.Doc”