Оновлення 11.02.008

Інформація щодо випуску оновлень
Белокопытов Геннадий
Универсал (склонность - системные вопросы)
Повідомлень: 9962
З нами з: 13 січня 2012, 11:21

Оновлення 11.02.008

Повідомлення Белокопытов Геннадий » 30 квітня 2020, 20:39

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 11.02.008
ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ | Показать
1. Реалізовано новий довідник Пункти навантаження/розвантаження. Довідник заповнюється користувачем та підключений до граф форм: J1304901 Заявка на переміщення пального або спирту етилового транспортними засобами, що не є акцизними складами пересувними; F1304901 Заявка на переміщення пального або спирту етилового транспортними засобами, що не є акцизними складами пересувними. Також, довідник доступний у модулі програми Довідники - Загальні довідники - Акциз.
2. Оновлено Довідник податкових пільг станом на 02.04.2020 р. ДПСУ затверджені нові довідники пільг, а саме: − Довідник № 98/1 податкових пільг, що є втратами доходів бюджету; − Довідник № 98/2 інших податкових пільг.
3. Оновлено довідник КОАТУУ.
ФОРМИ | Показать
Державна податкова служба
Нові форми:
Додано нові форми, початок дії - з 01.05.2020 р., подання - за потреби:
J1314302 Попередня заявка-розрахунок про потребу в марках акцизного податку
J1314402 Додаткова попередня заявка-розрахунок про потребу в марках акцизного податку
J1318201 Звіт про використання марок акцизного податку
F1314302 Попередня заявка-розрахунок про потребу в марках акцизного податку
F1314402 Додаткова попередня заявка-розрахунок про потребу в марках акцизного податку
F1318201 Звіт про використання марок акцизного податку

Державна служба статистики
Нова форма:
Додано нову форму, початок дії - з 01.06.2020 р.; період подання - щомісячно з липня по грудень:
S2703009 37-сг. Звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур
СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ | Показать
Звітність державних підприємств Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств
Зміни:
1. Для форми:
S3000309 Показники виконання фінансового плану
• змінено на інформаційний контроль по рядку 8021 графи 3;
• змінено на інформаційний обов’язковий контроль по рядку 8022 графи 3;
• до контролю консолідованого звіту додано форми SS100152 (SS100153), SS100252 (SS100253).
2. Реалізовано можливість перенесення даних із форми UOP02004 через додаткову програму обробки на вкладці Наступні дії:
SM100204 Дод.2. Загальна інформація про суб'єкти господарювання, що належать до сфери управління
3. Реалізовано автозаповнення періоду «квартал» при виборі типу «Звітний»:
FRZVIT01 Ярлик до пакету звітності Міністерства Фінансів
4. Реалізовано обов'язковий контроль на значення рядка 1201 у формах:
S3000309 Показники виконання фінансового плану
S3000109 Фінансовий план
5. Скасовано контроль з попереднім періодом за умови, якщо в пакеті є форма SS104008 або SS104054 та у цій формі значення рядків 4005 та/або 4010 та/або 4090 граф 3-10 не дорівнює «0»:
S3000309 Показники виконання фінансового плану
SS100113 Ф1. Баланс
SS100153 Ф.1-к. Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан)
SS100213 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)
SS100253 Ф.2-к. Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
SS110012 1-м, 2-м. Фінансова звітність малого підприємства
SS100309 Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)
SS100453 Ф.3-к. Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
SS105007 Ф5. Примітки до річної звітності
SM100505 Дод.5. Показники стану активів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління
SM100603 Дод.6. Показники фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління
6. Реалізовано інформаційні контролі по рядках 3405 та 3415 графи 3 з даними форми SS100153:
SS100453 Ф.3-к. Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

Міністерство енергетики та захисту довкілля України Звіти щодо планових та фактичних показників господарської діяльності, фінансова, статистична звітність та форми моніторингу
Зміни:
Додано новий рядок 055 Цільове фінансування у формі:
EV002503 Додаток №17. Розшифpовка Iншi поточнi зобов'язання (р. 1690 ф.1)
Міністерство оборони України Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств
Зміни:
Додано новий рядок 095 «короткострокові кредити банків (1600)» у формі:
MOU90301 Додаток 3. Розшифровка до форми 1-Б державного (казенного) підприємства

Міністерство охорони здоров’я України
Податкова, фінансова, бюджетна та статистична звітність для підвідомчих організацій Міністерства охорони здоров’я України
Нова форма:
Додано нову форму, початок дії - з 01.04.2020 р., подання - І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців, Рік:
FOZ24D05 Ф.№оз-2д/4д Звіт про виконання показників плану використання бюджетних коштів

Укроборонпром Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств для установ, підзвітних Міністерству оборони України
Зміни:
Додано новий рядок EBITDA. Реалізовано його автоматичне заповнення по графам 1 і 2 з форми UOP00309. Якщо форма UOP00309 у звітному періоді відсутня, а рядок EBITDA не заповнено, виводиться попередження «Поле EBITDA обов'язкове для заповнення»:
UOP90901 Додаток 9. Довідка про підприємство оборонно-промислового комплексу

КМДА Фінансова, статистична, бюджетна та спеціальна звітність для підприємств, що звітують до Київської міської державної адміністрації

Зверніть увагу! КМДА змінено адресу прямого з’єднання з сервером обміну документами та квитанціями на:
http: //185.185.253.240/GateWebService/gate.asmx
Для підприємств, що звітують до Київської міської державної адміністрації, обов’язково переконайтеся у наявності доступу до цієї адреси!

Зміни:
Обов’язкові контролі змінені на інформаційні:
KM100213 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)
для всіх рядків графи 4 контролі на рівність значень з графою 3 форми KM100213 за аналогічний період минулого року;
KM104008 Ф4. Звіт про власний капітал
для граф 3 - 11 рядка 4000:
- контролі на рівність значень з формою KM100113 за минулий рік (річного пакету);
- контролі на рівність значень з формою KM104008 за минулий рік (річного пакету).
ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ | Показать
Звітність
Єдиний внесок

1. У документі Перелік таблиць звіту (J3000412) налаштовано автоматичне оновлення відповідних відміток у графі Відмітка про подання при видаленні таблиць пакету Додаток 4 (J3000412).
2. Реалізовано автоматичне заповнення рядків Розділу ІІ Додатку 4 (J3000412) Таблиці 2 (J3040212).

Реєстр звітів
Налаштовано відображення номеру порції у таблиці реєстру після формування/редагування документа «Ф. №1ДФ Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку» (J0500105) при відключеній опції Правка - Автоматичний розрахунок.

Фінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL)
Для компаній з управління активами реалізовано можливість створювати звіти для пайових інвестиційних фондів (ПІФ). Функція доступна за наявності ліцензії на модуль Фінансова звітність за МСФЗ, до якої додано коди ЄДРІСІ ПІФ. У вікні Створення звіту відображається додаткове поле ПІФ, у якому можливо обрати код ПІФ, для якого створюється звіт. У разі створення звітності безпосередньо для компанії з управління активами необхідно обрати значення власна установа.

Первинні документи
Реєстр первинних документів

1. Додано відображення загальної суми по кожній колонці реєстру: • Обсяг (ставка 20%) • Обсяг (ставка 7%) • Обсяг (код ставки 901) • Обсяг (код ставки 902) • Обсяг (код ставки 903) • ПДВ 7% • ПДВ 20% За замовчуванням поля приховані. Щоб відобразити/приховати поля скористайтеся
Конфігуратором таблиці, натиснувши на панелі інструментів кнопку .
2. Відкориговано відображення документів у таблиці розділу та експорт у форматі Excel при відборі документів за параметром Платник ПДВ за допомогою панелі Фільтр або фільтру панелі інструментів.
3. Налаштовано відображення вкладки Зв’язані документи для ПН/РК на СКБД Oracle.

Реєстр документів довільних форматів
Реалізовано можливість заповнення теми та короткого змісту листа при відправленні файлів. На виконання команди Відправити, після вибору адресата, відкривається вікно Дані листа, в якому в однойменних полях вказується тема та короткий зміст листа. Якщо поля не заповнено, за замовчуванням виводяться значення «Електронний документ M.E.Doc». Інформація про одержувача, тема та зміст відправленого листа відображаються на вкладці Відправлено. Вказані значення теми та змісту листа також відображаються у вхідній пошті отримувача.

Шаблони первинних документів
1. Додано шаблони первинних документів:
• Зворотна накладна 1С (ціна з ПДВ) (1СZN);
• Зворотна накладна 1С (ціна без ПДВ) (1СZN0);
• Зворотна накладна 1С (без ПДВ) (1СZNB).
• Повернення постачальнику 1С (ціна з ПДВ) (РР1С);
• Повернення постачальнику 1С (ціна без ПДВ) (РР1С0);
• Повернення постачальнику 1С (без ПДВ) (РР1СВ).
2. Відкориговано відображення підписів на вхідних первинних документах, у яких отримувач та відправник мають однакові коди ЄДРПОУ (філія та головна установа).
3. Налаштовано коректне відображення графічних зображень підписів у документах, які були створені за власним опублікованим шаблоном та затверджені отримувачем.

Автоматична обробка документів
Налаштовано підписання документів сертифікатами, що відповідають ПІБ підписанта, при відправці первинних документів автообробником, за умови встановлення параметра системи Перевіряти ПІБ відповідальної особи у документі з ПІБ сертифікату для первинних документів та налаштованому комплекті підписів у розділі Користувацькі налаштування комплектів підписів.

Облік акцизного податку
Реєстр акцизних документів (пальне)

1. Реалізовано автоматичне заповнення граф Початок звітної доби та Кінець звітної
доби при створенні з самостійним заповненням «Довідки про зведені за добу підсумкові дані …» (J0210401, F0210401).
2. Налаштовано роботу фільтру панелі інструментів при одночасному відборі документів за значеннями колонки Примірник та значеннями колонок таблиці, що містять дати.

Інтеграція
Для метода AddAppendix реалізовано можливість додавати вкладення, що зберігаються у локальному каталозі комп’ютера, з якого запускається метод.

Адміністрування
Параметри системи

Для гарантованої доставки звітів до контролюючих органів та отримання квитанцій на них за замовчуванням увімкнено використання прямого з’єднання. Для користувачів, у яких опцію з використання прямого з'єднання було відключено, після встановлення оновлення у розділі Адміністрування - Параметри системи - Звітність буде автоматично встановлено позначку Пряме з'єднання.

Сертифікати - Заявки на сертифікат
Доопрацьовано механізм формування заявок при отриманні нових сертифікатів, а також їх продовженні та перевидачі. Реалізовано створення універсальної заявки на одночасне формування сертифікатів підписання та шифрування. У вікні формування заявок на нові сертифікати додано колонку Сертифікат. При встановленні відмітки у колонці буде сформовано універсальну заявку.

Планувальник завдань
Змінено алгоритм опрацювання протермінованих завдань. Додано опцію Не виконувати задачі з вичерпаним терміном запуску, більше ніж: ___ (хв) з можливістю встановити граничний термін запуску завдання. Якщо опція встановлена, при обробці завдань, які з будь-яких причин не були виконані за розкладом, виконується перевірка встановленого терміну запуску та запланованого часу
запуску завдання. Якщо завдання було протерміноване на вказане у параметрі значення (або більше), йому присвоюється статус «помилка», завдання не виконується. Для протермінованих періодичних завдань наступне завдання буде виконуватися згідно зі створеним розкладом. У полі можна вказати термін запуску від 1 до 1380 хвилин (23 години).

Резервне копіювання
Відкориговано сортування записів резервних копій у таблиці модуля за розміром файлу.

Журнал подій
Реалізовано можливість збереження інформації про подію Створення нового підприємства.

Майстер перенесення організації у веб-сервіс СОТА
Оптимізовано швидкодію передачі документів у веб-сервіс СОТА.

Зарплата
Оновлено довідник Індекс споживчих цін за березень 2020 р. - 100,8 %.
Звіти
1. Додано звіт PKO Прибутковий касовий ордер у розділ Банк та каса.
2. Додано параметри Не відображати звільнених працівників та Дата складання для звіту PVZ Платіжна відомість на виплату зарплати.
3. Реалізовано автоматичне заповнення графи 14 таблиці 7 звіту ЄСВ, за умови заповненого розділу Спецстаж в особовій картці працівника.

Експорт та імпорт даних
1. Реалізовано імпорт даних із формату DBF та ТХТ у Реєстр виданих та отриманих податкових накладних для поля Касовий метод.
2. Реалізовано експорт у форматі НКЦПФР, починаючи с 01.07.2019 р., для форми:
S0110012 1-м, 2-м. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва

it_master
Повідомлень: 25
З нами з: 28 березня 2018, 12:05

Re: Оновлення 11.02.008

Повідомлення it_master » 01 травня 2020, 11:34

Добрый день.

небольшие проблемки:

1. ещё с прошлого обновления заметил, что МЕДОК почту забирает через раз.
первый раз пишет что нет соединения, повторный запуск (сразу же) проходит нормально.
потом опять может повторится такая ситуация.
ящики на @i.ua и @fm.ua
(с ящиками всё в порядке. на компе никаких блокировок нет)

2. в окне ввода подписи "курсор" опять не в поле "пароль".

Белокопытов Геннадий
Универсал (склонность - системные вопросы)
Повідомлень: 9962
З нами з: 13 січня 2012, 11:21

Re: Оновлення 11.02.008

Повідомлення Белокопытов Геннадий » 01 травня 2020, 21:10

it_master
Здравствуйте.
Относительно работы с указанными почтовыми ящиками в первую очередь необходимо проанализировать лог программы, а именно какой ответ от почтового сервера (@i.ua и @fm.ua) при установке соединения с программы. Если есть возможность вышлите в личные сообщения. Для всех почтовых ящиков используются протоколы взаимодействия IMAP, POP, SMTP и их механизм не изменялся в программе. Со своей стороны мы так же протестируем дополнительно работу почтовиков @i.ua и @fm.ua с программой на момент установки соединения и забора входящей корреспонденции.
Относительно позиционирования курсора в окне подписания уточните, пожалуйста, более детально при каких действиях у вас это повторяется. Напишите в личные сообщения.

ferret
Повідомлень: 920
З нами з: 13 липня 2012, 15:20
Звідки: Острова Зеленого Мыса

Re: Оновлення 11.02.008

Повідомлення ferret » 04 травня 2020, 09:38

it_master писав:
01 травня 2020, 11:34
Добрый день.

небольшие проблемки:

1. ещё с прошлого обновления заметил, что МЕДОК почту забирает через раз.
первый раз пишет что нет соединения, повторный запуск (сразу же) проходит нормально.
потом опять может повторится такая ситуация.
ящики на @i.ua и @fm.ua
(с ящиками всё в порядке. на компе никаких блокировок нет)

2. в окне ввода подписи "курсор" опять не в поле "пароль".
насколько помню в раньшие времена и.юа работал лишь по хттп в шаровой версии
На этом месте должна была быть какая-то подпись

KonstantinM
Повідомлень: 68
З нами з: 04 березня 2014, 17:19

Re: Оновлення 11.02.008

Повідомлення KonstantinM » 04 травня 2020, 10:17

Добрый день,

Подскажите, пожалуйста, какие изменения вы вносили в права доступа?
Бухгалтер по налогам не видит документы НН и РК.
В настройках роли не могу их найти и в разделе "Доступ до бланків".

Спасибо,
Константин

Белокопытов Геннадий
Универсал (склонность - системные вопросы)
Повідомлень: 9962
З нами з: 13 січня 2012, 11:21

Re: Оновлення 11.02.008

Повідомлення Белокопытов Геннадий » 04 травня 2020, 10:44

KonstantinM
Добрый день.
Проверьте для роли бухгалтера наличие ограничений для форм НН.
Пример где находится настройка на скрине:
| Показать
Screenshot_1.jpg
Screenshot_1.jpg (349.47 Кіб) Переглянуто 1799 разів
Также, обязательно проверьте настройку выборки фильтра в реестре первичных документов, возможно он настроен для отображения определенных типов документов.

KonstantinM
Повідомлень: 68
З нами з: 04 березня 2014, 17:19

Re: Оновлення 11.02.008

Повідомлення KonstantinM » 04 травня 2020, 11:13

Белокопытов Геннадий писав:
04 травня 2020, 10:44
KonstantinM
Добрый день.
Проверьте для роли бухгалтера наличие ограничений для форм НН.
Пример где находится настройка на скрине:
| Показать
Screenshot_1.jpg
Геннадий, добрый день,

Спасибо за подсказку, забыл, что эти документы находятся не в разделе "ДПС" и не ищутся, когда выбираешь "Всі".
Не могу прикрепить скриншот, но там всё так и выбрано, как на Вашем скриншоте.

В чем еще может быть дело?

Спасибо,
Константин

Белокопытов Геннадий
Универсал (склонность - системные вопросы)
Повідомлень: 9962
З нами з: 13 січня 2012, 11:21

Re: Оновлення 11.02.008

Повідомлення Белокопытов Геннадий » 04 травня 2020, 11:18

KonstantinM
Проверьте настройку выборки фильтра в реестре первичных документов, возможно он настроен для отображения определенных типов документов. Фильтр слева или фильтр леечка вверху реестра.

KonstantinM
Повідомлень: 68
З нами з: 04 березня 2014, 17:19

Re: Оновлення 11.02.008

Повідомлення KonstantinM » 04 травня 2020, 11:27

Белокопытов Геннадий писав:
04 травня 2020, 11:18
KonstantinM
Проверьте настройку выборки фильтра в реестре первичных документов, возможно он настроен для отображения определенных типов документов. Фильтр слева или фильтр леечка вверху реестра.
Геннадий,
Дело именно в правах.
Бухгалтер и создать не может.
Ошибка: "Відсутній доступ до бланку..."

У пользователя 2 роли. В одной есть права на эти документы, а во второй нет, но есть другие права.
Возможно Вы поменяли принцип наложения ролей? Права не суммируются, а применяется наименьший уровень доступа?

Спасибо,
Константин

Белокопытов Геннадий
Универсал (склонность - системные вопросы)
Повідомлень: 9962
З нами з: 13 січня 2012, 11:21

Re: Оновлення 11.02.008

Повідомлення Белокопытов Геннадий » 04 травня 2020, 11:29

KonstantinM
Если для пользователя назначено две роли, одна из которых разрешает доступ, а вторая его закрывает, доступа к бланку не будет, по принципу взаимоисключения. В данном случае вам необходимо откорректировать роль, которая запрещает доступ к НН для этого пользователя.

KonstantinM
Повідомлень: 68
З нами з: 04 березня 2014, 17:19

Re: Оновлення 11.02.008

Повідомлення KonstantinM » 04 травня 2020, 12:31

Белокопытов Геннадий писав:
04 травня 2020, 11:29
KonstantinM
Если для пользователя назначено две роли, одна из которых разрешает доступ, а вторая его закрывает, доступа к бланку не будет, по принципу взаимоисключения. В данном случае вам необходимо откорректировать роль, которая запрещает доступ к НН для этого пользователя.
Геннадий, спасибо за пояснение,
Удалил вторую роль и начало работать.

Правильно ли я понимаю, что до данного обновления логика была противоположной?
Подскажите, пожалуйста, почему была выбрана такая стратегия?
Во всех системах, в которых приходилось работать, права в ролях суммируются (или можно настроить логику) и это очень удобно.
Сейчас мне нужно будет создавать еще одну роль гибрид двух.
Вместо двух ролей, будет три роли, что усложняет администрирование.

Ярослав Заец
Повідомлень: 1308
З нами з: 19 березня 2014, 11:22

Re: Оновлення 11.02.008

Повідомлення Ярослав Заец » 04 травня 2020, 12:54

KonstantinM
Уточните пожалуйста, у Вас для одного пользователя создано две роли в одной разрешили доступ, а во второй запретили доступ.
Эти две роли привязаны к одному предприятию ? или к разным

hatmaster
Повідомлень: 435
З нами з: 21 вересня 2016, 12:52

Re: Оновлення 11.02.008

Повідомлення hatmaster » 04 травня 2020, 15:56

Белокопытов Геннадий писав:
30 квітня 2020, 20:39

Реєстр документів довільних форматів
Реалізовано можливість заповнення теми та короткого змісту листа при відправленні файлів. На виконання команди Відправити, після вибору адресата, відкривається вікно Дані листа, в якому в однойменних полях вказується тема та короткий зміст листа. Якщо поля не заповнено, за замовчуванням виводяться значення «Електронний документ M.E.Doc». Інформація про одержувача, тема та зміст відправленого листа відображаються на вкладці Відправлено. Вказані значення теми та змісту листа також відображаються у вхідній пошті отримувача.
Поясніть мені, темному, глибокий зміст даної доробки?
Переглянути вкладення можна лише в Медку, при отриманні повідомлення в Медку вказана інформація не відображається.

Як на мене, то краще в змісті повідомлення вставити шаблонний текст на зразок "Дане вкладення може бути відображене лише в ПЗ Медок". Бо клієнти звертаються з проблемою що контрагенти не бачать довільні документи, а потім зясовується, що документи відправляються на скриньку, яка ніяким чином з Медком не повязана.
Все пройдет, и это тоже. Реально лишь одно - мир иллюзорен! Все остальное фантастика ...

KonstantinM
Повідомлень: 68
З нами з: 04 березня 2014, 17:19

Re: Оновлення 11.02.008

Повідомлення KonstantinM » 04 травня 2020, 16:44

Ярослав Заец писав:
04 травня 2020, 12:54
KonstantinM
Уточните пожалуйста, у Вас для одного пользователя создано две роли в одной разрешили доступ, а во второй запретили доступ.
Эти две роли привязаны к одному предприятию ? или к разным
Ярослав, добрый день,
Предприятие одно.
Ситуация следующая:
Создана роль для бухгалтера по налогам = Роль1 (содержит доступ к бланкам ПН/РК).
Создана роль для бухгалтера по ОС = Роль2 (нет доступа к бланкам ПН/РК).
Роли частично пересекаются.
Бухгалтер по налогам может подменять бухгалтера по ОС, поэтому ему нужны 2 роли.

До обновления 11.02.008 все работало.

С уважением,
Константин

Белокопытов Геннадий
Универсал (склонность - системные вопросы)
Повідомлень: 9962
З нами з: 13 січня 2012, 11:21

Re: Оновлення 11.02.008

Повідомлення Белокопытов Геннадий » 04 травня 2020, 16:50

hatmaster писав:
04 травня 2020, 15:56
Поясніть мені, темному, глибокий зміст даної доробки?
Переглянути вкладення можна лише в Медку, при отриманні повідомлення в Медку вказана інформація не відображається.
Добрий день.
Так як повідомлення цього модулю відправляються та отримуються виключено за допомогою поштових клієнтів, з подальшим завантаженням до програми, доопрацювання виконано для можливості ідентифікації та фільтрації отриманих повідомлень за темою та змістом одержувачем.
Так наприклад контролюючий орган чи контрагент може встановити вимоги відправляти підписані вкладення з вказанням виключно заданої теми чи змісту, для того щоб такі вхідні повідомлення були коректно опрацьовані.
Тому для таких випадків користувачам надано модливість вказувати тему та короткий зміст повідомлень.
Якщо така необхідність не потрібна вони будуть заповнені автоматичено як «Електронний документ M.E.Doc»

Белокопытов Геннадий
Универсал (склонность - системные вопросы)
Повідомлень: 9962
З нами з: 13 січня 2012, 11:21

Re: Оновлення 11.02.008

Повідомлення Белокопытов Геннадий » 04 травня 2020, 17:15

KonstantinM писав:
04 травня 2020, 16:44
Ярослав, добрый день,
Предприятие одно.
Ситуация следующая:
Создана роль для бухгалтера по налогам = Роль1 (содержит доступ к бланкам ПН/РК).
Создана роль для бухгалтера по ОС = Роль2 (нет доступа к бланкам ПН/РК).
Роли частично пересекаются.
Бухгалтер по налогам может подменять бухгалтера по ОС, поэтому ему нужны 2 роли.

До обновления 11.02.008 все работало.

С уважением,
Константин
В связи с тем что ранее не совсем корректно работали ограничения при наличию нескольких взаимоисключающих ролей для одного пользователя в пределах одного предприятия, были внесены исправления. Так если у вас есть у пользователя одна роль которая разрешает доступ, а вторая роль для этого же пользователя и предприятия его запрещает, то в итоге получаем запрет действий. Если же необходимо сделать как по вашему примеру, чтобы Бухгалтер по налогам мог подменять Бухгалтера по ОС, то у бухгалтера по налогам просто изначально должен быть разрешен доступ к таким формам и конфликта пересечения ролей не будет.

Ros Vyshniakov
Повідомлень: 24
З нами з: 19 квітня 2019, 11:04

Re: Оновлення 11.02.008

Повідомлення Ros Vyshniakov » 04 травня 2020, 18:10

Белокопытов Геннадий писав:
04 травня 2020, 17:15
KonstantinM писав:
04 травня 2020, 16:44
Ярослав, добрый день,
Предприятие одно.
Ситуация следующая:
Создана роль для бухгалтера по налогам = Роль1 (содержит доступ к бланкам ПН/РК).
Создана роль для бухгалтера по ОС = Роль2 (нет доступа к бланкам ПН/РК).
Роли частично пересекаются.
Бухгалтер по налогам может подменять бухгалтера по ОС, поэтому ему нужны 2 роли.

До обновления 11.02.008 все работало.

С уважением,
Константин
В связи с тем что ранее не совсем корректно работали ограничения при наличию нескольких взаимоисключающих ролей для одного пользователя в пределах одного предприятия, были внесены исправления. Так если у вас есть у пользователя одна роль которая разрешает доступ, а вторая роль для этого же пользователя и предприятия его запрещает, то в итоге получаем запрет действий. Если же необходимо сделать как по вашему примеру, чтобы Бухгалтер по налогам мог подменять Бухгалтера по ОС, то у бухгалтера по налогам просто изначально должен быть разрешен доступ к таким формам и конфликта пересечения ролей не будет.

Это всё классно конечно, но что делать админам, у которых на больших предприятиях у пользователей смежные роли, порядка 200 человек, теперь вручную всё лопатить?
Было несколько разных ролей (6 штук), добавил юзеру эти самые роли и у него работало всё, а теперь получается не работает ничего...
Хотя бы фильтр какой-то с отображением пользователей с несколькими ролями реализовали.
Получается теперь нужно разрешать всё для всех ролей. другого выхода не вижу...

hatmaster
Повідомлень: 435
З нами з: 21 вересня 2016, 12:52

Re: Оновлення 11.02.008

Повідомлення hatmaster » 04 травня 2020, 18:32

Ros Vyshniakov писав:
04 травня 2020, 18:10

Это всё классно конечно, но что делать админам, у которых на больших предприятиях у пользователей смежные роли, порядка 200 человек, теперь вручную всё лопатить?
Было несколько разных ролей (6 штук), добавил юзеру эти самые роли и у него работало всё, а теперь получается не работает ничего...
Хотя бы фильтр какой-то с отображением пользователей с несколькими ролями реализовали.
Получается теперь нужно разрешать всё для всех ролей. другого выхода не вижу...
Медок від обєднання множин перейшов до перетину.
Відповідно треба або розширити Роль1, аби вона повністю покривала Роль2, або да, створити Роль3
Все пройдет, и это тоже. Реально лишь одно - мир иллюзорен! Все остальное фантастика ...

KonstantinM
Повідомлень: 68
З нами з: 04 березня 2014, 17:19

Re: Оновлення 11.02.008

Повідомлення KonstantinM » 04 травня 2020, 19:52

Белокопытов Геннадий писав:
04 травня 2020, 17:15
В связи с тем что ранее не совсем корректно работали ограничения при наличию нескольких взаимоисключающих ролей для одного пользователя в пределах одного предприятия, были внесены исправления. Так если у вас есть у пользователя одна роль которая разрешает доступ, а вторая роль для этого же пользователя и предприятия его запрещает, то в итоге получаем запрет действий. Если же необходимо сделать как по вашему примеру, чтобы Бухгалтер по налогам мог подменять Бухгалтера по ОС, то у бухгалтера по налогам просто изначально должен быть разрешен доступ к таким формам и конфликта пересечения ролей не будет.
Геннадий, добрый день,

Согласно Вашему предложению, для второго бухгалтер по налогам, который не должен иметь доступа к ОС, мне необходимо создать новую роль.

Подскажите, пожалуйста, почему выбран такой странный принцип?
Вы проводили опрос среди Ваших клиентов или ориентируетесь на какие-то best practice?
Этот подход неудобный и ведет к тому, что 1 роль для 1 пользователя, то есть смысла в ролях нет.
Возможно, это достаточно для компаний с 1-2 сотрудниками бухгалтерии, но для больших компаний это увеличение затрат на администрирование.

Почему в best practice к ERP SAP используется принцип, который я описал в предыдущем посте, что Роль1+Роль2 дают увеличение прав доступа, а не уменьшение?
Microsoft предлагает администратору выбирать принцип сочетания ролей, суммировать или вычитать права.
Обычно, используется принцип суммирования прав.

Полагаю, Вам стоит ориентироваться на best practice лидеров и не изобретать что-то новое.

Спасибо,
Константин

Белокопытов Геннадий
Универсал (склонность - системные вопросы)
Повідомлень: 9962
З нами з: 13 січня 2012, 11:21

Re: Оновлення 11.02.008

Повідомлення Белокопытов Геннадий » 04 травня 2020, 20:12

KonstantinM
Спасибо за описанный пример, на текущий момент реализация политики ролей работает как описано в сообщениях выше.
Со своей стороны мы дополнительно проанализируем логику ролей на необходимость доработки.

Відповісти

Повернутись до “Оновлення програми M.E.Doc”