Оновлення 10.01.208

Інформація щодо випуску оновлень
Белокопытов Геннадий
Универсал (склонность - системные вопросы)
Повідомлень: 9821
З нами з: 13 січня 2012, 11:21

Оновлення 10.01.208

Повідомлення Белокопытов Геннадий » 02 січня 2018, 13:35

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.208
| Показать
ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ
1. Додано новий довідник Договори з ДФС. Довідник підключено до форм Заява про
приєднання до договору про визнання електронних документів (J1392001,
F1392001).
2. Оновлено довідник Типи об'єктів оподаткування станом на 22.12.2017 р. згідно
інформації ДФСУ. Довідник використовується у формі Ф. 20-ОПП Дод. 10 до Порядку
обліку платників податків і зборів (J1312001, F1312001).
НОВІ ФОРМИ
Державна фіскальна служба
На виконання наказу Міністерства фінансів України від 6 червня 2017 № 557 «Про
затвердження Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами»
додано нові форми:
J1392001 Заява про приєднання до договору про визнання електронних документів
J1391103 Повідомлення про реєстрацію електронного цифрового підпису
J1391401 Заява про припинення дії договору про визнання електронних документів
J1491401 Повідомлення про припинення дії договору про визнання електронних
документів
F1392001 Заява про приєднання до договору про визнання електронних документів
F1391103 Повідомлення про реєстрацію електронного цифрового підпису
F1391401 Заява про припинення дії договору про визнання електронних документів
F1491401 Повідомлення про припинення дії договору про визнання електронних
документів
Державна служба статистики
S1002008 2-інвестиції. Капітальні інвестиції, вибуття й амортизація активів (річна)
S0703002 2К-Б Обстеження ділової активності будівельного підприємства
S0404510 2К-П Обстеження ділової активності промислового підприємства
S2703602 2К-С Обстеження ділової активності сільськогосподарського підприємства
S0603302 2К-Т Обстеження ділової активності підприємства оптової та роздрібної
торгівлі, з ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів
S2601102 2К-СП Обстеження ділової активності підприємства сфери послуг
S3200554 1-АП. Звіт про розгляд справ про адміністративні правопорушення та осіб, які
притягнуті до адміністративної відповідальності
S2702114 50-сг. Основні економічні показники роботи сільськогосподарських
підприємств
S2204105 1-НК. Звіт про роботу аспірантури та докторантури
S1401113 1-туризм (юр. особа). Звіт про туристичну діяльність
S1401114 1-туризм (фіз. особа). Звіт про туристичну діяльність
S2600312 1-КЗР (юр .особа). Звіт про діяльність колективного засобу розміщування
S2600313 1-КЗР (фіз. особа). Звіт про діяльність колективного засобу розміщування
S2702211 2-ферм. Основні показники господарської діяльності фермерського
господарства, малого підприємства у сільському господарстві
S0300308 1-ПВ (умови праці). Звіт про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу
із шкідливими умовами праці
ДФС (бюджет)
FSDKRR01 Довідка про курсову різницю
FSFVR001 Фактичні видатки
FS2KD36 Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
FS41KD36 Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата
за послуги
FS42KD36 Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими
джерелами власних надходжень
FS43D136 Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень
спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
FS43KD36 Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень
спеціального фонду
FS44KD36 Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на
виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів
FS7D1S36 Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
FS7D1Z36 Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
FS7KDZ36 Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
FS7KDS36 Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
FSD23S17 Додаток 23 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань
розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним
розпорядникам бюджетних коштів
FSD23Z17 Додаток 23 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам
бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам
бюджетних коштів
FSD25S27 Додаток 25 (спец. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість
за видатками
FSD25Z27 Додаток 25 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за
видатками
FSD26S17 Додаток 26 (спец. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість
FSD26Z17 Додаток 26 (заг. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість
FSFINB02 Форма №1-дс Баланс
FSFINR02 Форма №2-дс Звіт про фінансові результати
FSRD1017 Додаток 10 Пояснювальна записка до фінансового звіту
FSRD1117 Додаток 11 Довідка про використання кредитів (позик) від іноземних держав.
банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних
проектів
FSRD1217 Додаток 12 Довідка про підтвердження залишків коштів загального та
спеціального фондів державного або місцевих бюджетів на реєстраційних
(спеціальних реєстраційних) рахунках станом на
FSRD1317 Додаток 13 Довідка про підтвердження залишків коштiв на інших рахунках
клієнтів Державної казначейської служби України станом на
FSRD1417 Додаток 14 Реєстр про залишки коштів загального та спеціального фондів
державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних
реєстраційних), інших рахунках, відкритих в органах Державної
казначейської служби України, та поточних рахунках, відкритих в установах
банків, станом на
FSRD1517 Додаток 15 Реєстр залишків коштів загального та спеціального фондів
державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних
реєстраційних) та поточних рахунках розпорядників бюджетних коштів
FSRD1617 Додаток 16 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають
на поточних рахунках, відкритих в установах банків
FSRD1717 Додаток 17 Довідка про залишки коштів на інших поточних рахунках в
установах банків
FSRD1817 Додаток 18 Довідка про депозитні операції
FSRD1917 Додаток 19 Довідка про сплату до бюджету штрафів, накладених
контролюючими органами
FSRD2017 Додаток 20 Довідка про причини виникнення простроченої дебіторської
заборгованості загального фонду та вжиті заходи щодо її стягнення
FSRD2117 Додаток 21 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської
заборгованості
FSRD2217 Додаток 22 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які
перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний
бюджет України
FSRD2417 Додаток 24 Довідка про використання іноземних грантів
FSRD2717 Додаток 27 Довідка про розподіл видатків на централізовані заходи і
програми охорони здоров'я
FSRD2817 Додаток 28 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості
установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про
заборгованість бюджетних установ»
FSRD2917 Додаток 29 Довідка про розподіл видатків Державного бюджету України рік
між місцевими та апеляційними судами усіх видів та спеціалізації
Міністерство соціальної політики
PINR0002 Форма №2-дс Звіт про фінансові результати
PINB0002 Форма №1-дс Баланс
PING0002 Форма №3-дс. Звіт про рух грошових коштів
PINV0002 Форма N 4-дс. Звіт про власний капітал
Державна казначейська служба
FINB0002 Форма №1-дс Баланс
FING0002 Форма №3-дс. Звіт про рух грошових коштів
FINR0002 Форма №2-дс Звіт про фінансові результати
FINV0002 Форма N 4-дс. Звіт про власний капітал
Міністерство культури
KINR0002 Форма №2-дс Звіт про фінансові результати
KINB0002 Форма №1-дс Баланс
KING0002 Форма №3-дс. Звіт про рух грошових коштів
KINV0002 Форма N 4-дс. Звіт про власний капітал
ЗМІНИ У ФОРМАХ
Державна фіскальна служба
Оновлено електронні формати форм:
J0303602 Податкова декларація з транспортного податку
F0111410 Дод.Ф2. Розрахунок податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних
осіб та військового збору з доходів, отриманих самозайнятою особою
F0121410 Дод.Ф2. Розрахунок податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних
осіб та військового збору з доходів, отриманих самозайнятою особою
Державна служба статистики
S0400117 1-підприємництво (річна). Структурне обстеження підприємства
S0403418 1-підприємництво (річна, коротка). Структурне обстеження підприємства
S2202305 2-3 нк. Звіт вищого навчального закладу на початок навчального року
S2700411 4-сг (річна). Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур
S1101209 1-відходи. Утворення та поводження з відходами
ДФС (бюджет)
FSFINR01 Форма №2-дс Звіт про фінансові результати
FSFINB01 Форма №1-дс Баланс
FSKD2612 Додаток 18 Довідка про депозитні операції
FSKD1812 Додаток 28 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості
установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про
заборгованість бюджетних установ»

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ
Довідники
Контрагенти
1. Оптимізовано механізм оновлення даних контрагента з ЕДК.
2. Збільшено до 80 символів довжину поля Відповідальна особа у Картці
контрагента.
Звітність
Реєстр звітів
1. Відкориговано відображення тексту квитанцій.
2. На виконання наказу Міністерства фінансів України від 6 червня 2017 № 557, яким
затверджено новий Порядок обміну електронними документами з контролюючими
органами, реалізовано можливість:
 створювати та надсилати до органів ДФС Заяву про приєднання до договору
про визнання електронних документів (J1392001, F1392001);
 створювати (без можливості відправки у електронному вигляді) Заяву про
припинення дії договору про визнання електронних документів (J1391401,
F1391401);
 отримувати від органів ДФС та зберігати Повідомлення про припинення дії
договору про визнання електронних документів (J1491401, F1491401).
3. Реалізовано можливість перегляду інформації щодо Договору про визнання
електронних документів, який оприлюднюється на офіційному веб-порталі ДФС.
Переглянути інформацію можливо, виконавши команду Договір на вкладці Наступні
дії у вікні відкритого документа Заяви про приєднання до
договору про визнання електронних документів (J1392001, F1392001).
Інформація про Договір про визнання електронних документів відображається у
окремому вікні. У вікні можливо переглянути та/або зберегти Договір, натиснувши
відповідно кнопки Переглянути та/або Зберегти. Документ зберігається у вигляді
архіву, який містить файл Договору у форматі PDF та електронний підпис в окремому
файлі з розширенням .P7S.
4. Реалізовано можливість створення та заповнення Заяви про приєднання до
договору про визнання електронних документів (J1392001, F1392001) при
створенні нового підприємства у програмі.
Єдиний внесок
Згідно з проектом Закону №7000 від 15.09.2017 про «Про Державний бюджет України на
2018 р», оновлені дані розміру мінімальних (з 01.01.2018 - 3723 грн) та максимальних (з
01.01.2018 - 55845 грн) показників заробітної плати, які використовуються при розрахунку
сплати ЄСВ, починаючи із звітів за січень 2018 року:
Додаток 4:
 Таблиця 6 (J3040617, F3040617);
 Таблиця 8 (J3040811);
 Таблиця 9 (J3040911).
Додаток 5:
 Таблиця 1 (F3050111);
 Таблиця 2 (F3050211);
 Таблиця 3 (F3051311).
Зарплата
Налаштування
Оновлено довідники: Мінімальна заробітна плата, Прожитковий мінімум,
Максимальний ФОП для оподаткування.
Сервіс універсальної автоматичної обробки
Реалізовано можливість використання захищених носіїв (токенів) у сервісі універсальної
автоматичної обробки документів.
Експорт та імпорт даних
Реалізовано експорт річних форм у форматі ДКУ за 2017 рік:
F2KD36 Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
F4_1KD36 Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата
за послуги
F4_2KD36 Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими
джерелами власних надходжень
F4_3KD36 Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень
спеціального фонду
F4_4KD36 Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на
виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів
F7KD1S36 Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
F7KD1Z36 Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
F7KM1S36 Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
F7KM1Z36 Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
F7KDS36 Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
F7KDZ36 Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
F7KMZ36 Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
F7KMS36 Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
F2KM36 Ф №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
F4_1KM36 Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата
за послуги
F4_2KM36 Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими
джерелами власних надходжень
F4_3KM36 Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень
спеціального фонду
FINB0002 Форма №1-дс Баланс
FINR0002 Форма №2-дс Звіт про фінансові результати
FRD28017 Додаток 28 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості
установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про
заборгованість бюджетних установ»
FS2KD36 Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
FS41KD36 Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата
за послуги
FS42KD36 Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими
джерелами власних надходжень
FS43KD36 Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень
спеціального фонду
FS44KD36 Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на
виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів
FS7D1Z36 Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
FS7KDZ36 Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
FS7KDS36 Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
FSFINB02 Форма №1-дс Баланс
FSFINR02 Форма №2-дс Звіт про фінансові результати
FSRD2817 Додаток 28 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості
установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про
заборгованість бюджетних установ»

Amiran
Повідомлень: 272
З нами з: 24 лютого 2015, 12:54

Re: Оновлення 10.01.208

Повідомлення Amiran » 02 січня 2018, 16:22

что есть "адреса субсайту офіційного веб-порталу ДФС"? в бланке 1392001?

Sagius
Повідомлень: 637
З нами з: 29 березня 2016, 08:58

Re: Оновлення 10.01.208

Повідомлення Sagius » 02 січня 2018, 16:29

Как правильно подписывать новое Повідомдення про реєстрацію електронного цифрового підпису (J/F1391103)?
В случае юр.лица с сертификатами гл.буха, директора и печати предлагает сначала подписать всеми новыми (как и ранее), затем старым ключом директора (как и ранее), после чего предлагает печать подписания опять (ранее такого не было, по логике выбрал старую) и при отправке - печать шифрования (как ранее, старую).
Результат - не принято в первой квитанции, неверная последовательность подписей.
Как правильно подписывать то, неужели два раза новой печатью подписания?

priup
Повідомлень: 6578
З нами з: 22 червня 2011, 12:23

Re: Оновлення 10.01.208

Повідомлення priup » 02 січня 2018, 16:35

Amiran писав:
02 січня 2018, 16:22
что есть "адреса субсайту офіційного веб-порталу ДФС"? в бланке 1392001?
Поддерживаю +100%
Притом это поле - Обязательно к заполнению!!

Анна ISK
Повідомлень: 49
З нами з: 03 жовтня 2017, 13:04
Контактна інформація:

Re: Оновлення 10.01.208

Повідомлення Анна ISK » 02 січня 2018, 16:40

Я хочу дізнатись у Вас інформацію щодо заповнення "Заяви про приєднання до договору про визнання електронних документів".

1. У графі "від (дата) № _____" який номер вказувати?
2. У графі "Адреса субсайту офіційного веб-порталу ДФС" що потрібно вказувати? Наприклад, якщо у нас Кропивницька ОДПІ, то у графі вказувати http://kr.sfs.gov.ua, чи що?
3. Перед "Заявою про приєднання до договору..." обов'язково потрібно відправляти "Повідомлення про припинення дії договору..."?
Як його потрібно заповнювати?
4. Чи буде в медку реалізована довідка по заповненню полів в цих документах?

Amiran
Повідомлень: 272
З нами з: 24 лютого 2015, 12:54

Re: Оновлення 10.01.208

Повідомлення Amiran » 02 січня 2018, 16:50

Sagius писав:
02 січня 2018, 16:29
Как правильно подписывать новое Повідомдення про реєстрацію електронного цифрового підпису (J/F1391103)?
В случае юр.лица с сертификатами гл.буха, директора и печати предлагает сначала подписать всеми новыми (как и ранее), затем старым ключом директора (как и ранее), после чего предлагает печать подписания опять (ранее такого не было, по логике выбрал старую) и при отправке - печать шифрования (как ранее, старую).
Результат - не принято в первой квитанции, неверная последовательность подписей.
Как правильно подписывать то, неужели два раза новой печатью подписания?
После Вашего поста полез посмотреть. Действительно после подписи старого директора запрашивает печать.
Я, конечно, все допускаю, но два раза шлепать новую печать :? :? Логика пропадает
Может шлюз традиционно не готов к принятию новых бланков??

Sagius
Повідомлень: 637
З нами з: 29 березня 2016, 08:58

Re: Оновлення 10.01.208

Повідомлення Sagius » 02 січня 2018, 16:55

Amiran писав:
02 січня 2018, 16:50
После Вашего поста полез посмотреть. Действительно после подписи старого директора запрашивает печать.
Я, конечно, все допускаю, но два раза шлепать новую печать :? :? Логика пропадает
Может шлюз традиционно не готов к принятию новых бланков??
Возможно и так. Ждем развития событий.

aliasnata
Повідомлень: 52
З нами з: 24 липня 2015, 15:39

Re: Оновлення 10.01.208

Повідомлення aliasnata » 02 січня 2018, 16:57

Відповідь від розробників:

По информации полученной от бухгалтеров аналитиков
1. В приказе следующий порядок заполнения Уведомления:
"До Повідомлення вноситься інформація про підписувача (підписувачів), якому (яким) надається право підпису електронних документів (крім Заяви про приєднання до Договору). На сформоване Повідомлення першими накладаються ЕЦП усіх осіб, включених до Повідомлення, у порядку черговості їх внесення до Повідомлення, після них - ЕЦП підписувача Заяви про приєднання до Договору (керівника) і останньою - електронна печатка (за наявності)."

2 Есть информация, что шлюз обновлен в 14-30, с этого времени Уведомления должны приниматься.

Хтось перевіряв після 14:30? Особисто я відправляла о 15 годині - не працювало.
Востаннє редагувалось 02 січня 2018, 16:57 користувачем aliasnata, всього редагувалось 1 раз.

Белокопытов Геннадий
Универсал (склонность - системные вопросы)
Повідомлень: 9821
З нами з: 13 січня 2012, 11:21

Re: Оновлення 10.01.208

Повідомлення Белокопытов Геннадий » 02 січня 2018, 16:57

Основная информация о заполнении новых документов, заявы и уведомления о регистрации ЭЦП опубликована в приказе № 557 "Про затвердження Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами" (http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/ru/z0959-17), а также на оф. сайте ГФС (http://sfs.gov.ua/elektronna-zvitnist/a ... 17051.html).
Как правильно подписывать новое Повідомдення про реєстрацію електронного цифрового підпису (J/F1391103)?
До Повідомлення вноситься інформація про підписувача (підписувачів), якому (яким) надається право підпису електронних документів (крім Заяви про приєднання до Договору). На сформоване Повідомлення першими накладаються ЕЦП усіх осіб, включених до Повідомлення, у порядку черговості їх внесення до Повідомлення, після них - ЕЦП підписувача Заяви про приєднання до Договору (керівника) і останньою - електронна печатка (за наявності).
Как правильно подписывать J/F1392001 Заява про приєднання до договору про визнання електронних документів?
Підписувачем Заяви про приєднання до Договору має бути особа, яка згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - Єдиний державний реєстр) є керівником. За наявності електронної печатки на Заяву про приєднання до Договору спочатку накладається ЕЦП, після нього - електронна печатка.
Перед "Заявою про приєднання до договору..." обов'язково потрібно відправляти "Повідомлення про припинення дії договору..."?
Як його потрібно заповнювати?
У разі наявності діючого Договору та у разі зміни місцезнаходження або місця проживання автора, внаслідок чого змінюється адміністративно-територіальна одиниця та контролюючий орган, в якому автор перебуває на обліку, Заява про приєднання до Договору до контролюючого органу за новим місцезнаходженням не направляється.

Sagius
Повідомлень: 637
З нами з: 29 березня 2016, 08:58

Re: Оновлення 10.01.208

Повідомлення Sagius » 02 січня 2018, 17:06

Белокопытов Геннадий писав:
02 січня 2018, 16:57
Основная информация о заполнении новых документов, заявы и уведомления о регистрации ЭЦП опубликована в приказе № 557 "Про затвердження Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами" (http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/ru/z0959-17), а также на оф. сайте ГФС (http://sfs.gov.ua/elektronna-zvitnist/a ... 17051.html).
Как правильно подписывать новое Повідомдення про реєстрацію електронного цифрового підпису (J/F1391103)?
До Повідомлення вноситься інформація про підписувача (підписувачів), якому (яким) надається право підпису електронних документів (крім Заяви про приєднання до Договору). На сформоване Повідомлення першими накладаються ЕЦП усіх осіб, включених до Повідомлення, у порядку черговості їх внесення до Повідомлення, після них - ЕЦП підписувача Заяви про приєднання до Договору (керівника) і останньою - електронна печатка (за наявності).
Как правильно подписывать J/F1392001 Заява про приєднання до договору про визнання електронних документів?
Підписувачем Заяви про приєднання до Договору має бути особа, яка згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - Єдиний державний реєстр) є керівником. За наявності електронної печатки на Заяву про приєднання до Договору спочатку накладається ЕЦП, після нього - електронна печатка.
Спасибо. Но есть непонятный момент.
По описанию Повидомлення, оно подписывается как и ранее. По реалиям (для юр.лиц), добавилось еще одно подписание печатью подписания. Следуя вышеуказанной информации, печать подписания, что добавилась, должна быть выбрана старая - так как она относится к наявной печати. И при этом не принимают. Крайне вероятно, что проблема в ДФС (ненастроили, и.т.д.) - но есть ли у Вас возможность сказать прямо /информация, что новая печать должна быть новая/старая?

Белокопытов Геннадий
Универсал (склонность - системные вопросы)
Повідомлень: 9821
З нами з: 13 січня 2012, 11:21

Re: Оновлення 10.01.208

Повідомлення Белокопытов Геннадий » 02 січня 2018, 17:25

Sagius
Рекомендуем подписывать уведомление J/F1391103 действующей печатью, которой выполнялось подписание "Заяви про приєднання до договору про визнання електронних документів" или "Договору про визнання електронних документів"

Sagius
Повідомлень: 637
З нами з: 29 березня 2016, 08:58

Re: Оновлення 10.01.208

Повідомлення Sagius » 02 січня 2018, 17:31

Белокопытов Геннадий писав:
02 січня 2018, 17:25
Sagius
Рекомендуем подписывать уведомление J/F1391103 действующей печатью, которой выполнялось подписание "Заяви про приєднання до договору про визнання електронних документів" или "Договору про визнання електронних документів"
Благодарю.

rsv
Повідомлень: 1451
З нами з: 08 жовтня 2012, 18:20
Звідки: Гондурас

Re: Оновлення 10.01.208

Повідомлення rsv » 02 січня 2018, 18:34

Amiran писав:
02 січня 2018, 16:50
Может шлюз традиционно не готов к принятию новых бланков??
В усякому разі,сьогодні після 10-ї години люди відправили старий договір і отримали ПОЗИТИВНУ першу квитанцію на цю форму договору. А це свідчить про те, що станом на 10-00 шлюз податкової був неоновлений
Людський мозок - це порожнє горище, куди можна набити все, що завгодно. Дурень так і робить: тягне туди потрібне і непотрібне. І нарешті настає момент, коли найнеобхіднішу річ туди вже не запхнеш...

Белокопытов Геннадий
Универсал (склонность - системные вопросы)
Повідомлень: 9821
З нами з: 13 січня 2012, 11:21

Re: Оновлення 10.01.208

Повідомлення Белокопытов Геннадий » 02 січня 2018, 18:37

Анна ISK писав:
02 січня 2018, 16:40
Я хочу дізнатись у Вас інформацію щодо заповнення "Заяви про приєднання до договору про визнання електронних документів".
1. У графі "від (дата) № _____" який номер вказувати?
У даній графі необхідно зазначати вихіний номер та дату складання документу
2. У графі "Адреса субсайту офіційного веб-порталу ДФС" що потрібно вказувати? Наприклад, якщо у нас Кропивницька ОДПІ, то у графі вказувати http://kr.sfs.gov.ua, чи що?
В Заяві необхідно вказати адресу субсайта офіційного веб-порталу ДФСУ, де розміщено договір про визнання електронних документів.
Як було повідомлено в роз’ясненні ДФСУ, договори про визнання електронних документів розміщені у відкритій частині електронного сервісу «Електронний кабінет платника».
За більш детальною консультацією, щодо заповнення цього поля, рекомендуємо звернутися на лінію підтримки ДФСУ
3. Перед "Заявою про приєднання до договору..." обов'язково потрібно відправляти "Повідомлення про припинення дії договору..."?
Як його потрібно заповнювати?
У разі наявності діючого Договору та у разі зміни місцезнаходження або місця проживання автора, внаслідок чого змінюється адміністративно-територіальна одиниця та контролюючий орган, в якому автор перебуває на обліку, Заява про приєднання до Договору до контролюючого органу за новим місцезнаходженням не направляється.
4. Чи буде в медку реалізована довідка по заповненню полів в цих документах?
На даний момент порядок заповнення та роботи з новими формами описаний тільки в Наказі 577. Коли з'являться додаткові роз'яснення від ДФСУ розглянемо це питання.
Слідкуйте за новинами на нашому сайті medoc.ua. Інформація буде опубліковуватися по мірі появи гарячих питань.

rsv
Повідомлень: 1451
З нами з: 08 жовтня 2012, 18:20
Звідки: Гондурас

Re: Оновлення 10.01.208

Повідомлення rsv » 02 січня 2018, 18:49

Amiran писав:
02 січня 2018, 16:22
что есть "адреса субсайту офіційного веб-порталу ДФС"? в бланке 1392001?
priup писав:
02 січня 2018, 16:35
Поддерживаю +100%
Притом это поле - Обязательно к заполнению!!
Белокопытов Геннадий писав:
02 січня 2018, 18:37
В Заяві необхідно вказати адресу субсайта офіційного веб-порталу ДФСУ, де розміщено договір про визнання електронних документів.
Як було повідомлено в роз’ясненні ДФСУ, договори про визнання електронних документів розміщені у відкритій частині електронного сервісу «Електронний кабінет платника».
За більш детальною консультацією, щодо заповнення цього поля, рекомендуємо звернутися на лінію підтримки ДФСУ
Скоріш за все - оце: https://cabinet.sfs.gov.ua/contract
Людський мозок - це порожнє горище, куди можна набити все, що завгодно. Дурень так і робить: тягне туди потрібне і непотрібне. І нарешті настає момент, коли найнеобхіднішу річ туди вже не запхнеш...

priup
Повідомлень: 6578
З нами з: 22 червня 2011, 12:23

Re: Оновлення 10.01.208

Повідомлення priup » 02 січня 2018, 19:17

rsv писав:
02 січня 2018, 18:49
Amiran писав:
02 січня 2018, 16:22
что есть "адреса субсайту офіційного веб-порталу ДФС"? в бланке 1392001?
priup писав:
02 січня 2018, 16:35
Поддерживаю +100%
Притом это поле - Обязательно к заполнению!!
Белокопытов Геннадий писав:
02 січня 2018, 18:37
В Заяві необхідно вказати адресу субсайта офіційного веб-порталу ДФСУ, де розміщено договір про визнання електронних документів.
Як було повідомлено в роз’ясненні ДФСУ, договори про визнання електронних документів розміщені у відкритій частині електронного сервісу «Електронний кабінет платника».
За більш детальною консультацією, щодо заповнення цього поля, рекомендуємо звернутися на лінію підтримки ДФСУ
Скоріш за все - оце: https://cabinet.sfs.gov.ua/contract
Я тоже к этому склоняюсь.............
Договор, полписанный нашей фискальной инспекцией я тама нашёл!!

rsv
Повідомлень: 1451
З нами з: 08 жовтня 2012, 18:20
Звідки: Гондурас

Re: Оновлення 10.01.208

Повідомлення rsv » 02 січня 2018, 19:37

priup писав:
02 січня 2018, 19:17
Договор, полписанный нашей фискальной инспекцией я тама нашёл!!
Я свій також знайшов. Правда є одне АЛЕ... В договорі вписана зовсім інша інспекція і зовсім інший керівник.
Людський мозок - це порожнє горище, куди можна набити все, що завгодно. Дурень так і робить: тягне туди потрібне і непотрібне. І нарешті настає момент, коли найнеобхіднішу річ туди вже не запхнеш...

Amiran
Повідомлень: 272
З нами з: 24 лютого 2015, 12:54

Re: Оновлення 10.01.208

Повідомлення Amiran » 03 січня 2018, 10:18

priup писав:
02 січня 2018, 19:17
rsv писав:
02 січня 2018, 18:49
Amiran писав:
02 січня 2018, 16:22
что есть "адреса субсайту офіційного веб-порталу ДФС"? в бланке 1392001?
priup писав:
02 січня 2018, 16:35
Поддерживаю +100%
Притом это поле - Обязательно к заполнению!!
Белокопытов Геннадий писав:
02 січня 2018, 18:37
В Заяві необхідно вказати адресу субсайта офіційного веб-порталу ДФСУ, де розміщено договір про визнання електронних документів.
Як було повідомлено в роз’ясненні ДФСУ, договори про визнання електронних документів розміщені у відкритій частині електронного сервісу «Електронний кабінет платника».
За більш детальною консультацією, щодо заповнення цього поля, рекомендуємо звернутися на лінію підтримки ДФСУ
Скоріш за все - оце: https://cabinet.sfs.gov.ua/contract
Я тоже к этому склоняюсь.............
Договор, полписанный нашей фискальной инспекцией я тама нашёл!!
Договора и наши там есть. однако на канале Медок на трубе товарищ из видео вводит немного иной адрес
вот этот - https://cabinet.sfs.gov.ua/cabinet/face ... eestr.jspx
https://www.youtube.com/watch?v=xdbZMOV ... g&index=53
смотреть с 42 секунды
НО .. страница у него тоже с договорами.

Анна ISK
Повідомлень: 49
З нами з: 03 жовтня 2017, 13:04
Контактна інформація:

Re: Оновлення 10.01.208

Повідомлення Анна ISK » 03 січня 2018, 12:21

Договора и наши там есть. однако на канале Медок на трубе товарищ из видео вводит немного иной адрес
вот этот - https://cabinet.sfs.gov.ua/cabinet/face ... eestr.jspx
https://www.youtube.com/watch?v=xdbZMOV ... g&index=53
смотреть с 42 секунды
НО .. страница у него тоже с договорами.
Мы звонили сегодня инспектору и она сказала, что нужно указывать адрес субсайта: https://cabinet.sfs.gov.ua/contract

Amiran
Повідомлень: 272
З нами з: 24 лютого 2015, 12:54

Re: Оновлення 10.01.208

Повідомлення Amiran » 03 січня 2018, 12:55

Мерси.
Интересует еще такой нюанс. Кто внимательно читал приказ?
Возможность продления договора с пом. уведомления в силе? Или теперь только Заява после окончания договора? Поскольку в уведомление вносят лиц, которые не подписывают Заяву.

Відповісти

Повернутись до “Оновлення програми M.E.Doc”