Оновлення 11.02.137

Інформація щодо випуску оновлень
Відповісти
Шоловей Олександр
Повідомлень: 101
З нами з: 03 жовтня 2017, 10:25

Оновлення 11.02.137

Повідомлення Шоловей Олександр » 29 березня 2024, 17:40

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 11.02.137

Пам’ятка адміністратора

У поточному оновленні буде здійснено встановлення пакета Microsoft Visual C++
2015-2019.

У разі якщо пакет відсутній, буде виконано автоматичне завантаження та встановлення пакета
Microsoft Visual C++ 2015-2019 Redistributable з офіційних ресурсів Microsoft.
Для успішного встановлення пакета необхідно забезпечити доступ до ресурсу Microsoft:
https://aka.ms .

Для коректної роботи 64-розрядних операційних систем необхідне встановлення х86 та х64
версії Microsoft Visual C++ 2015-2019 Redistributable.
При відсутності у користувача необхідних прав на встановлення додаткових компонентів або
при увімкненому контролі облікових записів користувачів (UAC) операційною системою буде
виконано запит на підвищення привілеїв для продовження інсталяції.

УВАГА! Для застосування встановленого пакета та подальшої успішної роботи необхідно
виконати перезавантаження системи.

Після завершення оновлення файли для встановлення Microsoft Visual C++ 2015-2019
Redistributable будуть знаходитися у папці Install/Redist кореневого каталогу програми
M.E.Doc.

При використанні мережевого варіанта роботи для клієнтських станцій завантаження
інсталяційних файлів Microsoft Visual C++ 2015-2019 Redistributable буде здійснюватися
з папки Install/Redist каталогу серверної частини з подальшим виконанням встановлення.

Зверніть увагу! Для мережевого варіанта програми автоматичне встановлення Microsoft
Visual C++ 2015-2019 Redistributable за допомогою Планувальника завдань буде
виконано тільки за наявності необхідних прав у користувача, від імені якого запущена служба
ZvitGrp. За замовчуванням користувач Network Service не має таких привілеїв. Після
виконання оновлення програми подбайте про встановлення пакета у ручному режимі з
каталогу Install/Redist серверної частини.
ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ | Показать

1. Відповідно до наказу Міністерства фінансів України №720 від 26.12.2023 р. «Про
затвердження Змін до Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового
розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків -
фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску»
оновлено довідники станом на 01.04.2024 р.:
 Категорії застрахованої особи;
 Довідник ознак доходів фізичних осіб.
2. У розділі Довідники - Загальні довідники - НБУ додано нові довідники:
 Код елементу даних за рахунком (T020);
 Коди строків до погашення (S240);
 Код можливості дострокового погашення (F053);
 Інституційний сектор економіки (K070);
 Ознака пов’язаної особи (K061);
 Секції видів економічної діяльності (узагальнені) (K112);
 Строк до погашення (стабільне фінансування) (S242);
 Узагальнені коди строків до погашення (короткострокові, довгострокові) (S241);
 Належність до клієнтів респондента (постачальника статистичної звітності) (Z210);
 Форма документу (D120);
 Вид гарантії/контргарантії (DG10);
 Тип гарантійних зобов'язань (S021);
 Вид забезпечення активу (S031);
 Вид зміни договору (S070);
 Код виду установи/клієнта/особи (K012);
 Тип каналу збуту (H031);
 Вид резервів (H032);
 Метод розрахунку страхових резервів (H033);
 Тип вимоги за гарантією (S084);
 Вид факторингу (DF10);
 Походження об'єкту лізингу (D085);
 Вид фінансового лізингу (DL20);
 Види кредитів за цільовим спрямуванням (деталізовані) (S262);
 Умова розрахунку за договором (D130);
 Тип операцій за отриманими/розміщеними коштами (D140);
 Довідник до оборотно-сальдової відомості (R060);
 Вид строковості вкладу (S188);
 Початковий строк заборгованості (S189);
 Пояснення щодо внесення змін до договору (F049);
 Періодичність сплати основного боргу/процентів та здійснення платежів (F054);
 Тип контрагента (деталізований) (H015A);
 Етап врегулювання вимог (H034);
 Вид витрат (H035);
 Періодичність сплати страхових премій (H036);
 Вид моделі обліку (FBM);
 Зміна стадії знецінення, визнаної за міжнародним стандартом фінансової звітності 9
«Фінансові інструменти» (FST);
 Показники форми CR14;
 Показники форми CR151;
 Показники форми CR152;
 Показники форми CR161;
 Показники форми CR162;
 Показники форми CR17;
 Показники форми CR18;
 Показники форми CR19;
 Показники форми CR20;
 Показники форми IR13;
 Показники форми IR14;
 Показники форми IR15;
 Показники форми IR16;
 Показники форми IR17;
 Показники форми IR18;
 Показники форми IR19;
 Показники форми IR20;
 Показники форми IR21;
 Показники форми IR22;
 Показники форми IRB1;
 Показники форми IRB2;
 Показники форми IRB3;
 Показники форми IRB4;
 Показники форми IRN1;
 Показники форми IRN2;
 Показники форми IRN3;
 Показники форми IRPL;
 Показники форми IRCF;
 Показники форми LRF01;
 Показники форми LRF02;
 Показники форми LRF04;
 Показники форми LRF05;
 Показники форми LRF06;
 Показники форми LRF07;
 Показники форми LRF08;
 Показники форми LRG01;
 Показники форми LRG02;
 Показники форми LRI01;
 Показники форми LRL01;
 Показники форми LRN01;
 Показники форми LRN02;
 Показники форми LRR01.
3. У розділі Довідники - Загальні довідники - НБУ внесено зміни у довідники:
 Тип страхувальника/страховика (H015);
 Спосіб укладення договору (H062);
 Вид наданих ресурсів (H064);
 Стан договору (H067);
 Вид клієнта/установи (K011);
 Код виду пов’язаної особи (K060);
 Початковий строк погашення (S186).
4. У зв'язку із змінами, опублікованими на сайті НБУ, внесено зміни у довідники:
 Вид активу (D084);
 Вид кредитів за цільовим спрямуванням (S261), назву довідника змінено на Вид
кредиту (S261);
 Тип договору перестрахування (H018), назву довідника змінено на Тип договору
страхування/перестрахування (H018);
 Вид страхування (H011), назву довідника змінено на Вид страхування/лінія бізнесу
(H011);
 Дані для розрахунку нормативів діяльності страхових організацій (H027), назву
довідника змінено на Дані для розрахунку дотримання вимог до платоспроможності
страховиків (H027);
 Вид фінансової послуги (H020).
5. Оновлено довідник Коди програмної класифікації видатків (КПКВ).
6. Реалізовано новий довідник Довідник статей доходів, витрат, зобов'язань для УОП
(новий) у розділі Довідники - Загальні довідники. Довідник використовується при
заповненні нової версії форми «Фінансовий план» (код бланка UOP00111).
7. Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 22.03.2024 року № 143 «Про
внесення змін до Класифікації боргу за типом кредитора» внесено зміни у довідник
Класифікація боргу за типом кредитора.
ФОРМИ | Показать

Державна служба статистики

Зміни

Відкориговано контролі:
S1100916 № 2-ТП (повітря) (річна). Звіт про викиди забруднюючих речовин і парникових
газів в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів

Єдине вікно

Нові форми

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 27 листопада 2023 року № 659 «Про
внесення змін до Змін до деяких національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку»
додано нові форми, початок дії - 01.04.2024 р., період подання - І Квартал, І Півріччя, 9
Місяців, Рік:
S0100115 Ф1. Баланс
S0100215 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)
S0100311 Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)
S0103355 Ф3-н. Звiт про рух грошових коштiв (за непрямим методом)
S0104010 Ф4. Звіт про власний капітал
S0105009 Ф5. Примітки до річної звітності
S0106007 Ф6. Додаток до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за
сегментами»
S0110014 1-м, 2-м. Фінансова звітність малого підприємства
S0111007 1-мс, 2-мс. Фінансова звітність мікропідприємства
без можливості подання у електронному вигляді:
S0100155 Ф1. Консолідований баланс

Звітність НФУ до НБУ

Нові форми

На виконання постанови Правління Національного банку України від 27.12.2023 р. № 190 «Про
затвердження Змін до Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських
фінансових послуг до Національного банку України» додано нові форми, початок дії -
01.01.2024 р.
У розділі Звітність НФУ до НБУ - Страховики
період подання - І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців, Рік:
IR130001 Дані про розрахунок платоспроможності страховика
IR140001 Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість страховика
IR150001 Дані про заборгованість дебіторів та кредиторів страховика
IR160001 Дані про страхові виплати та про відомі події, що мають ознаки страхових
(заявлені збитки)
IR170001 Дані про отримані/надані позики, позички, фінансові допомоги, кредити
IR180001 Дані про значні правочини страховика
IR190001 Дані про розвиток збитків та інших показників діяльності страховика
(трикутники)
IR201001 Дані про кількість договорів страховика, застрахованих фізичних осіб та
страхових подій (випадків)
IR210001 Дані про кількість працівників та посередників страховика
IR220001 Коефіцієнти ефективності діяльності страховика
IRB10001 Дані регуляторного балансу. Активи
IRB20001 Дані регуляторного балансу. Власний капітал та резерви
IRB30001 Дані регуляторного балансу. Зобов'язання та забезпечення
IRB40001 Дані регуляторного балансу. Субординований борг та позабалансові
зобов'язання
IRCF0001 Дані про рух грошових коштів (регуляторний)
IRN10001 Дані про структуру активів та розрахунок дотримання вимог до
платоспроможності страховика. Прийнятні активи, крім непростроченої
дебіторської заборгованості та технічних резервів за договорами вихідного
перестрахування
IRN20001 Дані про структуру активів та розрахунок дотримання вимог до
платоспроможності страховика. Прийнятні активи: непрострочена дебіторська
заборгованість
IRN30001 Дані про структуру активів та розрахунок дотримання вимог до
платоспроможності страховика. Прийнятні активи: технічні резерви за
договорами вихідного перестрахування
IRPL0001 Дані про показники діяльності зі страхування
У розділі Звітність НФУ до НБУ - Фінансові компанії/Ломбарди
період подання - І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців, Рік:
LRF01001 Дані регуляторного балансу
період подання - І - ІV Квартал:
LRF02001 Дані про позабалансові зобов'язання
LRF04001 Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість
LRF05001 Грошові кошти та їх еквіваленти
LRF06001 Дані про субординований борг фінансової компанії
LRF07001 Дані про залучені кошти
LRF08001 Дані про структуру інвестицій фінансової компанії
LRI01001 Дані про договори та операції факторингу
LRL01001 Дані про договори та операції фінансового лізингу
LRN01001 Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями
LRN02001 Дані про компенсації та дорогоцінні метали
LRR01001 Дані про договори та операції за наданими кредитами
LRG01001 Дані про договори та операції за гарантіями
LRG02001 Дані про портфель за зобов'язаннями за наданими гарантіями
У розділі Звітність НФУ до НБУ - Кредитні спілки
період подання - щомісячно:
Звертаємо увагу! Оскільки звіти CR140001, CR170001, CR180001, CR190001, CR201001
протягом першого півріччя 2024 року мають періодичність подання Квартал, то за І Квартал
2024 року їх необхідно створювати в періоді Березень 2024 року та за ІІ Квартал 2024
року - в періоді Червень 2024 року.
CR140001 Дані оборотно-сальдової відомості кредитної спілки
CR151001 Дані про договори за кредитами, розміщеними та отриманими кредитною
спілкою коштами
CR152001 Дані про операції за кредитами, розміщеними та отриманими кредитною
спілкою коштами
CR161001 Дані про договір про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на
депозитний рахунок
CR162001 Дані про операції за залученим внеском (вкладом) члена кредитної спілки на
депозитний рахунок
CR170001 Дані про додаткові пайові внески членів кредитної спілки
CR180001 Дані про структуру активів та зобов'язань за строками
CR190001 Інформація про дотримання кредитною спілкою фінансових нормативів
CR201001 Інформація про розподіл доходу/прибутку на додаткові пайові внески

Зміни

Оновлено контролі:
IR600001 Дані про операції перестрахування
IR120001 Дані про набуття у власність/проведення дооцінки нерухомого майна

Фінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL)

Нові форми

Додано нові пакети форм:

X0001004 Ярлик - Загальна таксономія 220_320 - 2022 рік
B0001004 Ярлик - Таксономія для банків 2022
R0001004 Ярлик - Таксономія для страховиків 210_310 - 2022 рік
Y0001004 Ярлик - Таксономія для страховиків 220_320 - 2022 рік

Зміни

Відкориговано контролі:
I3100004 [310000] Звіт про сукупний дохід, прибуток або збиток, за функцією витрат
I3100104 [310000] Проміжний Звіт про сукупний дохід, прибуток або збиток, за функцією
витрат
I8366004 [836600] Примітки - Страхові контракти (МСФЗ 17)
СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ | Показать

Звітність державних підприємств

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми
фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

Нові форми

Згідно з наказом Міністерства фінансів України № 659 від 27.11.2023 р. «Про внесення змін до
Змін до деяких національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку» додано нові версії
бланків, початок дії - 01.01.2024 р., період подання - І - IV Квартал, Рік:
SS100115 Ф1. Баланс
SS100155 Ф.1-к. Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан)

Зміни

1. Оновлено умови контролю. До переліку обов’язкових для подання форм у І Кварталі 2024
року додано форми SS100115 та SS100155:
PROZVI01 Ярлик до пакету звітності суб'єктів господарювання державного сектору
економіки
2. Реалізовано заповнення і контролі зі звітами SS100115 та SS100155, починаючи з І
Кварталу 2024 року:
S3000110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН (Основні фінансові показники)
S3000310 Звіт про виконання фінансового плану
SS100214 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)
SS100310 Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)
SM100505 Дод.5. Показники стану активів суб'єктів господарювання, що належать до
сфери управління
SM100703 Дод.7. Коефіцієнтний аналіз діяльності суб'єктів господарювання, що
належать до сфери управління
3. Реалізовано заповнення і контролі зі звітом SM100406, починаючи з І Кварталу 2024 року:
SM100805 Дод.8. Інформація щодо оцінки результатів фінансово-господарської
діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління
4. У формі:
SM100205 Дод.2. Загальна інформація про суб'єкти господарювання, що належать до
сфери управління
 додано новий обов’язковий контроль:
 якщо у графі 10 встановлено ознаку «працюючі», Додаток 6 - обов’язковий для
заповнення;
 для середніх та великих підприємств додані інформативні контролі:
 якщо у формі «Ф2 (Ф2К). Звіт про фінансовий результат» значення одного з
рядків 2000, 2120, 2200, 2220 або 2240 більше «0», значення графи 10 «Додатка
2» повинно дорівнювати «П»;
 якщо у формі «Ф2 (Ф2К). Звіт про фінансовий результат» значення одного з
рядків 2000, 2120, 2200, 2220 або 2240 дорівнює «0», значення графи 10
«Додатка 2» повинно дорівнювати «НП» або «ІВ»;
 для малих підприємств додані інформативні контролі:
 якщо у формі «ф.2-м Звіт про фінансовий результат» значення рядка 2280 більше
«0», значення графи 10 «Додатка 2» повинно дорівнювати «П»;
 якщо у формі «ф.2-м Звіт про фінансовий результат» значення рядка 2280
дорівнює «0», значення графи 10 «Додатка 2» повинно дорівнювати «НП» або
«ІВ».
5. Реалізовано заповнення і контролі з новими звітами Єдиного вікна, починаючи з І
Кварталу 2024 року:
DI000001 Дивіденди
SS100214 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)
SS100310 Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)
SS104009 Ф4. Звіт про власний капітал
SS105008 Ф5. Примітки до річної звітності
SS106006 Ф6. Додаток до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за
сегментами»
SS110013 1-м, 2-м. Фінансова звітність малого підприємства
6. Внесено зміни в тексти контролів. Додано розгорнуту інформацію про причину виникнення
помилки:
SD300101 Додаток 1

Міністерство енергетики України

Звіти щодо планових та фактичних показників господарської діяльності, фінансова,
статистична звітність та форми моніторингу

Нові форми

Згідно з наказом Міністерства фінансів України № 659 від 27.11.2023 р. «Про внесення змін до
Змін до деяких національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку» додано нові версії
бланків, початок дії - 01.01.2024 р., період подання - І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців, Рік:
EV100116 Ф1. Баланс
EV100155 Ф1-к. Консолідований баланс

Зміни

Реалізовано автоматичне перенесення даних з нових форм фінансової звітності Єдиного вікна,
оновлено контролі, починаючи з І Кварталу 2024 року:
EVDODB03 Ярлик до пакету звітності Міністерства енергетики України
EV100116 Ф1. Баланс
EV100214 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)
EV100310 Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)
EV103354 Ф3-н. Звiт про рух грошових коштiв (за непрямим методом)
EV104009 Ф4. Звіт про власний капітал
EV110014 1-м, 2-м. Фінансова звітність малого підприємства
EV100155 Ф1-к. Консолідований баланс
EV000103 Додаток №2. Iнформацiя про дебiтоpську та кpедитоpську забоpгованiсть
EV000203 Додаток №3. Розшифровка дебіторської заборгованості на кінець звітного
періоду
EV000303 Додаток №4. Розшифровка кредиторської заборгованості на кінець звітного
періоду
EV000403 Додаток №5. Розшифровка Розрахунки з бюджетом
EV000503 Додаток №6. Розшифровка Поточні забезпечення (р.1660 ф.1)
EV000803 Додаток №8. Розшифровка Довгострокові та поточні зобов'язання і
забезпечення
EV001003 Додаток №9. Розшифровка Розрахунки зі страхування
EV001203 Додаток №10. Розшифpовка Доходи майбутнiх пеpiодiв (pяд. 1665 ф. 1)
EV001703 Додаток №12. Розшифpовка Поточна заборгованiсть за довгостpоковими
зобов'язаннями (p. 1610 ф. 1)
EV000003 Додаток №1. Довідка про зміну валюти балансу
EV000603 Додаток №7. Розшифровка Капітал у дооцінках (р.1405 ф.1), Додатковий
капітал (р.1410 ф.1)
EV001803 Додаток №13. Розшифpовка Iншi довгостpоковi зобов'язання (p. 1515 ф. 1)
EV002003 Додаток №14. Розшифpовка Оплата пpацi
EV002403 Додаток №16. Розшифpовка Iнша поточна дебiторська заборгованiсть (p. 1155
ф.1)
EV002503 Додаток №17. Розшифpовка Iншi поточнi зобов'язання (р. 1690 ф.1)
EV002603 Додаток №18. Розшифpовка Iншi оборотнi активи (p.1190 ф.1)
EV003303 Додаток №19. Довідка пpо фактичне отримання та використання грошових
коштiв
EV003604 Додаток №20. Розшифpовка Основнi засоби (у т.ч. інвестиційна нерухомість)
EV004003 Додаток №21. Розшифpовка Адмiнiстpативнi витpати (p. 2130 ф.2 )
EV004103 Додаток №22. Розшифpовка Витpати на збут (p. 2150 ф.2)
EV005603 Додаток №23. Розшифpовка Доходи i витpати ( p. 2120, 2180, 2200, 2220, 2240,
2250, 2255, 2270 ф.2 )
EV606003 Додаток №31. Розшифpовка Iншi опеpацiйнi витpати (p. 2520 ф.2)

Міністерство культури та інформаційної політики України

Бюджетна та довідкова звітність, звіти щодо планових та фактичних показників господарської
діяльності, фінансова, статистична звітність та форми моніторингу для організацій, підзвітних
Міністерству культури та інформаційної політики України (театри, спілки, вищі навчальні
заклади, заповідники, концерти, тощо)

Нова форма

Згідно з наказом Міністерства фінансів України № 659 від 27.11.2023 р. «Про внесення змін до
Змін до деяких національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку» додано нову
версію бланка, початок дії - 01.01.2024 р., період подання - І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців, Рік:
MK100114 Ф1. Баланс

Зміни

Реалізовано автоматичне перенесення даних з нових форм фінансової звітності Єдиного вікна,
оновлено контролі, починаючи з І Кварталу 2024 року:
MK100114 Ф1. Баланс
MK100212 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)
MK100309 Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)
MK100352 Ф3-н. Звiт про рух грошових коштiв (за непрямим методом)
MK104008 Ф4. Звіт про власний капітал
MK106006 Ф6. Додаток до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за
сегментами»
MK101003 Табл.01. Розшифровка дебіторської заборгованості
MK102003 Табл.02. Розшифровка кредиторської заборгованості
MK103004 Табл.03. Розшифровка до фінансової звітності Форми 1 «Баланс»
MK911013 1-м, 2-м. Фінансова звітність малого підприємства

Міністерство соціальної політики

Звіти з праці та бюджетна звітність для установ, підпорядкованих Міністерству соціальної
політики

Нові форми

Додано нові версії бланків, початок дії - 01.01.2024 р., період подання - І Квартал, ІІ Квартал, І
Півріччя, ІІІ Квартал, 9 Місяців, Рік:
F2KD2517 Ф.№2кд. Мінсоцполітики
F7KD2516 Ф.№7кд. (заг.ф.) Мінсоцполітики

Антимонопольний комітет

Бюджетна, кошторисна та управлінська звітність для структурних підрозділів
Антимонопольного комітету

Нова форма

Додано нову форму, початок дії - 01.01.2024 р., період подання - Рік, перший період, за який
подаватиметься звіт - рік 2024, планування на 2025 рік:
AMBP0001 Форма 4. Бюджетна пропозиція

Укроборонпром

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних
підприємств для установ, підзвітних Міністерству оборони України

Нова форма

Додано нову форму, початок дії - 01.01.2024 р., період подання - Рік:
UOP00111 Фінансовий план
ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛЬНОСТІ ПРОГРАМИ | Показать

Звітність

Реєстр звітів

Доопрацьовано автоматичне приведення у відповідність до вимог наказу Міністерства доходів і
зборів України від 29.11.13 р. № 729 імен файлів вкладень у «Документах довільного формату»
(J1360102, F1360102). У разі якщо імена файлів вкладень містять спеціальні символи,
реалізовано автоматичну заміну спеціальних символів на пробіли.
Об'єднана звітність ПДФО та ЄСВ
1. Згідно з Законом України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» № 3460-IX від
09.11.2023 р. оновлено дані розміру мінімальних (з 01.04.2024 р. - 8000,00 грн) та
максимальних (з 01.04.2024 р. - 120000,00 грн) показників заробітної плати, які
використовуються при розрахунку сплати ЄСВ, починаючи із звітів з 01.04.2024 р. для
таблиць Додатка 1 (J0510109, F0510109), Додатка 2 (J0510209), Додатка 3 (J0510309).
Норми починають діяти для звітів з ІІ Кварталу 2024 р.
2. На виконання наказу Міністерства фінансів України №720 від 26.12.2023 р. «Про
затвердження Змін до Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового
розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків -
фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску»:
 оновлено контролі та доопрацьовано автоматичний розрахунок суми нарахованого
ЄСВ у Додатку 1 (J0510109, F0510109);
 доопрацьовано механізм заповнення «Податкового розрахунку сум доходу,
нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум
утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску» (J0500109,
F0500109) на основі даних Додатка 1 (J0510109, F0510109).
3. Налаштовано можливість використання комбінації клавіш <Сtrl+A> для виділення всіх
рядків, а також видалення окремого виділеного рядка за допомогою кнопки панелі
інструментів Видалити співробітника на вкладках Додатків об'єднаної звітності
ПДФО та ЄСВ.

Фінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL)

Додано нові форми звітності відповідно до нової таксономії UA XBRL МСФЗ 2022 (затверджено
19.12.2023 р.) для наступних пакетів модуля Фінансова звітність за МСФЗ (формат
iXBRL), що створюються відповідно до таксономії UA XBRL МСФЗ 2022:
 X0001004 Ярлик - Загальна таксономія 220_320 - 2022 рік;
 B0001004 Ярлик - Таксономія для банків 2022;
 R0001004 Ярлик - Таксономія для страховиків 210_310 - 2022 рік;
 Y0001004 Ярлик - Таксономія для страховиків 220_320 - 2022 рік.
Реалізовано створення нових версій документів МСФЗ при копіюванні та імпорті звітів
попередніх версій.
Якщо було виконано попередню підготовку для заповнення звітності за 2022 рік, необхідно
виконати конвертацію попередньо створеного пакета звітності у новий пакет за таксономією
UA XBRL МСФЗ 2022. Для цього скопіюйте попередньо заповнений пакет. При копіюванні
автоматично створиться новий ярлик (відповідно до пакета звітності X0001004, B0001004,
R0001004 або Y0001004) за таксономією 2022. Дані із попередньо створеного пакета будуть
перенесені у відповідні поля пакета звітності за таксономією 2022. Перевірте правильність
заповнення нового пакета та, у разі потреби, дозаповніть необхідні поля. Після конвертації
пакет звітів, що створений за таксономією 2021, можна видалити з реєстру.

Електронний документообіг

Реєстр електронних документів

1. Додано можливість за допомогою панелі Фільтр відбирати для перегляду та редагування
документи, що мають статус Вірний.
2. Налаштовано збереження документів у один каталог при виконанні одночасного друку
декількох Первинних документів за допомогою команди Друк в PDF.
3. Доопрацьовано видалення візуалізації електронного підпису за допомогою QR-коду у
екранних та друкованих формах документів у випадку зняття підпису з Первинних
документів.

Інтеграція

Доопрацьовано метод /api/Document/MakeDoc. Додано можливість створення документів
реєстру Інформаційна довідка.
Для створення документів необхідно передати в метод параметр shablonType = 1, вказати код
документа в параметрі charCode та передати тіло документа.

Довідники

Загальні довідники

Оптимізовано алгоритм пошуку записів у довідниках. Додано відображення повідомлення
«Зачекайте, виконується пошук» з можливістю скасувати пошук.

Адміністрування

Журнал подій

Додано фіксацію імені комп’ютера для подій видалення та переміщення документів у корзину.
Мережевий варіант роботи
Відкориговано роботу Сервісу універсальної автоматичної обробки документів та
роботу модуля Первинні документи - Автоматична обробка документів при запуску на
станції та в термінальному режимі.

Авторизація у програмі

Для зручності користувачів реалізовано автоматичну авторизацію під користувачем Admin при
першому запуску програми після встановлення.
Також автоматична авторизація під користувачем Admin здійснюватиметься під час запуску
програми при виконанні наступних умов:
 у базі програми наявний лише один користувач - Admin, та для користувача Admin не
зазначено пароль;
 не виконано налаштування авторизації через Active Directory у розділі Адміністрування -
Параметри системи - Авторизація.

Архітектура програми

Оновлено компонент zlib1.dll, що використовується при створенні архіву програми.

Vlad521
Повідомлень: 21
З нами з: 15 травня 2018, 11:26

Re: Оновлення 11.02.137

Повідомлення Vlad521 » 01 квітня 2024, 14:43

Якщо у системі вже встановлена остання версія Visual C++ (14.38.33135.0) програма оновлення усе рівно буде намагатися скачати дістрибутив з сайту Microsoft для розміщення його у папці Install/Redist ?

Kapitanets Yevhenii
Повідомлень: 21
З нами з: 19 вересня 2023, 13:45

Re: Оновлення 11.02.137

Повідомлення Kapitanets Yevhenii » 02 квітня 2024, 14:23

Vlad521 писав:
01 квітня 2024, 14:43
Якщо у системі вже встановлена остання версія Visual C++ (14.38.33135.0) програма оновлення усе рівно буде намагатися скачати дістрибутив з сайту Microsoft для розміщення його у папці Install/Redist ?
Доброго дня!
За умови оновлення Медок на ОС, де встановлено пакет Visual C++ 2015-2022 року, змін не відбувається.
Програма оновлення не буде намагатись завантажити дистрибутив з сайту Microsoft.

Бурчун
Повідомлень: 109
З нами з: 10 червня 2013, 11:24

Re: Оновлення 11.02.137

Повідомлення Бурчун » 03 квітня 2024, 20:16

"Для коректної роботи 64-розрядних операційних систем необхідне встановлення х86 та х64
версії Microsoft Visual C++ 2015-2019 Redistributable."

Зачем для операционки х64 и софта, который позиционируется, как х64 устанавливать 32х разрядные библиотеки?

yarikstyle
Повідомлень: 2
З нами з: 04 квітня 2024, 09:08

Re: Оновлення 11.02.137

Повідомлення yarikstyle » 04 квітня 2024, 09:12

Vlad521 писав:
01 квітня 2024, 14:43
Якщо у системі вже встановлена остання версія Visual C++ (14.38.33135.0) програма оновлення усе рівно буде намагатися скачати дістрибутив з сайту Microsoft для розміщення його у папці Install/Redist ?
Так, все вірно, якщо вже встановлено Visual C++ 2015-2019 Redistributable і відсутні файли інсталяції в Install/Redist, то гадюче скачує знову

Marat Melnyk
Повідомлень: 652
З нами з: 02 липня 2021, 09:20

Re: Оновлення 11.02.137

Повідомлення Marat Melnyk » 04 квітня 2024, 12:26

Бурчун писав:
03 квітня 2024, 20:16
"Для коректної роботи 64-розрядних операційних систем необхідне встановлення х86 та х64
версії Microsoft Visual C++ 2015-2019 Redistributable."

Зачем для операционки х64 и софта, который позиционируется, как х64 устанавливать 32х разрядные библиотеки?
Добрий день!
Для x64 ОС завжди рекомендується встановлювати бібліотеки Visual C++ x86 та x64 у зв'язку з тим, що вони можуть бути потрібні для роботи деяких складових компонент ПЗ.

Marat Melnyk
Повідомлень: 652
З нами з: 02 липня 2021, 09:20

Re: Оновлення 11.02.137

Повідомлення Marat Melnyk » 04 квітня 2024, 12:27

yarikstyle писав:
04 квітня 2024, 09:12
Vlad521 писав:
01 квітня 2024, 14:43
Якщо у системі вже встановлена остання версія Visual C++ (14.38.33135.0) програма оновлення усе рівно буде намагатися скачати дістрибутив з сайту Microsoft для розміщення його у папці Install/Redist ?
Так, все вірно, якщо вже встановлено Visual C++ 2015-2019 Redistributable і відсутні файли інсталяції в Install/Redist, то гадюче скачує знову
В разі наявних необхідних бібліотек в системі завантаження дистрибутивів Visual C++ до каталогу Install/Redist не відбувається.
За замовчуванням, файли поміщуються до даного каталогу під час встановлення із дистрибутиву програми M.E.Doc.

yarikstyle
Повідомлень: 2
З нами з: 04 квітня 2024, 09:08

Re: Оновлення 11.02.137

Повідомлення yarikstyle » 05 квітня 2024, 06:45

Marat Melnyk писав:
04 квітня 2024, 12:27
yarikstyle писав:
04 квітня 2024, 09:12
Vlad521 писав:
01 квітня 2024, 14:43
Якщо у системі вже встановлена остання версія Visual C++ (14.38.33135.0) програма оновлення усе рівно буде намагатися скачати дістрибутив з сайту Microsoft для розміщення його у папці Install/Redist ?
Так, все вірно, якщо вже встановлено Visual C++ 2015-2019 Redistributable і відсутні файли інсталяції в Install/Redist, то гадюче скачує знову
В разі наявних необхідних бібліотек в системі завантаження дистрибутивів Visual C++ до каталогу Install/Redist не відбувається.
За замовчуванням, файли поміщуються до даного каталогу під час встановлення із дистрибутиву програми M.E.Doc.
Мережева версія Medoc, Visual C++ 2015-2019 Redistributable був вручну оновлений до версії (14.38.33135.0), каталог Install/Redist був заздалегідь видалений, при оновленні до версії 11.02.137 створюється заново каталог Install і завантажується 3 файли ndp48-x86-x64-allos-enu.exe, vc_redist.x64.exe, vc_redist.x86.exe.
Зображення
Якщо Visual C++ 2015-2019 Redistributable встановлений в системі і версія нижче (14.38.33135.0) і каталог Install/Redist присутній, то завантаження не відбувається, якщо відсутні файли завантажуються, але версія Visual C++ 2015-2019 Redistributable не оновлюється.

Bispalov
Повідомлень: 1
З нами з: 07 квітня 2024, 19:54

Re: Оновлення 11.02.137

Повідомлення Bispalov » 07 квітня 2024, 20:02

Доброго здоров'я!
Після оновлення до поточної версії перестав створюватися архів програми. Менеджер архіву повідомляє, що архів був створений успішно, але розмір створеного файлу складає 1Кб
Це мережева версія. Виконання менеджеру архіву відбувається з правами адміністратора.
При цьому не має значення, відбувається перевірка бази даних перед створенням архіву чи ні.

Marat Melnyk
Повідомлень: 652
З нами з: 02 липня 2021, 09:20

Re: Оновлення 11.02.137

Повідомлення Marat Melnyk » 07 квітня 2024, 22:25

Bispalov писав:
07 квітня 2024, 20:02
Доброго здоров'я!
Після оновлення до поточної версії перестав створюватися архів програми. Менеджер архіву повідомляє, що архів був створений успішно, але розмір створеного файлу складає 1Кб
Це мережева версія. Виконання менеджеру архіву відбувається з правами адміністратора.
При цьому не має значення, відбувається перевірка бази даних перед створенням архіву чи ні.
Добрий день!
Прошу надати в особисті повідомлення файл "...\config\global.xml" та скріншот відповідної гілки реєстру:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\IntellectService\BusinessDoc1

brain_corp
Повідомлень: 1153
З нами з: 15 серпня 2012, 17:10

Re: Оновлення 11.02.137

Повідомлення brain_corp » 09 квітня 2024, 14:37

Добрий день! Є інформація куди поділися нові форми Ф.1 Баланс з єдиного вікна в комплекті єдиний податок? в 137 версії там пусто. В повному комплекті ці форми є

Marat Melnyk
Повідомлень: 652
З нами з: 02 липня 2021, 09:20

Re: Оновлення 11.02.137

Повідомлення Marat Melnyk » 09 квітня 2024, 14:48

brain_corp писав:
09 квітня 2024, 14:37
Добрий день! Є інформація куди поділися нові форми Ф.1 Баланс з єдиного вікна в комплекті єдиний податок? в 137 версії там пусто. В повному комплекті ці форми є
Добрий день!
Властивості форм будуть виправлені в оновленні.
На даний час рекомендується звернутись на Гарячу лінію за тимчасовим рішенням: (044) 206 72 10 або (098) 206 72 10.

PetroP
Повідомлень: 715
З нами з: 22 січня 2015, 18:50

Re: Оновлення 11.02.137

Повідомлення PetroP » 10 квітня 2024, 16:55

Вітаю.
При закритті програми завжди встановлено опцію "Створити копію всієї бази".
Під час створення резервної копії користувач передумав її створювати та натиснув кнопку "Відмінити", щоб прискорити закриття програми. Проте, прогрес-бар продовжив не поспішаючи набирати відсотки, і лиш у кінці на 100% з'явилось попередження про переривання користувачем процесу.
Я правильно розумію, що при натисканні кнопки "Відмінити" створення резервної копії все одно буде продовжено, а по завершенні цього тривалого процесу її просто буде видалено?

Kapitanets Yevhenii
Повідомлень: 21
З нами з: 19 вересня 2023, 13:45

Re: Оновлення 11.02.137

Повідомлення Kapitanets Yevhenii » 11 квітня 2024, 18:02

PetroP писав:
10 квітня 2024, 16:55
Вітаю.
При закритті програми завжди встановлено опцію "Створити копію всієї бази".
Під час створення резервної копії користувач передумав її створювати та натиснув кнопку "Відмінити", щоб прискорити закриття програми. Проте, прогрес-бар продовжив не поспішаючи набирати відсотки, і лиш у кінці на 100% з'явилось попередження про переривання користувачем процесу.
Я правильно розумію, що при натисканні кнопки "Відмінити" створення резервної копії все одно буде продовжено, а по завершенні цього тривалого процесу її просто буде видалено?
Добрий день!
На даний час відміна виконується після завершення створення резервної копії.
Інформація передана до відділу розробки для виправлення.

elbuh
Повідомлень: 362
З нами з: 17 травня 2013, 16:56
Контактна інформація:

Re: Оновлення 11.02.137

Повідомлення elbuh » 12 квітня 2024, 11:30

Доброго дня! Зіткнувся з проблемою що звіта S0110014 1-м 2-м. нема в комплекті единий податок. Виправте будь ласка тому що він потрібен.

Marat Melnyk
Повідомлень: 652
З нами з: 02 липня 2021, 09:20

Re: Оновлення 11.02.137

Повідомлення Marat Melnyk » 12 квітня 2024, 12:50

elbuh писав:
12 квітня 2024, 11:30
Доброго дня! Зіткнувся з проблемою що звіта S0110014 1-м 2-м. нема в комплекті единий податок. Виправте будь ласка тому що він потрібен.
Добрий день!
Ситуація буде виправлена в оновленні.
Ви, як представник, мали можливість переглянути відповідну інформацію в Базі знань або звернутись до Буферного відділу для передачі інформації до відділу розробки.

Відповісти

Повернутись до “Оновлення програми M.E.Doc”