Оновлення 11.02.059

Інформація щодо випуску оновлень
Відповісти
Белокопытов Геннадий
Универсал (склонность - системные вопросы)
Повідомлень: 10115
З нами з: 13 січня 2012, 11:21

Оновлення 11.02.059

Повідомлення Белокопытов Геннадий » 19 листопада 2021, 12:27

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 11.02.059
ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ | Показать
1. Додано новий довідник Відокремлений підрозділ. Довідник призначений для зберігання інформації про відокремленні підрозділи підприємства: назва підрозділу, код КАТОТТГ.
Довідник заповнюється користувачем та підключений до рядка 033 форми «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску» (J0500107, F0500107).
Довідник також доступний у розділі програми Довідники - Загальні довідники - Пенсійний фонд.
2. Додано новий довідник Причини подачі нульового звіту 2022. Довідник доступний у розділі програми Довідники - Загальні довідники - Статистика.
3. На виконання наказу Міністерства фінансів України від 29.10.2021 року № 571 «Про внесення зміни до Класифікації доходів бюджету» оновлено довідник Бюджетний класифікатор.
ФОРМИ | Показать
Звітність НФУ до НБУ
Зміни:
Оновлено контролі у формі:
LR900001 (Фін.) Дані про структуру основного капіталу та активи фінансової установи

Державна служба статистики
Нові форми
Додано нові версії бланків, період подання - Рік::
S2703208 1-виноград. Звіт про перероблення винограду на виноматеріали
S2702012 9-сг (річна). Звіт про використання добрив і пестицидів
S2702914 29-сг. Звіт про площі та валові збори врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду
СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ | Показать
Звітність державних підприємств
Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств
Зміни:
1. Реалізовано контроль на наявність у році, що передує звітному періоду, форми Реалізовано контроль на наявність у році, що передує звітному періоду, форми «Фінансовий план» S3000109:«Фінансовий план» S3000109:
S3000309 Показники виконання фінансового плану

2. Доопрацьовано інформаційний контроль на заповнення обох полів у розділі Доопрацьовано інформаційний контроль на заповнення обох полів у розділі Пояснювальна записка до Звіту про виконання фінансового плану та фінансової Пояснювальна записка до Звіту про виконання фінансового плану та фінансової звітностізвітності у формі:у формі:
PROZVI01 Ярлик до пакету МЕРТУ

3. У розділі У розділі VІІ. Капітальне бVІІ. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)удівництво (рядок 4010 таблиці IV) заблоковані для заблоковані для ручного введення даних рядок ручного введення даних рядок УсьогоУсього, графи 4 , графи 4 -- 11 та динамічний рядок графи 8:11 та динамічний рядок графи 8:
S3067110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН VІ. Джерела капітальних інвестицій, VІІ. Капітальне будівництво

Міністерство оборони України
Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств
Зміни:
Реалізовано автоматичне заповнення та контролі із формою MOU10112, починаючи з періоду 9 Місяців 2021 року, у формі:
MOU40001 Звіт керівника підприємства про виконання показників ефективності використання державного майна і прибутку, а також майнового стану Підприємства

Укроборонпром
Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств для установ, підзвітних Міністерству оборони України
Зміни:
Реалізовано додаткові умови для контролів на обов'язкове заповнення рядків 9.1 та 9.2:
UOP90701 Додаток 7. Показники фінансово-економічної діяльності державного (казенного) підприємства
ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ | Показать
Звітність
Об’єднана звітність ПДФО та ЄСВ
1. Згідно з Законом України №1082-IX у редакції від 07.11.2021 р. «Про Державний бюджет України на 2021 рік» оновлені дані розміру мінімальних (з 01.12.2021 р. - 6500,00 грн) та максимальних (з 01.12.2021 р. - 97500,00 грн) показників заробітної плати, які використовуються при розрахунку сплати ЄСВ, починаючи із звітів за грудень 2021 року:
1) «Додаток 1 (Д1) Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам» (J0510107, F0510107);
2) «Додаток 2 (Д2) Відомості про осіб, які доглядають за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відповідно до закону отримують допомогу» (J0510207);
3) «Додаток 3 (Д3) Відомості про осіб, які проходять строкову військову службу» (J0510307).
Норми починають діяти тільки для звітів з 01.12.2021 р.
2. Налаштовано збереження значення графи Нараховано доходу при заміні значень полів Ознака доходу (ОД) та Ознака (0,1) у Додатку 4 (J0510407, F0510407) за допомогою функції Правка - Групова заміна полів.
Фінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL)
1. У пакетах I0001002, X0001002, R0001002, Y0001002, B0001002 в файлах iXBRL для звітів, в яких відображається порівняння даних за поточний період та аналогічний період минулого року, змінено назви граф таблиць з Попередній звітний період на Порівняльний звітний період.
2. Налаштовано створення консолідованого звіту з даних підзвітних установ в Реєстрі документів МСФЗ та в Реєстрі консолідованих звітів у разі, якщо під час виконання функції Файл - Створити консолідований в Реєстрі документів МСФЗ не було обрано жодного звіту головної установи.

Первинні документи
Реєстр податкових документів
Оптимізовано швидкість відкриття Реєстру податкових документів, що містить значну кількість записів.

Користувацькі налаштування комплектів підписів
Розширено функції розділу Користувацькі налаштування комплектів підписів. Додано можливість налаштовувати підписання первинних документів за посиланнями, отриманими на електронну пошту. Підписання документів за посиланням здійснюється співробітниками, зазначеними у користувацькому комплекті підписів, у межах організації. Функція надає можливість здійснювати підписання документів користувачам, у яких на момент підписання документа відсутній доступ до програми, а також використовувати автоматичну обробку для відправки документів на підписання посадовим особам у послідовності, що визначена внутрішніми положеннями підприємства.
При налаштуванні користувацького комплекту підписів у вікні Підписант додано опцію Підписати за посиланням. Якщо опція встановлена, при виконанні команди Підписати документ або Відправити документ буде відкрито вікно повідомлення з пропозицією відправити посилання на документ для підписання. По натисканню кнопки Так, відбувається відправка посилання на адресу електронної пошти, яка вказана для підписанта у довіднику Співробітники. У разі натискання кнопки Ні можна виконати підписання документа
безпосередньо у програмі.
При обробці документів за допомогою сервісу Автоматичної обробки документів та Універсальної автоматичної обробки виконуватиметься автоматична відправка посилання на документ на вказані електронні адреси підписантів (у визначеній комплектом підписів
послідовності), подальша автоматична обробка документа виконується після підписання документа всіма співробітниками з комплекту підписів, яким було надіслано посилання.

Довідники
Господарські одиниці/Акцизні склади
У розділі Адреси довідника Господарські одиниці/Акцизні склади додано поле КАТОТТГ
код.

Для вибору довідника, значення якого слід використовувати при створенні звітності, необхідно
встановити позначку у відповідному полі: КАТОТТГ код або КОАТУУ код.

Зарплата
1. Оновлено довідник Індекс споживчих цін за жовтень 2021 р. - 100,9 %.
2. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.09.2021 р. № 917 «Деякі питання
обчислення середньої заробітної плати» внесені зміни у розрахунок середньої заробітної
плати у частині врахування премій для видів оплат:
− Відпустка;
− Додаткова відпустка працівникам, які мають дітей;
− Учбова відпустка;
− Компенсація за невикористану відпустку;
− Компенсація відпустки для звільнених;
− Чорнобильська відпустка;
− Чорнобильська додаткова відпустка;
− Вихідна допомога;
− Відрядження;
− Військові збори.

hatmaster
Повідомлень: 539
З нами з: 21 вересня 2016, 12:52

Re: Оновлення 11.02.059

Повідомлення hatmaster » 19 листопада 2021, 16:01

Белокопытов Геннадий писав:
19 листопада 2021, 12:27
Користувацькі налаштування комплектів підписів
Розширено функції розділу Користувацькі налаштування комплектів підписів. Додано можливість налаштовувати підписання первинних документів за посиланнями, отриманими на електронну пошту. Підписання документів за посиланням здійснюється співробітниками, зазначеними у користувацькому комплекті підписів, у межах організації. Функція надає можливість здійснювати підписання документів користувачам, у яких на момент підписання документа відсутній доступ до програми, а також використовувати автоматичну обробку для відправки документів на підписання посадовим особам у послідовності, що визначена внутрішніми положеннями підприємства.
Я правильно зрозумів, що в Медку з'явилась можливість вибудовувати docflow, тобто почергове узгодження документу?
Чи буде при цьому дотримуватись маршрут, тобто неможливість накладання підпису наступної особи без наявного попереднього?
Все пройдет, и это тоже. Реально лишь одно - мир иллюзорен! Все остальное фантастика ...

priup
Повідомлень: 7568
З нами з: 22 червня 2011, 12:23

Re: Оновлення 11.02.059

Повідомлення priup » 19 листопада 2021, 18:51

Обнаружено в 058 и так же в 059 :
Администрование /налаштування отрымання первинных документив ..
Выскакивает ошибка-
| Показать
6.jpg
6.jpg (127.79 Кіб) Переглянуто 594 разів
после неодногратного нажатия на этой ошибке кнопки"ДА" открывается это:
| Показать
61.jpg
61.jpg (200.66 Кіб) Переглянуто 594 разів
Проявляется и на сетевом МЕДЕ и на локальном, пока проверил под W7 ...........

Medoc Man
Повідомлень: 848
З нами з: 07 червня 2018, 14:28
Звідки: Kiev

Re: Оновлення 11.02.059

Повідомлення Medoc Man » 19 листопада 2021, 19:00

priup писав:
19 листопада 2021, 18:51
Выскакивает ошибка
Такое и до 059 бывало и не связано с M.E.Doc (ну в смысле не M.E.Doc причина).
Можно нагуглить как отключить ошибки сценария Internet Explorer.
Человек-волшебник

Marat Melnyk
Повідомлень: 84
З нами з: 02 липня 2021, 09:20

Re: Оновлення 11.02.059

Повідомлення Marat Melnyk » 23 листопада 2021, 11:38

hatmaster писав:
19 листопада 2021, 16:01
Белокопытов Геннадий писав:
19 листопада 2021, 12:27
Користувацькі налаштування комплектів підписів
Розширено функції розділу Користувацькі налаштування комплектів підписів. Додано можливість налаштовувати підписання первинних документів за посиланнями, отриманими на електронну пошту. Підписання документів за посиланням здійснюється співробітниками, зазначеними у користувацькому комплекті підписів, у межах організації. Функція надає можливість здійснювати підписання документів користувачам, у яких на момент підписання документа відсутній доступ до програми, а також використовувати автоматичну обробку для відправки документів на підписання посадовим особам у послідовності, що визначена внутрішніми положеннями підприємства.
Я правильно зрозумів, що в Медку з'явилась можливість вибудовувати docflow, тобто почергове узгодження документу?
Чи буде при цьому дотримуватись маршрут, тобто неможливість накладання підпису наступної особи без наявного попереднього?
Доброго дня!
При передачі документу на підпис відправляється документ на підписання за посиланням.
За умови, якщо для Першого підписанта вказано декілька осіб на вибір, посилання надсилається до всіх вказаних на даному етапі підписантів одночасно.
Після підписання Першим підписантом, автоматично відправляється сповіщення наступному підписанту.
Згідно ланцюжка підписантів, кожний наступний підписант отримує сповіщення на Email про підписання документа.
Якщо в переліку підписантів вказаний підписант, який не використовує підписання за посиланням, після підписання ним документу потрібно повторно передати документ на підпис для відправки посилання наступному підписанту.

Відповісти

Повернутись до “Оновлення програми M.E.Doc”