Оновлення 11.02.005

Інформація щодо випуску оновлень
Белокопытов Геннадий
Универсал (склонность - системные вопросы)
Повідомлень: 9855
З нами з: 13 січня 2012, 11:21

Оновлення 11.02.005

Повідомлення Белокопытов Геннадий » 13 березня 2020, 11:19

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 11.02.005
ФОРМИ | Показать
Державна податкова служба
Нові форми:
1. На виконання наказу Міністерства фінансів України № 30 від 29.01.2020 р. «Про затвердження Змін до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість» додано нові форми, подання - за потреби:
J1300405 Запит про отримання довідки з реєстру платників податку на додану вартість. Форма № 1-ЗДР.
J1400405 Довідка з реєстру платників податку на додану вартість. Форма № 2-ДР.
J1301704 Запит про отримання витягу з реєстру платників податку на додану вартість. Форма N 1-ЗВР.
J1401704 Витяг з реєстру платників податку на додану вартість. Форма № 2-ВР.
J1310108 Реєстраційна заява платника податку на додану вартість. Форма № 1-ПДВ.
F1300405 Запит про отримання довідки з реєстру платників податку на додану вартість. Форма № 1-ЗДР.
F1400405 Довідка з реєстру платників податку на додану вартість. Форма № 2-ДР.
F1301704 Запит про отримання витягу з реєстру платників податку на додану вартість. Форма N 1-ЗВР.
F1401704 Витяг з реєстру платників податку на додану вартість. Форма № 2-ВР.
F1310108 Реєстраційна заява платника податку на додану вартість. Форма № 1-ПДВ.
Реалізовано можливість надсилати запити та отримувати витяги і довідки у розділі Довідки державних органів - Інформаційна довідка - Створити - Довідку в СЕА ПДВ.
Реєстраційна заява платника податку на додану вартість (J1310108, F1310108) доступна у розділі Реєстр звітів.
2. Додано нові форми:
J1402201 Повідомлення
F1402201 Повідомлення
Повідомлення може надходити при порушенні термінів розгляду комісією ДПС документів: «Повідомлення про подання інформації та копій документів щодо невідповідності платника податку критеріям ризиковості платника податку» (J1314901, F1314901) або «Скарга на рішення про відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних» (J1313203, F1313203).
Отримані повідомлення доступні у розділі Реєстр звітів.
Зміни:
1. Для форм:
J0200121 Податкова декларація з ПДВ
F0200121 Податкова декларація з ПДВ
реалізовано заповнення полів «телефон» та «факс» при формуванні документа на основі Реєстру виданих та отриманих податкових накладних.
2. Оновлено електронні формати форм:
J1404602 ВИТЯГ з Єдиного реєстру ліцензіатів та місць обігу пального. Зберігання пального
F1404602 ВИТЯГ з Єдиного реєстру ліцензіатів та місць обігу пального. Зберігання пального

ЄСВ
Зміни:
Додано нові контролі у таблицях Додатка 4:
J3040112 Таблиця 1. Нарахування єдиного внеску
F3040112 Таблиця 1. Нарахування єдиного внеску
J3040512 Таблиця 5. Відомості про трудові відносини осіб та період проходження військової служби
F3040512 Таблиця 5. Відомості про трудові відносини осіб та період проходження військової служби
J3040612 Таблиця 6. Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам
F3040612 Таблиця 6. Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам

Державна казначейська служба
Нові форми:
Згідно з проектом змін до наказу Міністерства фінансів України № 1407 від 24.12.2012 р. «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами» додано нові форми, початок дії - з 01.01.2020 р.; період подання - щомісячно, Рік:
FAKTPR03 Акт придбання матеріальних цінностей
FDNYNF03 Довідка про надходження у натуральній формі
FDOPIV05 Довідка про операції в іноземній валюті
FDOPNV02 Довідка про операції в національній валюті
FMER0004 Мережа (місцевий бюджет)
FMERD002 Мережа розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету
FRES0003 Реєстр змін до мережі розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (місцевий бюджет)
FRMER002 Реєстр змін до мережі розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету
FROZVA04 Розподіл відкритих асигнувань
FRPPP002 Розподіл показників зведених помісячних планів використання бюджетних коштів
FRPSP003 Розподіл показників зведених планів спеціального фонду державного бюджету
FRPZK003 Розподіл показників зведених кошторисів
FRPZP003 Розподіл показників зведених планів асигнувань загального фонду державного бюджету
FRPZV002 Розподіл показників зведених планів використання бюджетних коштів
FRZPA003 Реєстр змін розподілу показників зведених планів асигнувань загального фонду державного бюджету
FRZRP003 Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів
FRZSS004 Реєстр змін зведення показників спеціального фонду
FRZZA003 Реєстр змін розподілу показників зведених планів спеціального фонду державного бюджету
FZABIV03 Заявка-доручення на забезпечення іноземною валютою Державною казначейською службою України
FZDVIV03 Заявка-доручення на здійснення видатків в іноземній валюті
FZNNBR02 Заявка на видачу готівки (небюджетні рахунки клієнтів)
FZNR0005 Заявка на видачу готівки
FZPS0004 Зведення показників спеціального фонду

Державна служба статистики
Нові форми:
Додано нові форми, початок дії - з 01.01.2020 р.; період подання - І квартал, І півріччя, 9 місяців, Рік:
S0100253 Ф2. Консолідований звіт про фінансові результати (в тисячах)
S0100453 Ф3к. Консолідований звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)
S0100463 Ф3-кн. Консолідований звiт про рух грошових коштiв (за непрямим методом)
S0104054 Ф4-к. Консолідований звіт про власний капітал
Зміни:
Оновлено властивості форми:
S0100153 Ф1. Консолідований баланс
СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ | Показать
Звітність державних підприємств
Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств
Нові форми:
1. На виконання наказу Державної служби статистики України № 259 від 31.07.2019 р. «Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ (квартальна) «Звіт із праці» додана нова форма, початок дії - з 01.01.2020 р.; подання - щоквартально:
SS301116 1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)
2. Згідно з наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. «Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» у пакеті PROZVI01 додано нові форми, початок дії - з 01.01.2020 р.; подання - щоквартально, Рік:
SS100153 Ф.1-к. Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан)
SS100253 Ф.2-к. Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
SS100453 Ф.3-к. Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
SS104054 Ф4-к. Консолідований звіт про власний капітал
Зміни:
1. Замінено на необов'язкові контролі по графам 5, 8, 11, 13 у формі:
SM100933 Дод.9.3. Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно оренди державного майна суб'єкта управління
2. Змінено контроль графи 4 у формі:
SD300201 Додаток 2
якщо у періоді є форма SS104008, у якій заповнене хоча б одне із полів у рядках 4005, 4010, 4090, не виконується контроль на рівність графи 4 форми SD300201 даним форми S3000309 за минулий період.
3. Реалізовано заповнення графи 6 з одним знаком після коми у формі:
SM100305 Додаток.3. Соціально-економічні показники діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

Міністерство культури України
Бюджетна, планова та довідкова звітність для організацій, підзвітних Міністерству культури (театри, спілки, вищі навчальні заклади, заповідники, концерти, тощо)
Нова форма:
Додано нову форму, початок дії - з 01.01.2020 р.; подання - І квартал, І півріччя, 9 місяців, Рік:
MK104008 Ф4. Звіт про власний капітал

Міністерство оборони України
Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств
Нова форма:
На виконання наказу Державної служби статистики України № 259 від 31.07.2019 р. «Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ (квартальна) «Звіт із праці» додана нова форма, початок дії - з 01.01.2020 р.; подання - щоквартально:
MOU31116 1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)
Зміни:
1. Реалізовано обов'язкові контролі з формою MOU00309 для рядків 1.1, 1.2 граф 4, 7, 10, 13, 16, 19 у формі:
MOU04003 Дод.4. Показники виконання фінансових планів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління
2. Відкориговано заокруглення по Таблиці 6.1 при розрахунку Середньомісячних витрат на оплату праці одного працівника у формі:
MOU00309 Показники виконання фінансового плану

Укроборонпром
Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств для установ, підзвітних Міністерству оборони України
Нова форма:
На виконання наказу Державної служби статистики України № 259 від 31.07.2019 р. «Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ (квартальна) «Звіт із праці» додана нова форма, початок дії - з 01.01.2020 р.; подання - щоквартально:
UOP31116 1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)
Зміни:
Відкориговано заокруглення по Таблиці 6.1 при розрахунку Середньомісячних витрат на оплату праці одного працівника у формі:
UOP00309 Показники виконання фінансового плану

КМДА
Фінансова, статистична, бюджетна та спеціальна звітність для підприємств, що звітують до Київської міської державної адміністрації
Зміни:
1. Обов'язкові контролі змінено на інформативні для граф 3 - 6 рядка 080
· у пакеті KMDAGM01 для форми:
KMM30308 Звіт про виконання фінансового плану підприємства
· у пакеті KMDAGV02 для форми:
KM300308 Звіт про виконання фінансового плану підприємства
2. Обов'язкові контролі змінено на інформативні для граф 3, 4, 14, 15 рядка 260 у формі:
KM105007 Ф5. Примітки до річної звітності
ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ | Показать
Первинні документи
Реєстр первинних документів
1. Реалізовано можливість змінювати ім’я файлу після додавання його у документ із вкладеннями різних форматів. Документ із вкладеннями створюється за допомогою команди Створити - Документ довільного формату.
2. Для підписаного документа із вкладеннями різних форматів реалізовано можливість збереження файлів вкладень без підписів. Зберегти вкладення без підписів можна, натиснувши лівою кнопкою миші на назві файлу на вкладці Вкладення, після чого обрати опцію Документ без підписів.
3. Відкориговано відображення статусу від’ємної РК, що була відправлена контрагенту після реєстрації у ЄРПН, у випадку, якщо контрагент вже отримав таку РК із ЄРПН.
4. Налаштовано експорт таблиці реєстру у форматі Excel при відборі записів за значенням колонки Створено/Отримано за допомогою фільтра панелі інструментів.

Довідники
Контрагенти
Доопрацьовано відображення назви підприємства-контрагента у ЄДК при виконанні перевірки ПН.

Адміністрування
Управління ролями
1. Доопрацьовано механізм налаштування доступу до довідника Господарські одиниці/Акцизні склади. Доступ до довідника встановлюється у розділі Довідники, незалежно від налаштувань доступу до розділів РРО та Облік акцизного податку.
2. Відкориговано доступ до роботи з модулем Реєстр ТТН (спирт, алкоголь) згідно з налаштуваннями ролі користувача.

Журнал подій
Додано фільтр відображення подій по датам у розділі Журнал. За допомогою фільтра можливо відібрати події, обравши певний період часу: За період або На дату. За замовчуванням у фільтрі встановлено відображення подій на поточну дату.
Резервне копіювання
Налаштовано збереження заданої кількості резервних копій залежно від типу: одного або обраних підприємств (ZBK) та резервної копії всієї бази (ZBF), при використанні параметра Зберігати тільки … у розділі Адміністрування - Параметри системи - Резервне копіювання.

Інформер
У Блог Бухгалтера додано новий розділ РРО.
У розділі користувачі можуть отримати корисну інформацію щодо правил реєстрації, особливостей застосування та специфіки роботи з реєстраторами розрахункових операцій.

Зарплата
Оновлено довідник Індекс споживчих цін за лютий 2020 р. - 99,7 %.

Налаштування
Для виду оплати Аванс додано показник Визначення необхідності округлення суми розрахунку до грн. (збільшення) (розраховано 157,55, записується 158,00). Для застосування вказаного способу округлення необхідно перейти у розділ Налаштування - Види оплат - Аванс - Додаткові показники та обрати даний показник.

priup
Повідомлень: 6659
З нами з: 22 червня 2011, 12:23

Re: Оновлення 11.02.005

Повідомлення priup » 13 березня 2020, 14:15

Нормально !

Только раз в ЕСВ контроли ПФ установил по рядкам 4 и 5 таблицы 4, то почему при автозаполнении 4-й таблицы из табл.6 эти рядки НЕ ЗАПОЛНЯЮТСЯ ??
| Показать
7.jpg
7.jpg (284.63 Кіб) Переглянуто 2211 разів
НАДО ДОДЕЛАТЬ!!

Белокопытов Геннадий
Универсал (склонность - системные вопросы)
Повідомлень: 9855
З нами з: 13 січня 2012, 11:21

Re: Оновлення 11.02.005

Повідомлення Белокопытов Геннадий » 13 березня 2020, 16:35

priup
Добрый день.
В таблице 1 Приложения 4 в строках 4.1.1-4.1.13 и 5.1.1-5.1.13 соответственно отображаются суммы с типом начислений 2 и 3 за прошлые периоды. И так как ставки начислений и удержаний зависели не только от класса проф. риска, а еще и от того, было ли право применения понижающего коэффициента именно в том периоде - только бухгалтер может знать, в какую строку правильно занести сумму из таблицы 6. Поэтому Пенсионным фондом не предусматривался алгоритм заполнения этих строк автоматически.

priup
Повідомлень: 6659
З нами з: 22 червня 2011, 12:23

Re: Оновлення 11.02.005

Повідомлення priup » 13 березня 2020, 16:57

Геннадий !
Я про рядки 4 и 5 задал вопрос(предложение-доработку):
priup писав:
13 березня 2020, 14:15
..ПФ установил по рядкам 4 и 5 таблицы 4, то почему при автозаполнении 4-й таблицы из табл.6 эти рядки НЕ ЗАПОЛНЯЮТСЯ ?? ..
И даже скрин прикрепил...... Про рядки 4.1.1-4.1.13 и 5.1.1-5.1.13 у меня нет ни слова!!
А Вы хотите уйти от работы и перекручиваете/заговариваете/под сукно ложите ..............

Medoc Man
Повідомлень: 743
З нами з: 07 червня 2018, 14:28
Звідки: Kiev

Re: Оновлення 11.02.005

Повідомлення Medoc Man » 13 березня 2020, 17:17

priup писав:
13 березня 2020, 16:57
Геннадий !
Я про рядки 4 и 5 задал вопрос(предложение-доработку):
priup писав:
13 березня 2020, 14:15
..ПФ установил по рядкам 4 и 5 таблицы 4, то почему при автозаполнении 4-й таблицы из табл.6 эти рядки НЕ ЗАПОЛНЯЮТСЯ ?? ..
И даже скрин прикрепил...... Про рядки 4.1.1-4.1.13 и 5.1.1-5.1.13 у меня нет ни слова!!
А Вы хотите уйти от работы и перекручиваете/заговариваете/под сукно ложите ..............
Ну после такого, я бы Вас из желтого до синего разжаловал бы.
Строка 4 - это итог строк 4.1.1-4.1.13, как и 5 - это итог 5.1.1-5.1.13.
Если не заполняются 4.1.1-4.1.13 / 5.1.1-5.1.13, то не расчитываются и итоговые 4 и 5 (в т.ч. 4.1 и 5.1).

Я конечно могу понять, что Форум и свобода слова, но подобный наезд в стиле монголо-татар совсем не деловой подход дилера.
Человек-волшебник

Белокопытов Геннадий
Универсал (склонность - системные вопросы)
Повідомлень: 9855
З нами з: 13 січня 2012, 11:21

Re: Оновлення 11.02.005

Повідомлення Белокопытов Геннадий » 13 березня 2020, 17:26

priup писав:
13 березня 2020, 16:57
И даже скрин прикрепил...... Про рядки 4.1.1-4.1.13 и 5.1.1-5.1.13 у меня нет ни слова!!
А Вы хотите уйти от работы и перекручиваете/заговариваете/под сукно ложите ..............
Мы всегда за максимальную автоматизацию, но к сожалению в этом случае строки 4 и 5 состоят из 4.1.1-4.1.13 и 5.1.1-5.1.13 соответственно, и рассчитываются автоматически исходя из данных внесенных бухгалтером в строки 4.1.1-4.1.13 и 5.1.1-5.1.13.

priup
Повідомлень: 6659
З нами з: 22 червня 2011, 12:23

Re: Оновлення 11.02.005

Повідомлення priup » 13 березня 2020, 17:36

Medoc Man писав:
13 березня 2020, 17:17
....Я конечно могу понять, что Форум и свобода слова, но подобный наезд в стиле монголо-татар совсем не деловой подход дилера.
Я не разработчик, а звено в цепи: разработчик- дилер- клиент !
Если звёзды в цепи тянутся - лисапед едет...
Если в звено вставить гвоздь и пытаться ехать- цепь рвётся............
На меня клиент наехал, я передал наезд дальше........

priup
Повідомлень: 6659
З нами з: 22 червня 2011, 12:23

Re: Оновлення 11.02.005

Повідомлення priup » 13 березня 2020, 17:55

Белокопытов Геннадий писав:
13 березня 2020, 17:26
priup писав:
13 березня 2020, 16:57
И даже скрин прикрепил...... Про рядки 4.1.1-4.1.13 и 5.1.1-5.1.13 у меня нет ни слова!!
А Вы хотите уйти от работы и перекручиваете/заговариваете/под сукно ложите ..............
Мы всегда за максимальную автоматизацию, но к сожалению в этом случае строки 4 и 5 состоят из 4.1.1-4.1.13 и 5.1.1-5.1.13 соответственно, и рассчитываются автоматически исходя из данных внесенных бухгалтером в строки 4.1.1-4.1.13 и 5.1.1-5.1.13.
В рядок 4 ставится сумма рядков 4.1.1-4.1.13 которая соответствует сумме колонки 10 таблицы 6 с типом нарахувань-2 !
В рядок 5 ставится сумма рядков 5.1.1-5.1.13 которая соответствует сумме колонки 10 таблицы 6 с типом нарахувань-3 !
В ГУНП в нашей области 6 таблица (ежемесячно) из 2700- 2800 строк. В этой таблице 200-250 человек с типом нарахувань-2 и 200-250 человек с типом нарахувань-3 ......................
И как Вам задачка для бухгалтера............. :shock:

Medoc Man
Повідомлень: 743
З нами з: 07 червня 2018, 14:28
Звідки: Kiev

Re: Оновлення 11.02.005

Повідомлення Medoc Man » 13 березня 2020, 18:02

priup писав:
13 березня 2020, 17:36
Я не разработчик, а звено в цепи: разработчик- дилер- клиент !
Вы напомнили мне старое телешоу.
Старая передача | Показать
1.jpg
1.jpg (126.77 Кіб) Переглянуто 1976 разів
Человек-волшебник

priup
Повідомлень: 6659
З нами з: 22 червня 2011, 12:23

Re: Оновлення 11.02.005

Повідомлення priup » 13 березня 2020, 18:05

Medoc Man писав:
13 березня 2020, 18:02
....
Вы напомнили мне старое телешоу.
.......
Вы сначала решите задачку которую я, выше, Геннадию задал!
priup писав:
13 березня 2020, 17:55
......
И как Вам задачка для бухгалтера............. :shock:
Тогда и фраеритесь.........

Medoc Man
Повідомлень: 743
З нами з: 07 червня 2018, 14:28
Звідки: Kiev

Re: Оновлення 11.02.005

Повідомлення Medoc Man » 13 березня 2020, 18:14

priup писав:
13 березня 2020, 18:05
Вы сначала решите задачку которую я, выше, Геннадию задал!
Они заполняются вручную. Вам же объяснили почему.
priup писав:
13 березня 2020, 17:55
Тогда и фраеритесь.........
С Вашего позволения, "фраернусь" ещё раз:
| Показать
Представляем, что тут не 5 строк, а 2500.
1.jpg
1.jpg (644.55 Кіб) Переглянуто 1949 разів
Фильтруем по Категории 2:
2.jpg
2.jpg (665.89 Кіб) Переглянуто 1949 разів
Получаем итоговые суммы по Категории 2.
И пишем что Medoc Man - фраерок.
hqdefault.jpg
hqdefault.jpg (17.59 Кіб) Переглянуто 1949 разів
Человек-волшебник

priup
Повідомлень: 6659
З нами з: 22 червня 2011, 12:23

Re: Оновлення 11.02.005

Повідомлення priup » 13 березня 2020, 18:31

Medoc Man
А любой бухгалтер Вашей организации ЭТИМ фильтром умеет пользоваться??
Вдогонку : сколько бухгалтеров в Вашей организации? И сколько в НЕЙ сисадминов, програмистов1С???

Medoc Man
Повідомлень: 743
З нами з: 07 червня 2018, 14:28
Звідки: Kiev

Re: Оновлення 11.02.005

Повідомлення Medoc Man » 13 березня 2020, 18:38

priup писав:
13 березня 2020, 18:31
А любой бухгалтер Вашей организации ЭТИМ фильтром умеет пользоваться??
Может Вы не знали что им можно пользоваться и не подсказали, а бухгалтер в это время грустно сидел и построчно считал суммы по категории 2 или 3 вручную? Тогда Вы подставили своего клиента и заставили помучаться.
В нашей - умеет каждый, т.к. при большом документообороте (как у нас) фильтрация - это первое, чему стоит научится (и благо есть кому научить), чтобы грамотно ориентироваться в документах.
В случае, если научить некому - существует тех. поддержка ПО. Но если не знает тех. поддержка или её представитель - это печально.
priup писав:
13 березня 2020, 18:31
Вдогонку: сколько бухгалтеров в Вашей организации? И сколько в НЕЙ сисадминов, програмистов1С???
У нас штат более 600 человек. Программистов, администраторов и бухгалтеров хватает. В основном, опытных.


P.S.: Считаю, что вопрос Ваш и клиента закрыт и не вижу смысла дальше засорять тему обновления.
Человек-волшебник

Valentina18
Повідомлень: 1
З нами з: 20 березня 2020, 13:41

Re: Оновлення 11.02.005

Повідомлення Valentina18 » 20 березня 2020, 13:52

подскажите в чем проблема

сетевой медок, после обновления 005 некорректно работает фильтр раздела реестра акциза пального

нужно отфильтровать нужный экземпляр в определенный месяц, но в реестре акциза после применения фильтра и выбора нужного экземпляра фильтр сбивается и начинает отображать экземпляры со всех периодов
до обновления такого не было

папку zvit9 чистили - не помогло
что делать? это проблема обновления? если да когда ждать исправления

Sagius
Повідомлень: 662
З нами з: 29 березня 2016, 08:58

Re: Оновлення 11.02.005

Повідомлення Sagius » 20 березня 2020, 18:07

Valentina18 писав:
20 березня 2020, 13:52
подскажите в чем проблема

сетевой медок, после обновления 005 некорректно работает фильтр раздела реестра акциза пального

нужно отфильтровать нужный экземпляр в определенный месяц, но в реестре акциза после применения фильтра и выбора нужного экземпляра фильтр сбивается и начинает отображать экземпляры со всех периодов
до обновления такого не было

папку zvit9 чистили - не помогло
что делать? это проблема обновления? если да когда ждать исправления
Присоединяюсь, такая же ситуация.
1) Применяется основной фильтр (слева): февраль 2020 -- фильтрует корректно;
2) Применяется вторичный фильтр(сверху): Код УКТЗЕД - 2711129700 -- фильтрует корректно из результата фильтрации п. 1);
3) Применяется вторичный фильтр: Примирник - выбирается "Порожни" и "2" -- отображаются все порожни или додатки 2 с начала использования реестра (т.е фильр п1) по дате не применяется, что ошибочно!).
Попытка повторного нажатия основного фильтра (февраль 2020) никак не виляет на результаты п.3) - все равно отображается все документы, а не только за февраль 2020.

Белокопытов Геннадий
Универсал (склонность - системные вопросы)
Повідомлень: 9855
З нами з: 13 січня 2012, 11:21

Re: Оновлення 11.02.005

Повідомлення Белокопытов Геннадий » 22 березня 2020, 22:03

Valentina18 писав:
20 березня 2020, 13:52
подскажите в чем проблема

сетевой медок, после обновления 005 некорректно работает фильтр раздела реестра акциза пального

нужно отфильтровать нужный экземпляр в определенный месяц, но в реестре акциза после применения фильтра и выбора нужного экземпляра фильтр сбивается и начинает отображать экземпляры со всех периодов
до обновления такого не было

папку zvit9 чистили - не помогло
что делать? это проблема обновления? если да когда ждать исправления
Уточните, пожалуйста, вы используете фильтр в левой части модуля или верхний фильтр типа "леечка"? Если есть возможность, покажите на скрине параметры фильтра в модуле.

Owl
Повідомлень: 54
З нами з: 03 жовтня 2013, 09:27
Звідки: Луцьк

Re: Оновлення 11.02.005

Повідомлення Owl » 23 березня 2020, 13:11

Добрий день!
Підтверджую виявлену проблему з фільтрами в модулі "Облік ПДВ - Первинні документи".
В лівому фільтрі ставлять відбір по періоду і напрямку документів (вхідні), а у верхньому - "Дата експорту" = "порожні" та "Реєстрація в ЄРПН" = "так". Можливо, ще якийсь.
При цьому виводяться документи і з інших організацій і з інших періодів.
Проявилося в різних бухгалтерів на різних базах (Одна на Firebird, інша на Oracle).

Сергей Степанченко
Повідомлень: 50
З нами з: 12 лютого 2020, 11:01

Re: Оновлення 11.02.005

Повідомлення Сергей Степанченко » 23 березня 2020, 13:16

Owl писав:
23 березня 2020, 13:11
Добрий день!
Підтверджую виявлену проблему з фільтрами в модулі "Облік ПДВ - Первинні документи".
В лівому фільтрі ставлять відбір по періоду і напрямку документів (вхідні), а у верхньому - "Дата експорту" = "порожні" та "Реєстрація в ЄРПН" = "так". Можливо, ще якийсь.
При цьому виводяться документи і з інших організацій і з інших періодів.
Проявилося в різних бухгалтерів на різних базах (Одна на Firebird, інша на Oracle).
Добрый день.
Для анализа ситуации просьба, если есть возможность, прислать заархивированные библиотеки с корня Медка папок 32, 64 и всех dll с корня.
Если можно - с Медков и на Файрберде и на Оракле, а так же лог-файлы обновлений (update.txt) последнего обновления.
Выложить можно на любой файлообменник, ссылку пришлите, пожалуйста, в личные сообщения.

Grigoriy
Повідомлень: 47
З нами з: 14 листопада 2018, 11:05

Re: Оновлення 11.02.005

Повідомлення Grigoriy » 03 квітня 2020, 12:37

Кто знает, подскажите пожалуйста, в ответ на отосланный документ J1312603 должны приходить только квитанции или ещё что-то. Если в ответ приходит ещё что-то, то где это пришедшее искать?
Вкладення
Снимок.JPG
Снимок.JPG (40.73 Кіб) Переглянуто 755 разів

Espinela
Повідомлень: 113
З нами з: 07 червня 2018, 21:54

Re: Оновлення 11.02.005

Повідомлення Espinela » 03 квітня 2020, 17:53

Grigoriy писав:
03 квітня 2020, 12:37
Кто знает, подскажите пожалуйста, в ответ на отосланный документ J1312603 должны приходить только квитанции или ещё что-то. Если в ответ приходит ещё что-то, то где это пришедшее искать?
ДПС надає відповідь на Повідомлення про надання пояснень у вигляді Рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації ПН/РК в ЄРПН (J/F1412405)
https://medoc.ua/uk/blog/zminivsja-meha ... u-u-medoc-

Релиз 11.02.001:
Додано нові форми:
J1412405 РІШЕННЯ про реєстрацію або відмову в реєстрації ПН/РК в ЄРПН
F1412405 РІШЕННЯ про реєстрацію або відмову в реєстрації ПН/РК в ЄРПН
Отримані форми доступні у розділі Реєстр звітів.
Формулируя вопрос, ты демонстрируешь способность понять ответ.

Відповісти

Повернутись до “Оновлення програми M.E.Doc”